[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1654105653192.png (98.51 KB, 361x230, ClipboardImage.png) ImgOps Google

7d9dd No.162087

Ana tirad

>>>/arsiv/1

ffc9d No.162088

rusya emin adımlarla ilerliyor.

8dc31 No.162090

File: 1654107988892.webm (833.93 KB, 852x480, liberation of taiwan.webm) ImgOps Google

Bu kutsal bir savaş. Allah cc tarafından çıkarıldı ki başkan Şi Cinping önderliğindeki Çin Cumhuriyeti, isyancı vilayet Tayvan'ı batılı şer odaklarının üssü olmaya yeter dediği anda Rusya'nın şu an yaptığı hataları ilerde yapmasın. Çin devleti kurucusu başkan Mao'nun "kızıl doğu" hayali 2050'ye kadar Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Ordusunun büyük özveri ve cesareti ile gerçekleşecek.

13552 No.162092

>>162090 5000 yıllık devlet geleneği var rus kekosu değilki bir anlık öfkeyle gaza gelip girsin ÇİN BU ÇİN 82 honkong 83 taipei allaha emanet ol kardeşim

199a1 No.162104

File: 1654114759206-0.png (1.48 MB, 1024x1024, 1654026720892.png) ImgOps Google

File: 1654114759206-1.jpg (243.34 KB, 912x684, 1652383072976.jpg) ImgOps Google

File: 1654114759206-2.jpg (132.15 KB, 1365x1742, media_FSOF0vfX0AEMzJs.jpg_….jpg) ImgOps Google

File: 1654114759206-3.jpg (81.46 KB, 1024x1002, 1652064867372m.jpg) ImgOps Google

Bir kaç mimler atalım sonra havadislere geçeriz.

6ef66 No.162120

File: 1654126297674-0.webm (411.77 KB, 852x480, ukrop btfo3.webm) ImgOps Google

File: 1654126297674-1.gif (3.65 MB, 2200x1426, ukropcopter.gif) ImgOps Google

File: 1654126297674-2.png (849.32 KB, 986x1038, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1654126297674-3.jpg (64.28 KB, 500x747, happy days.jpg) ImgOps Google


6ef66 No.162121

File: 1654126842919-0.jpg (85.56 KB, 1002x1024, 1649475199296.jpg) ImgOps Google

File: 1654126842919-1.jpg (79.71 KB, 1024x610, please don't fuck our wome….jpg) ImgOps Google


8dc31 No.162130

File: 1654138470181-0.jpg (124.17 KB, 1311x883, 4.JPG) ImgOps Google

File: 1654138470181-1.jpg (637.89 KB, 880x966, 1654132954946.jpg) ImgOps Google

>>162090
>>162092

ulan maşallah dediğimiz 40 gün yaşamıyor. çinli tankçı warthunder'a çin tanklarında kullanılan sabot mermisinin teknik özelliklerini atmış. aynısını bir ingilizle bir fransız tankçı da yapmıştı.

178ba No.162142

10 yıl önce rus kuklası olan bir devlete karşı gösterdikleri performansa bakıyorum da iyi ki 2015'te bydlo jeti düşürdüğümüzde bize savaş açmamış ruslar. toki'ye moskova'da yeni iş alanları açılırmış.

9188b No.162144

File: 1654172780626.gif (813.18 KB, 1080x713, 1654171802326.gif) ImgOps Google


6eb1f No.162174

bir yerde insanlık dramı yaşanıyor, millet pepe/wojak görselleriyle eğleniyor. patetik

199a1 No.162178

>>162174
Modern savaşlar lokal Ukrayna'nın savaşsız yerleri Türkiye'den farksız değil

f707c No.162185

File: 1654196567160.png (348.47 KB, 426x639, ClipboardImage.png) ImgOps Google


a5fee No.162199

File: 1654231487463.jpg (246.75 KB, 1366x768, golden horde2.jpg) ImgOps Google

>>162185
nasılsa osmanlı bizansın devamı ve varisiyse rusya da altın ordunun devamı ve varisidir bu bilinen bir şey.

aradaki tek fark bokistanın geçmişi ve kökleri ile bağı kopmuşken rusyanın bu imparatorluk köklerini hala daha muhafaza etmesi çin gibi.

8a8ec No.162208

File: 1654238889571.gif (409.04 KB, 801x580, seething_plebbitor.gif.c49….gif) ImgOps Google

>>162174
aman allaxem!! nasıl olur da eğlenirler!! uKKKraynada çocuklar ölüyor!!

6dc37 No.162209


178ba No.162225

100 günde 3 küçük şehir alabildi ruskiler. amerika su'yum 20 günde bağdat gibi mariopol'un 10 katı devasa bir şehri almıştı. ukraynalı yiğitlerin asker sayısı 1 milyon'a yaklaştı. 2 aya sike sike çıkarır rusları.

japon savaşında japonlar rus donanmasını sikip bırakmıştı. ukraynalı alfalar rus ordusunu komple sikmeden bırakmayacak :/

b38d5 No.162238

>>162225
r*sların savaşamadığını bütün dünya (kendileri dahil) biliyor zaten. düşmandan kaçıp kışın onları öldürmesini kahramanlık hikayesi gibi anlatıyorlar. balkan savaşları ve sarıkamış ile cevap vermeyin rica ederim. sl*v çocuğu sultanlar ve paşalar tarafından yönetilen beceriksiz savaşlar bize niye yazsın?

7ef3b No.162267

File: 1654288201652.jpg (104.77 KB, 1024x576, 1650204279703m.jpg) ImgOps Google

>>162238
Doğruluk payı olmakla birlikte gayet de ittihak Terakki nin hadi çabuk bunu yapıncı aceleciliği ile sarıkamışda helak olduk ve askerin rus piçlerini Erzurum'dan Narman a kadar Rusları sürme başarısını da acelecilik ile heba ettiler. (Ki bu asker evlerinden neyle gelmişse onunla adeta yamalı bohça gibi cepheye sürüldü) Kışı bekleyip asakiri dinlendirip biraz donatsaydı bu olmayacaktı. İlerleyen mehmetçik tuzağa düştü ve yok edildi donarak ölme denilen şey Türk birlikleri tamamiyle bozguna uğradıktan subay, alt, üst kalmadıktan sonra oluyor öncesinde değil. zaten donanlar da kurşun yarası olanlar. Lenin piçi devrim yapmasaydı Samsun'a kadar ruslarındı. Saygılar bahşişlendi.

178ba No.162290

>>162286
sovyetleri moskova'dan berlin'e ilerleten lend-lease ukrayna'ya geldiğinde oluk oluk rus kanı akacak.

f707c No.162291

>>162199
cengiz han, timur, korkunç ivan, deli petro ve stalin'den sonra kendilerini putin ile tekrar buldular. doğulu bir kavim mutlaka başlarında demir yumruk despot bulunması lazım bizim gibi. anca o zaman şahlanır.

6ef66 No.162295

File: 1654298333003.webm (2.94 MB, 576x336, thanks nato.webm) ImgOps Google

>>162290
land-lease queefe değil moskovaya akıyor vallaxi. cepheye sürdükleri 19luk zumculara milyar dolarlık ekipmanları operate ettiremiyolar, rus topu başlarına yağınca da götlerine tekmeyi vura vura kaçıyorlar. o ekipmanları yanlarında götürmek gibi bir dertleri de yok nasılsa beleş :DDD olan yine b*tılı taxpayer'lara oluyor

https://t.me/intelslava/30655

178ba No.162328

>>162295
100 gündür ukraynalılar kaybetti ukrayna ordusu dağılıyor demekten rus götü yalamaktan harap oldunuz. işin aslı tüm cephelerde kaybeden rusya, dombas'ta 5km'lik ilerlemeyi başarı addeden rusya. dombas'ta da küsküyü yiyecek olan yine rusya.

rusçular temiz delirdi öyle böyle değil. ukrayna yerine polonya'ya savaş açsalardı şimdiye moskova polak valilerce yönetiliyor olurdu.

3fbd7 No.162444

File: 1654474857192.jpg (316.08 KB, 1080x1076, IMG_20220606_031946.jpg) ImgOps Google

Rus tümgeneral luhanksta ketlenmiş

b7a61 No.162580

>>162444
kutuzovun torunu mu bu

080d2 No.162629

File: 1654796389108.jpg (93.6 KB, 1200x674, anglo subhuman.jpg) ImgOps Google

vaxxxx cossalack gundi diğer iki dingiliz hakkında infaz kararı gelmiş :D

d6d94 No.162912

https://twitter.com/WarSvitla/status/1536707288966254599

donetsk'teki 121. alay yok olmuş.
nataşalar şeftali gibi amcığımızı kim sikecek şimdi diye ağlıyorlar.

5ebed No.162951

>>162912
kadının ağız hareketleri ile çıkan ses uyumsuz. başka bir videoya sesi sonradan eklemişler ukraynalılar. her sikim hıyar diyene elinde tuzla koşma.

000fb No.163184

File: 1656199373836.png (65.59 KB, 276x183, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>162951
kör anon bir de laf yapıyor 10 yıllık kringe dozajımı aştım

31ea5 No.163202

>>162225

Ukrayna'nın Rusya'dan bariz bir teknoloji üstünlüğü var ama, javelinler sihalar vs. Saddam'ın elinde ne vardı?

cc5a1 No.163294


0769b No.163602

File: 1657579777140.webm (1.44 MB, 1280x720, 1657575653617.webm) ImgOps Google

Sıra t34 lere geldi vaxx

98832 No.163609

File: 1657606493599.jpg (277.74 KB, 1920x1080, a96f05bca4c45c91ead70313f8….jpg) ImgOps Google

>>163602
>The T-34 is a Soviet medium tank introduced in 1940.

0d32c No.164676

rus sikleri evropa'lı gavatların gazını kesmişler diye ön bahçe yerinden oynamış. yanağından makas aldığımın salakları kendi ülkelerinde araba/yakıt alacak paraları olmadığından alayı bisikletçi oldu son 4-5 yılda hala bey*zlar ne yapıyor ne ediyor onun peşindeler.

13850 No.164731

>>164676
avrupada ekonomi yavaşlarsa türkiye'de de yavaşlar. her şey daha kötü olur

8e496 No.164796

>>164731
ul*n adamların bir ailesinin haftada tuvalet kağıdına harcadığı parayla bir ay geçinmeye çalışıyoruz. de get.

33f37 No.164879

rusya siki tuttu gibi. umarım bumbuma maruz kalmayız gezegen olarak gerçi tanklarının roketlerinin yarısı çalışmayan kekoların nükleeer roketleri ne kadar iyi durumdadır o da meçhul

328fa No.165424

File: 1663853420747.png (780.76 KB, 1500x1292, ClipboardImage.png) ImgOps Google


4d83a No.165428

>>165424
En gocunduğu laf davariş sen xiç savaş kazanmadın lafı idi ve gerçexten de hiçbir savaş kazanmamıştır.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]