[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1634138376576.jpg (342.36 KB, 1000x631, 1000:631, bilgin yachts.jpg) ImgOps Google

cff3f No.140034

Meleck gibi hem de made in bokistan

https://www.youtube.com/watch?v=cm40e1ChozE

ad252 No.140037

File: 1634138598121.jpg (82.28 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

Binali family alsın bi tane zaten 28milyar dolar servetleri varmış

7e4e8 No.140083

adamın ingilizce aksanı çok iyiymiş götüm yandı biraz.

900f0 No.140090

>>140083
Aksan olayi tamamrn eziklik psikolojisi onu bosver de adamin basari hikayesi gktumu yakmis gibiydi megersem izmir alacatida windsurf mu ne bilmemne sporu dunya şampiyonu falanmis amerikaya gitmis sonra falan yani imkan olayi biraz diye copeladim

ef040 No.140116

>>140090
>aksan olayı eziklik psikolojisi

her başarıya bir kulp bulmayın. çalış senin de olsun ama olamaz işte.

8384b No.140134

>>140116
Keeeek gerizekali videodaki adama dedim sanmis. Adamin aksanı tam bir turko aksani + aksan muhabbetini ezik turkler ve hindular disinda taksn yok. Avrupai aksanlar daha cekicidir hatta boktan guneylu aksanindan falan.

b46e6 No.140135

>>140134
tamam.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]