[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631522513344.jpg (67.93 KB, 1080x688, 135:86, 20210913_113901.jpg) ImgOps Google

ac4dd No.137664

Abinize bi hayırlı olsununuz yok mu keratalar

e539d No.137665

ben olsam kutusunu açmazdım, yarın akşamki 13 lansmanına göre iade edeceksem ederdim yoksa normal kullanırdım.

cb89f No.137669

>tahtada sıçanlamak için bir alete 2.5 asgari ücret parası vermek

34b83 No.137678

File: 1631528324567.jpg (11.48 KB, 400x300, 4:3, d428cc15-0d6e-4073-87a7-c3….jpg) ImgOps Google

dua et kutudan telefon yerine hıyar çıkmasın

faa75 No.137681

File: 1631528935166.png (263.37 KB, 1920x1080, 16:9, 21423535345.png) ImgOps Google

>>137664
Neden iPhone SE 256gb alamadığını merak ettim.

Bir de 7.319 tl verip 11tl kargo parası isteyen işletmeden neden alışveriş yaptın.

b6eeb No.137696

ulan amazon 7000'e satıyor sen niye 300 lira fazladan verdin

https://www.amazon.com.tr/dp/B08PPYCQM9

e539d No.137787

File: 1631643994451-0.jpeg (36.87 KB, 755x425, 151:85, Apple Event — October 13 ….jpeg) ImgOps Google

File: 1631643994451-1.jpeg (42.45 KB, 755x425, 151:85, Apple Event — September 1….jpeg) ImgOps Google

Ben bu >>137665 anon


Siyah olan geçen senenin fiyatları, beyaz olan bugünün fiyatları. iPhone 12, iPhone 11 ile aynı fiyata düşmüş, iPhone 11 de 100 dolar ucuzlamış.

e539d No.137788

>>137787
iphone 12 mini 11 ile aynı fiyata düşmüş olabilir, onu düzelteyim. düşündüm de tr fiyatına göre benim SE’yi verip 11 alma şansım olabilir aslında[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]