[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1628023478040.jpeg (54.93 KB, 639x648, 71:72, 696BD9B1-CA03-460C-8478-8….jpeg) ImgOps Google

3adc0 No.134314

Anonlar 15-20 bin tl param var ve bu parayı 2-3 haftada ezmek istiyorum. Ne yapabilirim? Nereye gidebilirim? Bodrum tatili falan aklıma geliyor yanıma bol bol dalga alır arkadaşlarla takılırım diyorum günlük kiralık evlere escort çağırtırım falan ama çok normie geliyor. Sizin öneriniz nedir?

5a612 No.134315

>>134314
okul bitmediyse yazın wat yap

3adc0 No.134318

>>134315
Okul bitmedi de o dediğin şey ne anlamadım anon

c65fd No.134323

altın al dursun

5a612 No.134327

>>134318
work and travel anon

3adc0 No.134329

>>134327
Ona gerek yok zaten yurtdışında yaşıyorum. 2 bin euro getirdim ama daha fazla da çıkartabilirim. Sadece ne yapacağıma karar veremedim bu parayla

5a612 No.134330

>>134329
haa sen bana ver o parayı ben sana ayarlicam bişeyler raat ol bakcaz[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]