[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1539213305268.png (1.94 MB, 1890x1772, 945:886, Adsız8.png) ImgOps Google

57483 No.16122

OCimi reyleyin :DDD

3e30a No.16124

Serbest meslek nedir?

33baa No.16126

çok basit olmuş daha fazla seçenek eklemelisin orjinali daha güzeldi bunun. ayrıca ana yazıyı kalın fontla yazıp başlıkları ince fontla yazmana cringe oldum yapma bunu bir daha

>>16124
esnaf ot bok

1f7c5 No.16129

File: 1539214003786.png (11.95 KB, 343x187, 343:187, rey.png) ImgOps Google

>reyleyin

45d8b No.16147

>>16122
>redokuzka menesinin türkçesi
>OC
vax ki ne vax

45d8b No.16148

>>16147
+
Bahri neet değil ZÜCCACİYECİDİR

73a62 No.16152

>>16148
ben poğaçacı sanıyordum

1caec No.16156

Üstard Bahri bir hayatı kim istemez?

Çürük raporun var, kira gelirleri ile yaşıyorsun, bir sürü kedin var, entelektüelitesi yüksek okuyucuların var, bilmediğin bilinmeyen film yok, İtalyan ve Fransız sinemasını avucunun içi gibi biliyorsun, ayda yılda bir çıkıp dostların ile sakatat yiyorsun..

Esas otist kim bi' durup düşünün.

effa5 No.16164

>>16122
15 temmuz gazisi maaşı alıp kaymak gibi yaşayanları da tierleseydin keşke[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]