[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1637723357342.jpg (113.5 KB, 1280x720, Bus-Fire-1.jpg) ImgOps Google

ff5fd No.143629

>kanser ve ishal bulaşmış lanetli toprakları gezmeye gel
>topluca yanarak öl

vaxx

b8199 No.143666

üzülecek kadar gavat değilim sevinecek kadar da vicdansız değilim. galiba ben npc'yim.

860c7 No.143691

File: 1637778873473.jpeg (12.59 KB, 465x262, images (10).jpeg) ImgOps Google

Bunun bir önemi yok.

1e7b9 No.143692

>>143691
>t. viki'de varoluşçuluk sayfasını 2 gün önce keşfetmiş enik

8bbd6 No.143694

>>143692
>herkes ben

860c7 No.143695

>>143692
Neden bu kadar agresifsin peki en çok sen biliyon mutlu olsun mu

b39ea No.143717

boklu bulgarların bizden müreffeh bir hayat yaşaması götümü harlıyor

32cd4 No.143718

>>143717
git pol'de bbc spamla, gecer.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]