[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1632251144451.jpeg (43.8 KB, 502x479, 502:479, DBC1A5A7-0AE3-4FE2-BBBE-B….jpeg) ImgOps Google

6a549 No.138350

Sosyalizm ve komünizm yükselişte. En geç 20 yıla yine dünya’nın en az yarısında büyük bir egemenlik kuracak. Haklıyız kazanacağız anonlar https://youtu.be/NMmKqIRGFt0.

fad30 No.138352

File: 1632252100598.png (4.36 MB, 1600x1165, 320:233, ClipboardImage.png) ImgOps Google


21f2b No.138353

sol yumruğum havada şu an. umarım kazanırız.

6a549 No.138354

>>138352
En azından herkesin kendi evi var kek. Ev arayan binlerce öğrenci, insana rağmen, boş boş duran binlerce evin olduğu bir sistemden iyidir.

3d781 No.138365

File: 1632258639461.jpg (296.08 KB, 700x466, 350:233, blini_07_full.jpg) ImgOps Google

kadınlarla erkekler aynı tuvalete gidiyordu. insanlar açlıktan kırılıyordu. komünizm ahlaksızlık, kan ve fakirlik ihraç etme rejimidir ve mavi haptır.

0947c No.138366

>>138365
ekmek arası bulgur yiyen adamlarsınız hala millet komünizmde aç kalıyordu diyip kapitalizm savunuyorsunuz. Ben iki türlü de aç kalıyorum bari benimle birlikte nargileci müteahit oğulları da aç kalsın demeniz gerek.

fad30 No.138371

File: 1632268968530.png (1.21 MB, 1200x766, 600:383, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>138354
bana ne ataların akıllı yere yatırım yapsaydı.
benim veya birilerinin senden zengin olması>herkesin eşit sefalette işçi böcek kolonisi gibi yaşaması
arabesk köle mindseti bırak

3d781 No.138375

>>138366
tarih boyunca amerikama ve kapitalizme karşı gelmiş bütün rejimler kahrolmuştur ve ileride de kahrolacaktır.

978da No.138376

>>138371
Hele beklediğim gün gelsin, göreceğiz bakalım o yapma yasalar seni benim doğal ellerimden alabiliyor mu? Elim iki boğazına yapışınca göreceğiz bakalım o yapma toprakların malın mülkün seni ve aileni benim hışmımdan koruyacak mı? Bekleyip göreceğiz.

55dbb No.138377

Kek. Biz zenginler zevk-ül sefa içinde yaşarken hala fakirler sosyalizm gelecek hayaliyle mastürbasyon yapsın. Fakir doğdunuz ve fakirlik içinde öleceksiniz anonlar.

ee0f5 No.138380

File: 1632299929944.jpg (4.69 MB, 4128x3096, 4:3, 20210922_113749.jpg) ImgOps Google

>>138377
Tam da ne okuyordum bak üstüne denk geldin.

fad30 No.138384

>>138376
ezik böcekadamın ıslak rüyaları isimli yazıyı okudunuz.

ae7e0 No.138386

Dünyada çok fazla fakir nüfus birikti elbet bunların sonsuza kadar batıya aman efendim çekmesini bekleyemezsin ya batıyı istila edecekler ya da batı bir şekilde bunların parasını verecek, bu konuda halklarını ikna etmelerinin yolu da sosyalizm ve türevleri. Yoksa bu batılıların götü o kadar kalktı ki büyük savaşlar yaşanmadan(yani yeni bir kavimler göçü-moğol istilası türevi ezik ülkelerin ortak hareker edip büyük ülkelere dalması olayı) akıllanmayacaklar.

c1a3f No.138392

File: 1632316325433.png (21.84 KB, 605x340, 121:68, nzJGBShiQDSuzUp072Am41bwz6….png) ImgOps Google

>>138365
kadın ve erkeğin aynı tuvalete gidebileceği bir denklik fikrini aşılamak aşağılık bir şey değil, başarıdır. bunu becerebilseniz onlyfanse patreona bir thotun memesi için para akıtacak simpler olmazdınız.

sovyet dönemi'nde kişi başına tüketilen kalorinin nasıl fezaya fırladığı hem tarafsız, hem de taraflı verilerle ortada. attığım linkte soğuk havada daha çok kaloriye ihtiyaç duyulması gibi değişkenlerden de bahsedilmiş. ama sonuç değişmiyor. gomünüzmde halg açlıgdan gırıliyürdü tamamen bir menedir

https://static1.squarespace.com/static/56eddde762cd9413e151ac92/t/5a1ee5b6f9619ac2462a6d43/1511974373818/Back+in+the+USSR-final.pdf

barış kelebeği kapitalistler vs. kan ihraç eden komünistler kısmına zaten gülüp geçiyorum.

fad30 No.138403

>literal sovyetler birliğini savunmak
kek bari gerçek komünizm bu değil falan deseydin.

51992 No.138425

>>138392
tuvaletle cinselliğe ulaşımı nasıl birleştirdin? yan kabinde irinanın patır patır sıçma sesini duyuyorsun diye en fazla libidon düşer o sırada. tabii o da scat fetişin yoksa.

3d781 No.138428

>>138392
insanın günlük ihtiyacı 2000 kaloridir anon. bunun fazlası iyi değildir zaten. bugün japonlar bu ikisinden de az kalori tüketirler. ruslar ayyyaş amerikalılar obezdir japonlar ise sağlıklı.

f4073 No.138436

>işçi sınıfının sömürülmesini önleyeceğiz, artık emekçiye haksızlık yapılmayacak
>ama başa geçince yapacağımız ilk iş ibadethaneleri, aile yapısını, milliyeti, gelenek ve görenekleri tasfiye etmek bajum
marksizm 150 senedir emekçi kısımda niye hiç ilgi görmedi, cevabı. ayrıca sosyalizm ve komünizm yükselişte değil batının neoliberalizmine karşı asyada muhafazakarlık, islam dünyasında reaksiyonerlik, batıda neofaşizm yükseliyor. marksizmin yükseldiği falan yok kimse siklemiyor.

ayrıca marksistlerin de emekçileri siklediği yok, 50 yıldan beri ezilen azınlıkların haklarına yoğunlaşıyorlar.

12475 No.138669

dünyada her şey yükselişte benim yarraığım da yükselişte
istersen bir güzel yala çünkü ağzında bir egelenlik kurmak istiyor(KURALLAR.HTML)

09146 No.139487

keşke olmasa ama bokistanda maalesef sosyalizm yükselişte. demokrasi ve eşitlik bu topraklarda tutmuyor işte bir anlamadılar, hala parlamenter sistem getirmeye uğraşıyorlar. tayyip ve şürekası servetlerini kaçırıp gider bu sistemde, yaptıkları yanına kar kalır ve hatta kaçıp gitmeyen islamcılar sistemin işleyişini bozmak için canla başla çalışır. bu ülkeye kamalcı bir meritokratik diktatörlük lazım; poşet kafalıların yerlerde sürüklendiği 90'lar türkiyesini arzuluyorum.

9f9a3 No.139489

>>139487
>reddit turkey

27ae6 No.139493

>>139489
redditte hiç bulunmadım bırak boş yapmayı cevabın varsa ver

d301b No.139498

bence de sol yükselişte[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]