[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1539264246389.jpeg (27.6 KB, 512x288, 16:9, images (1).jpeg) ImgOps Google

a334d No.16168

https://m.haberler.com/mus-ta-5-teroristin-etkisiz-hale-getirildigi-11320527-haberi/

Aimi oturtmak bu kadar zor mu? Yıllarca arma oynadım ben bile habip komutandan daha iyi vururdum. Olmaz mi zirhli araclara bir adet fare, fareyle ayni seviyede esnek silah, icine de bir obez oyuncu

70a34 No.16169

File: 1539264566558.webm (3.8 MB, 640x360, 16:9, harmonica.webm) ImgOps Google

bitmiş

149ce No.16170

araçtan nişan almak baya zor olsa gerek. adam zar zor vurdu kürdoları

bc87e No.16171

File: 1539265203978.jpg (36.13 KB, 560x315, 16:9, dx.jpg) ImgOps Google

>>16170
ne zoru be. aim alamıyor işte. battlefield arma falan oynatacaksın bunlara. terminatör gibi olurlar. kaçış yoluna atmayı bile bilmiyor. tecrübesiz

bc87e No.16173

File: 1539265686364.jpg (80.65 KB, 1200x1200, 1:1, 61pOE2Aj oL._SL1200_.jpg) ImgOps Google

>>16171
ayrıca aim alma sistemi çok hantal. mekanizmanın 360 derece hızla dönebilmesi daha oynak olması lazım. ve mausla kontrol edilmesi daha mantıklı olur.hali hazırda joyistikle kontrol ediyorlar. saçmalığın daniskası.

79581 No.16176

>>16171
>>16173
nasıl bir embesilsin anlamadım ki? bilgisayar oyunuyla gerçek hayatı nasıl bir tutabiliyorsun? hayatında hiç tüfek tuttun mu? elini bir derece oynat nişan alırken mermi saçma sapan yerlere adam bunu en az 40-50 km giden araçla yapmaya çalışıyor. ayrıca o makineleri üreten milyar dolarlık şirketler akıl edemiyor mu dediğin saçma şeyi yapmayı? gerekli görülmediği ya da verim alınmadığı için yapılmıyor belli ki. aklınız sıra ironi mi yapmaya çalışıyorsunuz onu bile anlamıyorum artık öyleyse bile komik değil enik mizahı

05769 No.16179

https://youtu.be/HAf-IozXFwA

opun videosundaki silahçının eli hassas olmadığı için wasd ile yönetiyormuş gibi çeviriyor. yoksa silah bu videoda gördüğünü gibi hassas.

70a34 No.16180

File: 1539271855292.jpg (19.11 KB, 290x298, 145:149, 1537132674544.jpg) ImgOps Google

>>16176
dost lütfen bkz >>16169

bc87e No.16182

>>16176
embesil değilim. gerçekleri söylüyorum. bilgisayar oyunuyla gerçek fizik kurallarının pek bir farkı yok. armadan tut insurgencye pubgye kadar tüm oyunları oynadım. battlefielde hiç araç kullanmadın mı? gerçekten ne farkı var çopur? orada yapabiliyorsam gerçek hayatta neden yapamıyayım?

55cec No.16183

>>16182
şu yazından anladım ki hayatında ne araba kullanmışsın ne de silah tutmuşsun evinden dışarıya adım attığına bile şüpheliyim kendi küçük dünyanda yaşıyorsun. biraz büyü ondan sonra tekrar konuşalım enik pro

40bab No.16184

>>16183
Bilgisayar oyunları zaten askerlerin simülasyon eğitimi için yapılıyor. Gerçek hayata uygun üretiliyor.

bc87e No.16185

File: 1539274123136.jpg (36.49 KB, 615x410, 3:2, nibba.jpg) ImgOps Google

>>16183
araba kullandım ehliyetim var. askere gitmedim ama ava gidip silahta tuttum

argümanların tamamen yanlış çünkü

1.arabayı kullanan sen değilsin sadece işin silahı kullanmak.

2. zırhlı araçlardaki makineli tüfekler normal assault rifle mantığıyla çalışmıyor. çünkü aimi sen almıyorsun makine alıyor aptal herif.

enik olan sensin bence. video oyunlarında araç kullandığında hiç tümseğe gelmiyor engel çıkmıyor mu sanıyorsun? hep düz yolda mı gidiyorsun? git bi battlefield 4'de tank kullanmaya çalış bakalım ne oluyor. hem kullanıp hem aim alıyorum serverin canına okuyorum hadi bakiyim

32d37 No.16227

şişliden beşiktaşa yürüyüp 500 kişiyi öldürmüştün. bu araçla gitsen 10 bin kişiyi öldürürsün herhalde değil mi?

297ff No.16233

File: 1539291964044.gif (1.05 MB, 360x272, 45:34, 1445838396421.gif) ImgOps Google

>>16227
E F S A N E
F
S
A
N
E

c56f0 No.16238

File: 1539292302083.png (27.72 KB, 300x250, 6:5, 4BOXDLrE92-2.png) ImgOps Google


738b6 No.16293

File: 1539343246574.jpg (132.14 KB, 1280x670, 128:67, 1531689650348.jpg) ImgOps Google

>>16227
ebin :DDDD[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]