[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631653509269.png (307.63 KB, 1280x1282, 640:641, 1280px-Southeast_Asia_(ort….png) ImgOps Google

f9f7b No.137820

güneydoğu asya ülkelerini gezmek isteyen var mı?

6f6e1 No.137829

o bölgede tek görmek istediğim malezya'daki yarış yapılan meşhur yol. nfs yollarına benzemiyor mu. yol çok geniş ve keskin virajlı falan.

https://www.youtube.com/watch?v=UKqkJ3TzVqY

7ada8 No.137853

Taylanda gidip balığın hasını yemek vardı ama hem yaş hem ekonomik bakımdan gecti artik benden.

f9f7b No.137855

>>137853
yaş kaç anon? andropozlu dede falan değilsin herhalde.

4b11e No.137857

>>137855
orta sınıf için bile yıllık izninde keyfine uzak doğuya gitmek için çok geç. yaşı değil, ülkenin çağı. 20 yıl önce memur maaşıyla yapabildiğin şeyler şimdi hayal.

7ada8 No.137859

>>137857
20 yıl önce yurtdışı hayali bile kuramiyordu orta sınıf.sallama.
>>137855
Geçen ay 39 oldum.

6b0ce No.137860

>>137859
bence de. 7-8 yıl diyelim. türko turizmcisine kazandıracağıma yunanistana italyaya giderim muhabbetlerinin döndüğü herkesin yurtdışına gittiği avrupa gördüğü zamanlar.

70fac No.137888

>>137859
anon 20 yıl önce emekli olan karı-koca öğretmenin kendi evi + yazlığı oluyordu. işlerininin 2. yıllarında dandik de olsa kredisiz vs'siz araba alıyorlardı 90'larda. de get. bi de 39'um diye sallıyor.

db31a No.137890

>>137888
o sadece 20 yıl değil 15 sene önce de 10 sene önce de oluyordu büyük ihtimal şimdi de olur. şimdiki genç çiftler çok savurgan ondan olmuyor olmuyorsa. bu ülkede çalışanların sırtındaki en büyük parazitlerden biri devlet okullarındaki öğretmenler.

70fac No.137891

>>137890
çıkar cebindeki telefonu göster demeyi unutmuşsun anon. bakkalda bir şişe bire bile 1/150 asgari ücret şu an. 2001 krizinde bile bu kadar düşük alım gücümüz yoktu. hatta ötv denen şey ülke yeniden yapılansın diye izmit depreminden sonra konuldu ve araçlarda, meşrubatlarda vs'de şimdikinin yarısı kadardı. eskiden gerçek sendikalar vardı ve gaz yemeden eylem yapıp asgari ücreti/memur maaşını grevle istedikleri noktaya çekebiliyorlardı. memurları geçtim tanıdığın 60 üstü ortalama fabrika işçi emeklilerine sor, işçi maaşıyla ilk arabalarını ne zaman almışlar? şimdi araba satın almak için götlerini pazarlayan memurlar var. işçilere zaten hayal.

c002b No.137895

>>137891
akp bad, eski güzel günler kafasında olan npc ekşici artığısın tartışmaya gerek yok. ucuz birayı eline alsan akp kemalist algısı oluşsa en koyu akpli olursun.

857b9 No.137918

File: 1631774657979.webm (990.8 KB, 200x360, 5:9, reisçi anon.webm) ImgOps Google

>>137895
>akp'yi eleştiren, ülkenin islami bir diktatörlüğe dönmediğini söyleyen herkes kamalcı

merak etme en geç iki yıl sonra erduvan koltuğunu kaybettiğinde 180 derece dönüp hepimizden daha çok erduvana söveceksin. ayrıca bira bugün 10 kat daha ucuz olsaydı bile bunun erduvan sayesinde olduğunu düşünecek kadar aklımı yitirmedim + yine sokakta rahat rahat içemeyecektin. şimdi reisçi rp'ini bırak ve gerçek hayata dön.

dcb41 No.137920

>>137888
Sallayan kim ortada ama benim ekşici npclerle tartışıcak halim yok.sen "göd yaguyom hacum" menelerinle buradaki diğer npclerle eğlenebilirsin.

c002b No.137931

File: 1631795502836.png (9.47 KB, 194x259, 194:259, ClipboardImage.png) ImgOps Google
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]