[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1539074656026.png (143.06 KB, 600x600, 1:1, dd3.png) ImgOps Google

383d6 No.15949

Önbahçedeki olayın videosunu kaydeden anon var mı?

383d6 No.15951

File: 1539077787550.mp4 (4.7 MB, 404x718, 202:359, eqbs5.mp4) ImgOps Google

Bula bula bunu buldum. Normieler niye bir videoyu düzgünce bile indiremiyor?

750ab No.15952

gay sanmistim eksideki tepkileri gorunce degilmis

383d6 No.15955

File: 1539080643305.mp4 (1 MB, 352x640, 11:20, 9w38g.mp4) ImgOps Google

Tamam orijinali geldi.

f38bb No.15956

>>15951
>>15955
>Tamam orijinali geldi.
ilk videonun boyutuda çözünürlüğüde daha yüksek ama. bence o daha orjinal.

cdcd7 No.15964

File: 1539082272361.jpg (12.2 KB, 480x489, 160:163, 1535308825749.jpg) ImgOps Google

>>15955
akp'lidir bunlar. bayılırlar sağda solda sakso çekmeye erkeklerin spermlerini yutmaya. yalnız işi ilerletmişler, eskiden inşaatlarda sakso çekerlerdi artık iş yerlerinde iş görmeye başlamışlar :d

8ac62 No.15968

File: 1539085010614.jpg (29.05 KB, 396x396, 1:1, a9A0Zm1_700b.jpg) ImgOps Google

>>15964
t.gavad

95af9 No.15978

biliyodum ulan biliyodum o perdeler bir boka yaramıyor.

1250d No.15997

File: 1539112000354.png (137.89 KB, 718x663, 718:663, 1539111087852.png) ImgOps Google

O sokakta oturan anon bildiriyor

Videodaki kız büyük ihtimalle aşağıdaki Güven Kuaför'de çalışıyor, tanıdık geldi

>o his ne zaman kuaför çırağı bile boş işyerinde üfürmeişi eylediğinde


vallaxi zulümdür. hepsi lilith olmuş

383d6 No.16018

File: 1539118010601.jpeg (14.82 KB, 520x403, 40:31, 23101_article_big.jpeg) ImgOps Google

>>15956
Boyut ve çözünürlükle alakası yok anon.

4e04a No.16020

>>15956
1- telefon ekranını mobizen gibi bir şeyle kaydetmiş
2- kaydedilen video işleme uğramış çünkü 404x718 diye telefon ekran çözünürlüğü yok
3- diğerine göre kalite daha kötü

4e04a No.16132

>>16130
yanlış bir videonun linkini vermişsin düzelt onu

bd1a0 No.16139

>>16130
Orası hukuk bürosu değil sanalcarsisi.com sitesinin yeri. İçi boştu 2017 gibi tadilat yapıldı ama tabelayı sökmediler, hukuk bürosu üst katta

kuaför alt katta videonun sonunda gözüküyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]