[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631651295401.gif (820.6 KB, 200x200, 1:1, 0887AC06-0A7F-4CD4-8D5F-0A….gif) ImgOps Google

4a022 No.137807

tam 4 saat cinsel anlamda uyarıcı görsellere ve videolara bakarak boşaldım.

3030d No.137821

nofap 4. güne girdim. ama 3 de olabilir çünkü bazıları ilk 24 saati tamamlayınca 1. güne girmiş olarak sayıyor.

ab3bd No.137831

>>137821
dün film izliyordum (sound of noise) affedersin penis gösterdiler şişman çıplak bir adam. ben porno sitesi açtım hetero gay trans ne varsa hepsinin pornosunu izleyip boşaldım. kendimi kötü hissettim. filmi yarıda bırakıp böyle bir şey yapmış olmam kategoriler arasında ışık hızıyla dolaşmam vs…

4a022 No.137834

>>137821
>>137831
boşverin nofapı asılın rahatlayın ama saniyelik değil. 4 saat 5 saat.

6e1f4 No.137845

>>137834
yılda iki-üç ayımızı sikemeyeceğimiz kadınlara bakıp tek elimizle penis tutarak geçirelim mi dedin az önce?

e6177 No.137848

>>137845
zaten hayatta hiçbir şey yapmıyorsun bari erkeklik organına dokun. yakında nefes almıyoruzzz diye tirad açaraınız lol.

f052a No.137849

File: 1631695186323.webm (3.47 MB, 512x384, 4:3, 1631398704655.webm) ImgOps Google

Porno benim ufkumu açıyor, fantezilerimi geliştiriyor, tabularımı yıkıyor. Her gün izlerim, benim günlük rutinlerimden biridir. Hristiyan dinciler olduklarını düşündüğüm porno karşıtları hep addictiondan vurmaya çalışıyorlar. Sen ne biliyorsun benim addict olduğumu? Ben 16 gün hastanede yattım telefon falan yasaktı, 18 gün bedelli yaptım hiç "ah bir porno olsa da izlesem" demedim.

3030d No.137854

>>137849
old porno izleyince oyuncuların ya şuan ölü olduğunu ya da bir ayağı çukurda yaşlılar olduğunu falan düşünüyorum garip geliyor

e76b1 No.137861

>>137854
ömür geçiyor be anon. yaşlıları gördükçe çıldıracak gibi oluyorum.

ceda4 No.137882

File: 1631733550539.png (1.46 MB, 1280x681, 1280:681, oğuz sasi amına2.png) ImgOps Google

la anon sen nabıyon? sennnaaaabıyon he? nabıyon? paso osbir çekiyon. tümmm günn osbir çekiyon amına. dakikada kaç bez boşalıyon? beş? günde otuz defa osbir çekiyon amına. e sonrada suçlusu ülke diyon amına? sana zorla günde otuz defa osbir mi çektiriyolar amına?

ceda4 No.137884

File: 1631738493875.png (780.07 KB, 1054x615, 1054:615, oğuz sasi amına.png) ImgOps Google

ne bakıyon la? la oğlüm nereye bakıyon la? bön bön bakıyon amuna. annca bakıyon amuna. sen anca çavuşun boğazını sıkıyon yukarı aşağı yapıyon amuna. çavuşun boğazını da bazen öyle sıkıyon ki çıkacak şeyler çıkamıyo geri kaçıyo, tahtaya gelip geri kaçtı diyon amüna. hortumun ağzını kapatırsan su çıkar mı la? osbir çekmeyi bile beceremiyon amuna.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]