[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1637670867934.jpeg (232.07 KB, 1080x951, D4-wXdXXoAE4d1N.jpeg) ImgOps Google

52e9a No.143539

eskiden biraz aileden biraz eğitim sisteminden dolayı yamtardım. şuan türklükle manevi bir bağım yok. bu milleti tanıdıkça türklükten soğudum. bu hayatta önemli olan tek şey insanın kendi çıkarıdır. saygılarımı sunuyorum.

21847 No.143546

>low iq mongol genlerine sahibim
>suçlusu eğitim sistemi

52e9a No.143548

>>143546
ikisi arasında bir bağlantı kurmadım projektör anon.

2730d No.143549


21847 No.143557

>>143548
bağlantı kurmak zeka işidir. başka bişey söylememe gerek yok sanırım. hadi eyvallah.

>>143549
haklısın. 90 iq ile bu kadar oluyor napayım.

52e9a No.143559

>>143557
>türkçe anlamıyorum suratımı sikin

89 IQ anadolu zombileri olduğunuzu bu kadar belli etmeyin

53c68 No.143561

>>143559
100 kelimeyle konuşulan barbar dilini anlasam ne olur anlamasam ne olur

e3c90 No.143635

>bu millet

senin onlardan üstte kalır neyin var?

e3c90 No.143636

>>143561
ingilizce biliyor olsaydın türkçe'den ne kadar kötü ne kadar anlamsız bir dil olduğunu bilirdin ama ingilizce bilmiyorsun.

323c8 No.143646

>>143636
>bilimin, teknolojinin, dünyanın, aşkın, bardan karı kaldırıp yatakta dirty talking yapmanın dili
>ne kadar kötü ne kadar anlamsız
keeek

54727 No.143715

File: 1637787307245.png (648.16 KB, 1136x640, D4F25315-6B5C-45D8-93E8-23….png) ImgOps Google

>>143646
aynen ne kadar havalı. bu cümlelerinde paso anlam düşüklüğü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. işte ingilizce bilmediğin için anlamıyorsun.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]