[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1539184849073.png (901.43 KB, 626x592, 313:296, ClipboardImage.png) ImgOps Google

7a5fa No.16064

metroda giderken KARA BOĞAları görüyorum çoğunlukla spor kıyafet ve hip-hop tarzı kıyafet giyiyorlar bizim t*rkolar giymeye kalksa keko deriz hemen gerçi bu da çok saçma BEYAZ TÜRK de çok görüyorum yani BEYAZ bir TÜRK bu tür kıyafetler giyse üzerinde eğrelti de durmaz yani sikem sokam k*rdolar
>inb4 tamam yamtar hurr durr
yamtar en son baktığımda enik menesiydi

9ee00 No.16067

File: 1539185403415.jpg (255.24 KB, 643x670, 643:670, 1530009709481.jpg) ImgOps Google

>>16064
bölükte karaboğa soy isminde bir kıdemli vardı arasıra KARABOĞA diye adını bağırıyordum yanımdan geçerken üstkekso:DD

7a5fa No.16071

File: 1539186820538.gif (147.87 KB, 340x340, 1:1, tumblr_inline_mpejhqq04p1q….gif) ImgOps Google

ayrıca yemek yemeye gittiğim lokantada bu müzik çalıyordu ama söyleyen kişi farklıydı tabii ve daha slow söylüyordu vallahi sikimülasyon

7a5fa No.16073


2c65f No.16084

Karaboğa sevip Kürd sevmemek ne tip bir ahmaklık? Çoğunluğun götünü yakan kim varsa ona hürmet etmelisin.

Btw,
>BEYAZ TÜRK
kek.

a0397 No.16086

>>16084
xürt=hayin=bozuk genler=köpekten bile aşağılık

7b487 No.16088

File: 1539194987318-0.jpg (63.52 KB, 720x522, 40:29, Eternal Anglo BTFO.jpg) ImgOps Google

File: 1539194987318-1.jpg (110.75 KB, 720x651, 240:217, k-rds BTFO.jpg) ImgOps Google

>>16084
>Çoğunluğun götünü yakan kim varsa ona hürmet etmelisin.

b*yaz'a da k*rd'e de varligin hiyerarsisinde hangi konuma sahip olduklarini hatirlatmaktan yanayim sahsen.

7f9ee No.16089

File: 1539195072265.jpg (77.51 KB, 365x650, 73:130, alfakürdo.jpg) ImgOps Google

Kendinizi avutmaya devam.

7b487 No.16090

>>16089
k*din kopege de verir, ata da. Buna niye yaniyim amk, terbiyesiz beastiality poster seni.

7f9ee No.16094

File: 1539199424611.jpg (117.07 KB, 600x357, 200:119, alfakürt.jpg) ImgOps Google

>>16090
cope eyliyorsun anon

18819 No.16095

File: 1539200350511-0.png (117.88 KB, 674x738, 337:369, 1535629233749.png) ImgOps Google

File: 1539200350511-1.jpg (2.88 MB, 1980x6095, 396:1219, turkoids btfo.jpg) ImgOps Google

>anlı şanlı t*RRko ordusu moruQQ :DDDD

a0397 No.16096

>>16095
kaybedilen savaşların oranı %10 bile değil çopur. hadi işine(KURALLAR.HTML)

7b487 No.16097

>>16094
Anon, ne k*adin denen akildan, ahlaktan yoksun yaratigi zoofili yapti diye suclayabilirim, ne de bir k*rtbokunu genetik upgrade yapmak istedigi icin suclayabilirim. k*rtler elbet genetik upgrade yapmak isteyeceklerdir:

http://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/211020156

>>16095
TURKDASlarinla sikis cemberi yapmak kirmizi haptir.

121b2 No.16098

File: 1539201913785.png (96.97 KB, 311x687, 311:687, Screenshot (2).png) ImgOps Google

>>16095
türkolara 500 yıl orospuluk yapmış balkan fışkırıklarından iyi çeripiklemişler efso :DDd

3b750 No.16099

File: 1539201990394.jpg (28.47 KB, 552x552, 1:1, 9725435478066.jpg) ImgOps Google

dünyanın en kısa fıkrası

e8d3d No.16167

File: 1539263573934.png (211.55 KB, 1196x636, 299:159, 1h5de5wmnvs01.png) ImgOps Google

>>16095
>1071'den beri türkolar ananı siksin, topraklarını ele geçirip kölen yapsın, zorla tırkoca konuşturup etek giydirsinler
>onunla yetinmeyip bir de sana soykırım yapsınlar, sonra da 1000'lerce yıl yaşadığın topraklardan da siktir etsinler seni
>a-ama bakın kesinlikle sayıları fırat TV gibi şişirilmemiş iki üç tane mahalle kavgası tier savaşlara bakın!!!!! dürks btfo

Bu b*Lkan(tecavüzbebeği) PİÇleri COPE yapmakta yeni seviyeye ulaştılar ulan kekso :DDD[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]