[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1628008142285.jpeg (64.35 KB, 1000x500, 2:1, 5fba965c50e71a0011556b36.jpeg) ImgOps Google

b2774 No.134281

drake bell de jeliboncu çıkmış diyorlar doğru mudur? hakkındaki haberlerde "endangerment" kelimesi geçiyor.

b2774 No.134288

doğruymuş vay anasını

https://www.youtube.com/watch?v=jxjLdM8L3ok

adına şarkı bile bestelemişler:

https://www.youtube.com/watch?v=q19Zd3gGDUE

52c65 No.134339

>>134281
adamın ağır depresyonda olduğu aşırı belli ne ünlendi ne eski yakısıklılığı kaldı üstüne dizide ki kardesi şişman diye itin götüne sokulan bir elemanken evlendi iyi bir vücuda sahip oldu hayatını yasıyor drake'cim bu kadar travmadan sonra jelibona düşmesin de napsın zaten geldiği yer belli. nickelodeondaki her jelibonu Dan "get in the van" schneider döl kovasına çevirdiğinden adamda empati yapacak durum kalmamıştır kek.

29e6b No.134343


a3f50 No.134350

altı-üstü k*z 15 yaşındayken sexting yapmışlar, fotoğraf bile yok karşılıklı dönen.

hemen kuzeylerindeki kanada'daysa cinsel rüşt 15.

anlamıyorum bu abd'lileri ve me-too sikini.

hayatı kaymış elemanın iki dörty tolk yüzünden

https://www.youtube.com/watch?v=ez7oFH8wbjI

29e6b No.134368

>>134350
me too olayı belli bir süre sonra saptırabilme özeliği var misal iki veya üç kişi çıkar ben tacize uğrar ama onlarca kişi çıkıp bende tacize uğradım derse şüphe duyarım

6f0cc No.134395

>>134368
ben de hareketi ciddi anlamda mağdur edilmiş kadınlardan ziyade zengin ve ünlüyken yediği yarrakları umursamayıp çaptan düşünce belki biri elimden tutar diye yarrak sahiplerini tecavüzcü olmakla itham eden "orospuların" veya zengin ve ünlü olma hedefindeki "zihin labçıların" hareketiydi. yıllar önce memelerini weinstein'a sürterken fotoları ibşa edilen rose mcgowan'ın veya körpecik oğlanların 13'lüklerini yiyen asia argento'nun mağdur olduğuna inanan salak amerikalıları ve ekşicileri ışid infaz yöntemleriyle katletmek istiyorum.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]