[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631649324087.jpeg (23.5 KB, 700x350, 2:1, images.jpeg) ImgOps Google

6c691 No.137797

>ben ol
>marvelden ölümüne nefret et nerdeyse hiçbir filmini izleme
>starwarsu ve abartanları hayatın boyunca embesil olarak gör bir kere bile izleme
>harry pottera yine aynı şekilde çocukluktan beri gıcığın olsun hiçbir serisini izleme
>atarinin başından kalkmamana rağmen en az oynadığın oyun mario olsun


Vay be ben ezelden beri nasıl bir chadmişim haberim yokmuş. Neyi seviyodun o zaman diyenlere yüzüklerin efendisi der geçerim bütün soyboy sinemasını duvarlara vura vura siker.

94930 No.137800

insanları kategorize ederken sen nasıl yüzüklerin efendisi fanboyu olmuyorsun?

a1461 No.137827

>herkes yapıyorsa ben yapmamalıyım hajum böylelikle kendimi özel hissedebilirim

just another lor elitist. lorcu olman seni chad yapmıyor, kendi çapında hipster hipster takılıyorsun o kadar.

4c40e No.137846

>dünyanın en meşhur fictionının fanboyuyum bakın ne kadar eşsiz ve özelim hahaha

2b4db No.137847


c031c No.137881

sadece en popüler en övülen şeyleri izlerim ve %90'ından keyif alırım.

t. winner anon[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]