[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1652460384712.jpg (19.73 KB, 220x306, ArthurSchopenhauer.jpg) ImgOps Google

b26e1 No.160460

anonlar hayatında okuduğu kitap sayısı 10-15u geçmeyecek, (onların çoğu da kısa kısa romanlar) hiç klasik bir roman okumamış, dünya klasiklerini de okumamış genç bir anonum. ingilizce kelime haznemi geliştirmek ve kitap okuma alışkanlığı kazanmak için hayatımda ilk defa kendi paramla kitap satın aldım, aldığım kitap ektedir.

https://www.dr.com.tr/kitap/martin-eden/foreign-languages/literature-and-novel/classics/urunno=0001940261001

30.sayfasına geldim şuana kadar 108 tane bilmediğim keime çıktı. biraz sıkılıyorum ve kendime gereksiz bir eziyet çektiriyormuşum gibi geliyor çünkü ingilizceyi böyle öğrenmedim şuana kadar. doğal gelişti. sizce böyle bir şey yapmam mantıklı mı? yoksa şuana kadar ingilizcemi nasıl geliştirdiysem (internette kaynak tüketmek, dizi, film, jewtube, reddit) öyle devam mı etmeliyim yoksa bu eziyet zamanla azalır mı?

bazı sayfalarda bilmediğim hiç kelime çıkmıyor rahatça okuyorum bazı sayfalarda ise 7-8 tane çıkıyor. ortalama her sayfada 4-5 tane çıktı diyebilirim. yüksek bir ortalama mı ingilizce kitap okumak için? yoksa dili ağır bir kitap mı seçmişim? kültürlü ve bilgili anonları bendeniz 2005li anona yardıma çağırıyorum.

83368 No.160461

memrise.com

2eb14 No.160472

108 kelimenin rastgele 18 tanesini yaz, dil ağırlığını nasıl anlayalım

36682 No.160475

>ilk defa kendi paramla kitap satın aldım

kitaplar bu kadar pahalıyken neden pdf yerine böyle tücüldüğünü sorabilir miyim?

b26e1 No.160477

>>160475
Ilk defa hevesle elime kitap alip okuyacagim için pdf yerine satin alayim dedim. Zaten kitap okur gibi internetten surekli ingilizce metinler okuyorum.

>>160472
Eve geçince yazarim anon

b26e1 No.160484

>>160472
wistfulness
prod
propound
sphinx
dire
conundrum
exalt
comport
toil
surreptitiously
ordeal
awning
drizzle
virility
impinge
clarion
pagoda
schooner
behest
gingerly

bilmeyip altını çizdiğim son 20 kelime

4cc50 No.160488

File: 1652478947987.jpg (35.96 KB, 655x527, question.jpg) ImgOps Google

Yeri gelmişken İngilizce pro anonlara bir sorum olacak. Kelimeleri en kalıcı şekilde nasıl öğrenebiliriz? Siz nasıl öğrendiniz?

1dbb7 No.160498

>>160484

normali bu zaten.
okuyarak gelişiyor bu meret. yani dil.

okumak da kolay bir iş değil anlamak da.

sıkma canını.

verdiğin listedeki kelimelerin yaklaşık, sondan 3te1inin anlamını ben de bilmiyorum.

2eb14 No.160506

>>160484
kelimelerin çoğunluğu zormuş zaten, günlük kullanımda olmayan mutaassıp gibi kelimeler (he tabi bu öğrenmemen gerekiyor demek değil). motivasyonunun kırılmaması amacıyla daha basit dile sahip kitaplar okumalısın.

bu arada standard ebooks’u tavsiye ederim.

2eb0c No.160538

File: 1652548590737.jpg (218.36 KB, 1024x703, AP17146763318290.jpg) ImgOps Google

>>160498
teşekkür ederim anon. okumaya devam edeceğim ben bu kitabı sanırım.

>>160506
anon sen şimdi mutaassıp deyince aklıma geldi, benim ingilizce kelime haznem türkçeden gerçekten daha iyi olabilir çünkü türkçe kitap okurken şu kitabı okuduğum kadar her sayfada bilmediğim kelime çıkıyor. günlük hayatta bazen kendimi ifade edemiyorum aklıma ingilizce kelimeler geliyor birisiyle konuşurken ciddi anlamda kafamda türkçe anlamını düşünüp kuruyorum bazen cümleleri.

2eb14 No.160555

>>160538
ben çok kitap okumuyorum (daha doğrusu okuyamıyorum) okuduğum kitaplar genelde cicero, seneca, balzac ve baudelaire oluyor, çeviri yani. baudelaire’nin uydurup çevirmenin de türkçede uydurduğu kelimeler (mesela durasız) dışında bilmediğim kelime çıkmıyor. ya yine türkçe okuduğun şeylerin dili ağır tarafa kayıyor ya da ana dilin ile yabancı dilin benzer seviyelerde (iyi mi kötü mü sana kalmış).

2bbad No.160560

>>160484
>sphinx
sifenks yaratığı
>dire
çaresiz
>exalt
yüceltmek
>comport
uyum
>toil
çalışmak, ter dökmek
>ordeal
işkence
>drizzle
serpiştirmek
>virility
dinçlik
>pagoda
çinli budist tapınağı
>behest
rica
>gingerly
güzellikle

diğerlerini bilmyiom[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]