[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1632219812505.jpg (136.71 KB, 1400x700, 2:1, 1628445498018.jpg) ImgOps Google

5957a No.138324

evleneceğiniz kızda ayak güzelliği kriterleriniz arasında kaçıncı sırada gelir?

a5109 No.138327


a8a35 No.138328

sonlardadır.

5358b No.138329

çok çirkin olmasın yeter

19118 No.138331

1'den önce ne geliyor

81045 No.138332


4396e No.138335

Ben çıplak ayak sevmem çoraplı olacak

288d6 No.138343

Guzel kadinin ayaklari da zaten pespembe yumusacik 35 numaradir ikisi ayni sey.

Burda at suratli mankenlerden filan hoslananlar var onlarin ayaklari da 45 numara sicti mi 1 teneke sican huseyin dayininkilere benziyordur

15486 No.138344

>>138343
>kemikli ince kadınsı ayaklar varken küçük poğaçaya benzeyen parmakları olan ayakları ilgi çekici bulmak
kusacam

288d6 No.138345

>>138344
Ibne oldugunu kabul et bu is bitsin

15486 No.138346

File: 1632248349339.jpeg (795.64 KB, 3226x2419, 3226:2419, 8Ybh1UG.jpeg) ImgOps Google

>>138345
47 vs 35

bence sen kadınsılıktan hoşlanmayan alçak bir pedo olduğunu kabul et

288d6 No.138347

File: 1632248540496.jpg (73.4 KB, 828x828, 1:1, 1613144566348.jpg) ImgOps Google

>>138346
Koyacağın ayağı sikeyim senin

82e2d No.138351

File: 1632251756480.jpg (149.1 KB, 644x861, 92:123, feet-1.jpg) ImgOps Google

ayakçı anonlar, resim alâkalıdaki gibi serçe parmağı bağımsızlığını ilan etmiş ayaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? bundan rahatsız olan tek ben miyim? bende de var biraz ayakçılık ama kemik yapısını beğendiğim ayak çok az olduğundan ayakçı olduğumu unutuyorum genelde.

5957a No.138355

>>138343
küçük ayak güzel olur diye bir şey yoook. ben çok çirkin küçük ayak güzel büyük ayak gördüm. kilo ayağı etkiliyor. güzel ayaklı kilolu kadın görmedim.

1cdd1 No.138369

File: 1632265735350.jpg (802.6 KB, 1458x2592, 9:16, IMG_20210922_020301.jpg) ImgOps Google

selamlarrrr

b5c27 No.138444

kız gördüğümde onu yatırıp becerdiğim gözümün önüne geliyor içime bi titreme geliyor. eski böyle olmuyordu hiç. allahım yardım et bu kuluna aşırı azgınlıktan vefat edecek.

https://youtu.be/jzU5prYivqU?t=153[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]