[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1638790377422.png (70.82 KB, 860x680, 129-1291247_feelsgoodman-f….png) ImgOps Google

0af24 No.144656

>reis ülkeyi siktikçe ben

Yeni happeding ne zaman sıkıldım, 50milyon suriyeli istiyorum, sokaklarda parklarda tvirüsü dişilerine tecavüz edip kafa kessin alfa arap kardeşlerim

9475a No.144657

aferin çok köşeliymişsin

65e6f No.144658

>alfa
>arap
keek ulan keek.
araplar 1000 yıl osmanlıya ve selçukluya biat edip doğru düzgün devlet adamı çıkaramamış yosma bir kavimdir.
cumhuriyet tarihi de çok farklı değildir. 1923'te yemenliler kamala mektup yazar nolur bizi de yönetin diye. kamal siktiri çekmiş arap kılıç artıklarına. akabinde hatayı sike sike suriyeden koparmış.
şuan da durum değişmiş değil. suriyenin 4te biri aktif olarak tsknın kontrolünde. sivillerin yarısı tecenin elini gözlüyor. suriyede görev yapan asker tanıdığınız varsa sorun suriler kızlarını bunlara pazarlamaya çalışıyor daha iyi şartlarda yaşasın diye. tsk üç vakte halep'i alsa HİÇBİR tepki gelmez.

34484 No.144661

>>144658
osmanlının arap yarımadasındaki etki alanı olan bölgeler bugünkü suriye ırak ürdün ve filistin bölgesinden ibaretti bugünkü katar, bae, umman gibi körfez ülkelerinin olduğu yerlerle doğru düzgün iletişimi bile yoktu. suriye ve ırakta genetik olarak arap değil zaten.

0af24 No.144662

File: 1638791757771.jpg (773.45 KB, 1200x600, moneykicks.jpg) ImgOps Google

>>144658
hadi ordan yamtar boku, suriye filistin hariç bütün arap ülkeleri bokistana 1000 çeker, hem ülkeleri modern hem insanları, yakında ırak filan da geçecek bizi. Diğer arap ülkelerinden bahsetmiyorum bile, bokistan onların göt kılı bile olamaz

9475a No.144663

File: 1638792011299.jpg (97.67 KB, 517x768, eed.jpg) ImgOps Google

>>144662
1-2 gündür rashidçi anon ne yapıyor diye düşünüyordum hatta anironik olarak rashidçi anonu özleyen tek ben miyim diye tirad açacaktım şimdi. vay amk. selam ve dua ile.(KURALLAR.HTML)

ee922 No.144664

tamam.

65e6f No.144673

>>144661
https://en.wikipedia.org/wiki/Najd_Sanjak

nejd'in mekke medineyi kapsayan hicaz kadar osmanlı kontrolünde olmadığı doğrudur. ancak kontrole değer birşey de yoktu zaten. bildiğin bedevilerle dolu çöl. osmanlıya bağlı ordular çöle girip bedevi devletlerini defaatle yıkmış. orası osmanlı kontrolünde değil ama suud hanedanına da bırakmamışlar. tabi bahsettiğim arabistan çölleri. yoksa kıyıdaki katar tee 1500'lerde portekiz-osmanlı arasında gidip gelen bölgelerden biridir.

f64ca No.144675

>>144658
>katar ve baeden gelecek döviz için bir götünü açıp siktirmediğin kalsın
>sırf bu adamlar için en büyük ilini ortadan ikiye bölmeyi planla
>kuLuç ArtuĞu hacum

Kekk be yamtar.

>inb4 2023 hacum

>inb4 2023'te gerçek türkler başa geçip arapları ve özentilerini ülkeden kovalayıp batıdan yatırım çekecek hacum

2901a No.144682

File: 1638808012228.mp4 (1.59 MB, 806x720, Kılıçdaroğlu El Hareketi ,….mp4) ImgOps Google

Kılışdar alfa oldu alfa, aha da sana happening. Sabredin şunun şurasında 1,5 yıl sonra sikasal ishal bu topraklardan kazınacak.

f15bf No.147467

File: 1641135036849.mp4 (1.61 MB, 364x654, bN8ImW8eMz8QrpeK.mp4) ImgOps Google

>sokaklarda parklarda tvirüsü dişilerine tecavüz edip kafa kessin alfa arap kardeşlerim

şaka bir yana bunun olması yakındır

bae02 No.147469
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]