[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1632302436254.jpg (62.2 KB, 788x483, 788:483, asdfasdf_4303.jpg) ImgOps Google

5e0ba No.138382

bir haftada adamın hayatı mahvoldu.

89acc No.138383

ne yapıyor ne ediyor gündemde kalıyor

146d6 No.138387

File: 1632307295442.png (1.63 MB, 806x1200, 403:600, ClipboardImage.png) ImgOps Google

üstad hakan ural'dan konu ile ilgili ilk yorum
https://www.youtube.com/watch?v=QkjR-8w-Rv8

274d5 No.138388

>>138387
hele hele küçücük süt gibi yeğeninin ağzına koca organını veren adama bakın hele

d3ead No.138390

Yılların akademisyeni tek bir olayla gitti ya. Buna yanıyorum

b4be4 No.138391

>>138387
türk altrightçı chudların üstadı karate hocası ne demiş? kesin büyütülecek bir şey yok zaten kız şikayet etmemiş falan sjwler feministler woke cancel kültürü falan deyip kapatmıştır. (izlemedim)

2d5fc No.138394

mavikuş ve bokşideki gavatların çoğunun taciz gibi yanlış bir eyleme tepki göstermekten ziyade kendilerince kıskandıkları birinin yanlışını yakalayıp linç etmeye kalktığını düşünüyorum. istisnasız hepsi de olayın yeni olduğunu zannediyor bir de bu tam bir komedi, belki çoğu dünyada bile değilken asistanı ile arasındaki ufak bir şakalaşmadan ibaret. ha celalburger'in bundan gülerek bile olsa bahsetmesi gereksizdi o ayrı, şimdi zaafiyeti gören vurmaya geliyor.

2dcc9 No.138395

O kadar allaha kitaba sövdü tacizden gg oldu vaxxx

146d6 No.138404

>>138388
ne
>>138391
takip ettiğim biri değil ama öyle demişse doğru söyler. yoktan mağduriyet yaratılıyor tamamen. bunlara kalsa kadının tutup sikini zorla amına sokması hariç herşey taciz tecavüz zaten.

ad7ad No.138407

File: 1632326491761-0.png (1010 KB, 527x856, 527:856, 3.png) ImgOps Google

File: 1632326491761-1.jpg (93.82 KB, 1200x1200, 1:1, hakan ural.jpg) ImgOps Google

>>138404
pardon o başka biriymiş hakan ural kızıyla dudaktan ateşli öpüşen adammış

b4be4 No.138421

>>138407
kızımla dudaktan öpüşürüm. diller değmediği sürece sıkıntı olmaz.

89eed No.138438

>>138421
Oldu olacak yarrağın amına değmeden sıkıntı olmaz deseydin

a8547 No.138441

>>138438
kajshdkas(KURALLAR.HTML)

b4be4 No.138443

>>138438
hayır yani demek istediğim sade dudaktan öpüşme masum baba kız öpüşmesi olabilir. işin içine dil girerse, kızının dudaklarını emersen, dilini emersen, alt dudağını ısırırsan bunlar erotiktir, sakıncalıdır, enseste girer.

3d384 No.138461

>>138443
Ensestsin

b5417 No.138465

>>138443
Baban sana neler yaptı anlat tatlım

707d0 No.138466

File: 1632404322020.jpeg (386.76 KB, 1600x1317, 1600:1317, alberrtt.jpeg) ImgOps Google

>>138461
ensestein

68eba No.138520

>>138443
annemin dudağını öpme düşüncesi iğrenç geliyor. üvey olsa belki. üvey olur da beğenirsem dudak dil her şeyini emerdim.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]