[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631455932904.png (314.26 KB, 500x375, 4:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google

7d0c5 No.137563

petrol kadın

bc70f No.137570

File: 1631460505272.jpeg (45.37 KB, 455x399, 65:57, 6BAA4E86-97A3-4FFC-B405-4….jpeg) ImgOps Google


7a47f No.137572

>>137570
beyaz değilsin ve hiçbir zaman olamayacaksın ;)(KURALLAR.HTML)

4be95 No.137574

>>137563
panter gibi, adı var mı?

>>137572
bunu sürekli tekrarlayan bir anon var. neden olsun ki?

ayrıca

>smiley


ninja please…

21b87 No.137576

>>137570
/pol/'deki abilerin hiçbir zaman seni beyaz olarak kabul etmeyecek. Köle taciri diğer siyahilerden farkınız yok.(KURALLAR.HTML)

bc70f No.137580

File: 1631466355369.gif (5.4 MB, 297x498, 99:166, gigachad-chad.gif) ImgOps Google

>>137572
>>137576
beyaz olmadığımı hiçbir zaman olamayacağımı, /pol/'deki abilerin hiçbir zaman beni beyaz olarak kabul etmeyecek olmalarını, köle taciri diğer siyahilerden farkımın olmadığını nerden anladınız?(KURALLAR.HTML)

2b361 No.137622

>>137580
Bu gifteki adam gerçekten var mı?

13be2 No.137624

File: 1631481946961.jpeg (32.72 KB, 544x564, 136:141, images.jpeg) ImgOps Google

>>137576
>annesi yemeğini ayağına getirmese açlıktan ölecek bodrum sıçanları bana arap terörist dedi diye götümün yanacağını imbili

ayrıca tiradın özüne geri dönelim seksi nigırlar atalım

27805 No.137625

>>137624
anon ilk fotodaki gibi kara derililer atsana. kahverengi 13'lük s-400'ümü hedefe kilitleyemiyor. gerçek bir kanlı nigar lazım.

119ca No.137645

>>137625
zift fantezin varsa asfalt falan sikebilirsin yani.

49e0d No.137685

>>137682
anon neden benim yerime cevap veriyorsun?

>>137645
konu am olunca ırkçılık olmaz, her renkten tattan denenmeli.

7d0c5 No.137704

File: 1631542002716-0.png (1.17 MB, 820x1024, 205:256, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1631542002716-1.png (355.21 KB, 474x474, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1631542002716-2.png (910.43 KB, 1000x1250, 4:5, ClipboardImage.png) ImgOps Google

böyle bi ten renginiz olsa ne yapardınız?

615b2 No.137706

>>137704
Suç işlerim

6c492 No.137708

>>137706
zencilerin suç işleme oranı türklerden düşük(KURALLAR.HTML)

e724e No.137709

>>137704
d vitamini desteği alırdım. güneşten yeterince faydalamıyor kara insanlar.

08413 No.137710

>>137704
ikinci hatun ne güzel ne tatlı imiş
kara elmas ile çıplak olarak yatakta aşk eylesem ne hoş olur idi

c2d8d No.137775

>>137704
çikolata gibiler çok güzeller ama eminim "y'all want mah pussy huh bitches yo yo yo" şeklinde konuşuyorlardır

529da No.137776

>>137775
dark skin nüfusu murrica'da bile azınlık zenciler arasında. ya b*yaz tecavüzüne uğramışlar 200 yıl önce ya da cherokeelerle evlendirmişler. bunların çoğu ortaafrikalı gözüküyor.

76445 No.137780

File: 1631640469916.jpg (1.75 MB, 2448x3264, 3:4, Rihanna-naked-celeb-IMG_39….jpg) ImgOps Google

rihanna'nın aslında kaukasyan olduğunu biliyor muydunuz

79d18 No.137783

File: 1631641488409.jpg (33.77 KB, 612x408, 3:2, istockphoto-517302398-612x….jpg) ImgOps Google

>>137776
yukardaki gibi simsiyah afrikada bile az. bak bu doğma büyüme nijeryalı adam hiç öyle zift gibi değil.

af21a No.137785

File: 1631642753711.png (713.17 KB, 700x700, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

ulan sanki vanta black ile boyanmış. eritip asfalt gibi dökersin yav.

529da No.137839

File: 1631667856950.jpg (117 KB, 350x350, 1:1, bantu-people.jpg) ImgOps Google

>>137783
az filan değil anon. nijerya'nın adına aldanıyorsun sen. nijer'de, uganda'da vs. yaşayan bantular (afrika nüfusunun 1/3'ünü oluşturuyorlar) kapkara. güney sudan da öyle kuzeyin aksine.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]