[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1628002167831.png (1.77 MB, 1920x1080, 16:9, Tanrı'nın varlığı ve kimli….png) ImgOps Google

1e734 No.134270

İsa mesihe iman edilir mi ?
iki üç dua ettim oluyo gibi

323ef No.134284

Bir dine inansam hristiyan olurdum anon. En sofistike, estetik güzelliğe sahip olan teolojik yapılardan birisine sahip; üstüne beyaz kız sikebiliyorsun.

957cf No.134290

>Tanrı 3 tanedir ama 1 tanedir. 3 tanesi bütünün parçaları da değildir hepsi tanrıdır, ama tanrı da birdir.
>İsa tanrıdır, isaya tapmadan tanrıya tapamazsın. İsa tanrının elçisi değildir, İsa tanrının parçası değildir, İsa tanrıdır. Ama sadece Oğul tanrıdır, Baba tanrının oğludur. Ama bütün bu tanrılar zaten aynı tanrıdır.
İnanmak için baştan beyin ölümü gerçekleşmiş olması gerekiyor zaten amk böyle din mi olur

64727 No.134292

bu incili okumasaydı büyük ihtimal burda bizimle sıçanlayacaktı belki şimdide burdadır

323ef No.134293


1e734 No.134302

File: 1628018639106.jpg (33.63 KB, 720x701, 720:701, 1620719429246.jpg) ImgOps Google

>>134292
Deniz videolarından bi kaçında imageboard kültürünü edindiğinden bahsetmişti. hatta fark ettim ki biraz takık şekilde vurguluyor ben buralara hakimim aslında jargonunu iyi bilirim der gibi. türk çanlarında da sıçanlamıştır illa
Salağa da benzemiyor aslında akıllı biri gibi ben buna iki ihtimal verdim
Ya ağır trollüyor kendisini de buna kaptırdı ülkede sorgulamayan ateist çok bunları hristiyanlıkla ısıtıyor
Ya da intihar eşiğindeyken bişeyler yaşadı baktı muhonun dinine inanılmaz jewsusa iman edeyim dedi kendisini avutuyor

66889 No.134306

>>134270
Orta Doğu'nun bok kokan dinlerinden birini seçmek zorunda kalsam Hristiyanlığı seçerdim.

e179d No.134308

File: 1628020819836.jpeg (30.89 KB, 739x415, 739:415, images (61).jpeg) ImgOps Google

>>134270
Kış Işığı izle geçer anon.

>>134290
>Tanrı insan kılığında dünyaya geldi
>İnsanların kurtuluşu için ölmesi gerekiyor
>Yahuda sayesinde ölüyor
>Hüüü Yahuda kötü Yahuda hain
Sadece Tanrı inancı değil hikayesi de mantıksız.

1e734 No.134310

>>134306
Hristiyanlık da islam gibi yarısını yahudilikten yarısını pagan dinlerinden araklama bir din ve islamın türkleri katlettiği gibi hristiyanlar da paganları katletti din değiştirmeye zorladı Sadece tötonlardan ya da haçlı seferlerinden bahsetmiyorum
https://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_pagans_in_the_late_Roman_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Massacre_of_Verden

323ef No.134313

File: 1628021720663.png (7.69 KB, 226x223, 226:223, Download (1).png) ImgOps Google

>>134308
>Tanrı insan kılığında dünyaya geldi
>İnsanların kurtuluşu için ölmesi gerekiyor
>Yahuda sayesinde ölüyor
>Hüüü Yahuda kötü Yahuda hain
Moronsun. Bilmediğiniz şeyler hakkında atıp tutmak çok kolay zaten. İlk günah doktrinini hatırlarsan bütün insanlık tek bir adamın edimi yüzünden lanetlenmişti. Bu durumda adil olan yine tek bir adamın -ikinci adem- edimleri sayesinde ademoğullarına kefaret yolunun -tanrı ile insan arasındaki boşluğun, ki insanların kısıtlı varlıklar olmasından dolayı asla aşamayacağı bir boşluğun yokedilmesi- açılmasıdır. Yahuda sorusuna benzer bir soru da ademin elmayı yememe şansı var mıydı sprusu; ikisinin cevabı da aşırı basit. Hristiyanlıkta özgür irade diye bir şey yok. İlk adem yüzünden insanoğlu hayvansal bir varoluşa mahkum -yasaya uyup tanrının gözünde cennete değer görülmesi imkansız-, tanrı da çarmıh yoluyla önceden seçtiği birkaç insanı bu varoluştan kurtarıyor.

323ef No.134316

>>134310
>Hristiyanlık da islam gibi yarısını yahudilikten yarısını pagan dinlerinden araklama bir din ve islamın türkleri katlettiği gibi hristiyanlar da paganları katletti din değiştirmeye zorladı Sadece tötonlardan ya da haçlı seferlerinden bahsetmiyorum
https://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_pagans_in_the_late_Roman_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Massacre_of_Verden
Vikings izleyip gaza gelmiş başka bir keko daha. İlk olarak tarihteki çoğu savaş dinler yüzünden oldu geyiğini bırakın artık. Nerede yaşadığınızı zannediyorsunuz anonlar? Tarihteki ve doğadaki bütün savaşlar kaynak üzerine olur; insan yaşamı için gerekli kaynakların hepsi -kadın, tahıl, toprak- insan sayısına oranla kıttır -oksijen dışında-, bu kıtlık mülkiyet kavramını ortaya çıkartır -birkaç kişi aynı anda aynı tarlayı ekip biçemeyeceği için-; ama bu mülkiyet kavramını dayatacak merkezi bir otorite yoksa ademoğulları kendi ihtiyaçlarını karşılamak için başkasının malına, kölesine göz diker. Ne kadar ideolojik ve dinsel sebepler ile yaldızlansa yaldızlansın bütün savaşların sebebi kıtlıktır, tarihte kimse atmosferdeki oksijenin belli bir kısmını ele geçirmek için savaşmadı; ne dini sebeplerden ne seküler sebeplerden. O yüzden sanki ibrahimden önce dünyadaki bütün uluslar hippilandeymiş gibi ot çekip barış içinde yaşıyormuş zannetmeyin. Zamanın başlangıcından beri bütün uluslar bu kıt kaynakları ele geçirmek için birbirini öldürdü ve köleleştirdi; böyle yapmaya da devam edecekler. Dini baskı geyiğine gelecek olursak da bütün toplumlar düzgün çalışabilmek için belli bir mitolojik modele ve adetlere ihtiyaç duyarlar. Örneğin türkçe dili türk halkının geliştirdiği bir iletişim modelidir, toplumsal hayatta türk dilinin kurallarına uymazsan, moronca sesler çıkartırsan toplumun adetlerinin dışına çıktığından toplumsal hayattaki statünü kaybedip barbara dönüşürsün. Mitolojik model de aynı şekilde işliyor; günümüzden örnek veriyim, eğer bugün danimarkada bir arap insan haklarına inanmadığını söyleyip, bir erkeğin esir alınmış kadını cariye olarak alıp cariyeyi kullanmasını meşru gördüğünü hatta bunun erkeğin doğal hakkı olduğunu söyleyip bu inançları üzerine hareket etmeye çalışırsa devlet ve toplum o adamı mahveder. Eskiden de pagan birisinin toplumsal altyapıyı bozma ihtimali olduğundan ibrahimi dinlerdeki yobazların paganları baskı altında tutmaları gayet normal. Tıpkı liberteryen dünya görüşünün sovyetlere tehdit oluşturmasından dolayı sovyetlerin bu tür insanları sansürleyip baskılaması bir toplumdaki çoğunluğun toplum uğruna azınlığı baskılaması gayet doğal. Doğru bir şey demiyorum ama doğal diyorum.

323ef No.134317

Tıpkı liberteryen dünya görüşünün sovyetlere tehdit oluşturmasından dolayı sovyetlerin bu tür insanları sansürleyip baskılaması gibi bir toplumdaki çoğunluğun toplum uğruna azınlığı baskılaması gayet doğal. Doğru bir şey demiyorum ama doğal diyorum.

1e734 No.134319

File: 1628024440400.jpg (46.49 KB, 640x640, 1:1, 1626704944141.jpg) ImgOps Google

>>134316
>Vikings izleyip gaza gelmiş başka bir keko daha.
Bir bölümünü bile izlemedim yazının gerisini de okumama gerek yok

323ef No.134321

>>134319
Sodomite, oğlancı köpek olduğundandır.

f03c1 No.134322

>>134284
>tanrı kutsal bir hayalet vesilesiyle bir bakire yahudi kızının içine boşalsın
>bakireden doğan yine tanrı olsun
>tanrının insan olarak dünyaya gelme nedeni zaten kendi yazdığı kaderdeki günahları silmek için romalılar tarafından bağırttırıla bağırttırıla ölmek olsun
>sofistike ve estetik din hocum

kek, ibrahimi dinlerin hepsi çöpe gider

323ef No.134325

>>134322
>tanrının insan olarak dünyaya gelme nedeni zaten kendi yazdığı kaderdeki günahları silmek için romalılar tarafından bağırttırıla bağırttırıla ölmek olsun
Çarmıha gerilmesinin sebebi insanın bozuk doğasının erişemediği tanrıya erişme yolu göstermek. Çarmıhın seçilme sebebi de iyiyi ve kötüyü bilme ağacının sembolik olarak simetriği olması. Sanatsal olarak güzel olmasının nedeni de bu zaten. İnsanlığın düşüşü ve kurtuluşu birbirine aşırı paralel.

e179d No.134331

>>134313
>Hristiyanlıkta özgür irade diye bir şey yok.
>tanrı da çarmıh yoluyla önceden seçtiği birkaç insanı bu varoluştan kurtarıyor.
Ne anlamı var ki o zaman?

>>134325
Neden başka biri değil de İsa? Çok daha acı çekmiş, çok daha trajik bir hayat yaşamış biri neden değil? Ailesi için ekmek çalarken öldürülen bir çocuk neden değil mesela?

Ve anon söyler misin Hristiyanlıkta Tanrı'nın insanları yaratmasının amacı/sebebi nedir? Kendim çıkartamadım ve sorduğum kişilerden de cevap alamadım. Cevap "Semereli olup çoğalmak" ise at eşek gibi sikişelim sanatın ibadetin ne anlamı var?

323ef No.134334

File: 1628032185260.jpeg (11.79 KB, 210x240, 7:8, images (10).jpeg) ImgOps Google

>>134331
>Ne anlamı var ki o zaman?
Bu bir test değil ki anon. Hristiyanlığın en önemli mesajı ve musanın yasasını harfi harfi izlemeye çalışan yahudilerden ayrıldığı nokta zaten insanın kendi erdemleri ve edimleriyle kefarete ulaşabileceği inancının saçmalık olarak görmesidir. İnsan sadece ve sadece tanrının lütfu ile düzelebilir, sevap ve iyi işler kasarak değil. O yüzden adil olmadığını düşünmen saçma, tanrının ibranileri mısırın darwinist prensiplerinden kurtarıp süt ve bal diyarını vaat etmesinin sebebi ibranilerin diğer uluslara göre daha erdemli olması mıydı sence? Hayır, tıpkı ibraniler gibi inananlarda kurtulmayı haketmediler. Tıpkı bir yazarın güzelliğe ulaşabilmek için kendi yarattığı karakterleri işkencelere sokup yeniden yükseltmesi gibi bkz. Monte Cristo Kontu.
>Neden başka biri değil de İsa? Çok daha acı çekmiş, çok daha trajik bir hayat yaşamış biri neden değil? Ailesi için ekmek çalarken öldürülen bir çocuk neden değil mesela?
Yahudi yasasında sakat kurbanların kurban kabul edilmediği yazılmıştır. İnsanda ilk günah yüzünden ahlaki ve tanrıyı tanıma açısından engelli olduğu için ne kadar masum olursa olsun sağlıklı bir kurban bu dünyadan olamaz. Daha tatmin edici bir açıklama istersen de yine insanın kendi edimleriyle kurtuluşa erebileceği -insan doğasını bir insan bozduysa, davutun soyundan birisi insanın doğasını düzeltebilir- algısını kırmak için. Peki neden tanrı kimseyi çarmıha germeden herkesin günahını affetmedi? Yararcı bakış açısından bakarsan tamamen sadist bir tanrı bu ama az önce dediğim gibi tanrının amacı acıyı minimize etmek değil. Tanrı'nın amacı insanlığın düşüşü ile kurtuluşunun aynı yoldan olmasını sağlayıp güzelliği yakalamak. Biliyorsun insan bir ağacın meyvesini yediği için düştü ve insan yine bir ağacın -çarmıh- meyvesinden -isanın kanı ve eti- yediği için yükselecek.
>Ve anon söyler misin Hristiyanlıkta Tanrı'nın insanları yaratmasının amacı/sebebi nedir? Kendim çıkartamadım ve sorduğum kişilerden de cevap alamadım. Cevap "Semereli olup çoğalmak" ise at eşek gibi sikişelim sanatın ibadetin ne anlamı var?
Dediğim baya heterodoks olacak ama bizim evrenin kurallarına göre bir eylemde bulunan aktörün bu eylemi yapma sebebi her zaman kendinde eksik bir şey olduğundandır. Bir kızla konuşma isteğin cinsel açlığının, avlanma eylemin de fiziksel açlığının bir göstergesi. Eğer her aktör kendinde eksik olan bir şeyi tamamlamak için hareket ediyorsa mükemmel aktörün hiçbir zaman hareket etmemesi gerek. O yüzden eğer tanrı yarattığı evrenin kurallarına bağlıysa kusurlu bir tanrı olmalı ya da tanrı bu evrenin kurallarına bağlı değil. Kısacası insan mantığı -sırf bu evrenle ilgilendiği için- bunu kavrayamaz diyip aradan sıvışıyorum.

323ef No.134335

>Tıpkı bir yazarın güzelliğe ulaşabilmek için kendi yarattığı karakterleri işkencelere sokup yeniden yükseltmesi gibi bkz. Monte Cristo Kontu.
Bu ikinci cevabın sonunda olacak, kusura kalmayın.

7ae1b No.134346

Hristiyanlık dini Hazreti İsa'nın ölümünden sonra Pavlus tarafından kurulmuştur. Pavlus apaçık bir Roma ajandır. Amacı Hristiyanlıkla roma paganizmi birbirine entegre edip, uzun süredir romanın canını sıkan Yahudileri Roma kültürune asimile etmektir. Elimizdeki tüm inciller pavluscu kişiler tarafından yazılmıştır. Buna rağmen inciller pavlusun nasıl bir sahtekar olduğuna dair şifrelerle doludur. Zafer Duygu nun İsa Pavlus ve inciller kitabı bu vakayı anlama yolunda iyi bir başlangıçtır. Tarihsel İsa sadece Yahudilere gönderilmiş olduğu gibi her daim tevhid akidesini savunmuştur.

40a61 No.134354

>>134346
>Pavlus apaçık bir Roma ajandır. Amacı Hristiyanlıkla roma paganizmi birbirine entegre edip, uzun süredir romanın canını sıkan Yahudileri Roma kültürune asimile etmektir.
Kek. Bilmezsin, ilk hristiyanlar yeni ritüellerin yanında yahudi şeriatına da uyan yahudilerdi. Bı da goyimin bu dine dönmesini engelleyen bir şeydi. Yahudi şeriatını greklerin dönmesini kolaylaştırmak için hristiyanlıktan çıkaran pavlustu. Yahudileri asimile etmeye çalışan adam niye böyle bir şey yapsın? Ve romalılar yahudi ruhbanını satın alıp yahudileri asimile edeceğine neden judea bölgesinde sadece birkaç kişinin inandığı, çoğu yahudinin götüyle güldüğü bu proto-dini yahudileri pasifize etmek için kullansın? İsa o zamanlar kendini mesih ilan eden sayısız mesihten birisiydi, roma nasıl müritlerinin kısa bir sürede çok fazla artacağını nereden bilebilirdi?

75338 No.134435

hristiyanlar tevratı(eski ahit) tahrif edilnemiş olarak kabul ediyor. ben tevratı biraz okudum. bir yerde tanrının 6 günde her yeri yarattığı 7. gün(pazar) çok yorulduğu için dinlenmeye çekildiği yazıyordu orda bıraktım. insansılaştırılan ve insansı zayıfları olan bir tanrıya inanıyor bunlar.

138bd No.134437

>>134435
Kuranda da allahın tahtı var onu da krallaştırıyor o zaman

40a61 No.134439

>>134437
Kuranda allah maminin penisiyle ilgileniyor allah aşkına. Herif biyoloji okurken mitokondriye fabrika, hücreye hücre diyor; burada gelmiş allah dinlenebiliyorsa kesin yorulduğundandır ıhıhı diyor kek. Alegorinin ne demek olduğunu bile tahayyül edemiyorlar işte.

75338 No.134442

>>134439
açık açık yoruldu yazıyor

60dd9 No.134466

>>134270
Muho şizofren. Aç kalıp mağarada mantar yiyip tribe giriyor. Yalan söylemiyorum demesinin sebebi ise kendisinin gerçekten tribe girip bu halisleri görmesi.

1e734 No.134472

>>134466
>Aç kalıp mağarada mantar yiyip tribe giriyor
Öldüm gülmekten
Harbiden bişeyler içiyomudu acaba

60dd9 No.134486

>>134472
Sırf muho değil. İsa falan da ruh hastası. Biri size şimdi dağdan inip dese ki, meleğin biri benle konuştu böyle böyle söyledi dese ne yaparsınız? He he der geçersiniz. Daha da ısrar ederse Bakırköy'e yatırırsınız. Arkadaşımdan öğrendiğime göre şu an Bakırköy'de 7 8 tane peygamber varmış sanırım. Dinler kolektif ruh hastalığıdır. Sonsuz dopamin kaynağı oldukları için uyuşturucudan beterdir. Direkt fiziki değişikliğe yol açar beyinde inanç. Bir nevi procastination aslında ama o kadar yoğun ki, ödülünü öldükten sonra alıyorsun. Bir nevi haz ve bununla alakalı her şey limit sonsuza doğru ilerliyor. Limit sonsuz olan bir hazzın ise en ufak ihtimali bile öyle fazla geliyor ki insanlara, bu konuda canlarını dahi vermekten çekinmiyorlar.

7f8cd No.134488

File: 1628191523155.jpeg (6.16 KB, 180x280, 9:14, download (13).jpeg) ImgOps Google

>>134486
>Bütün dinler yanlış hajum, richard dawkins çok derin hajum, çok zekiyim hajum
Aydınlanma'nın bizi nereye getirdiğini gördük, sonra burada kpopçu ve rapçiler iğrenç hocam, billie eilish götünü sallıyor milyonlar izliyor hocam diye zırlarsınız. Din, -zapffenin deyimiyle- insanın fazla büyümüş boynuzunun ilacıdır. Dinsiz bir dünya, kendini kopyalabilmek için birbirini yiyen, sindiren, tecavüz eden, bencil genin köpeği organizmaların gladyatör arenasından fazlası olamaz. Tldr; tanrı yoksa bile onu yaratmak gerekir.

60dd9 No.134495

>>134488
O devir geçti koçum. İnsanların kendini dizginlemesi için artık uluslararası hukuk kuralları var. Allax piçini siker atar.

482d5 No.134497

>>134488
BU!

>>134495
>uluslararası hukuk kuralları var
yarın bir gün birilerinin siklerinin keyiflerine göre değiştirebilecekleri hapis cezalı sikik kurallar vs yaratıcının kelamı kimsenin bin sene geçse bile dokunamayacağı uygulamazsan cehenneme gideceğin kurallar. birini seç hangisi sikip atıyor.

7f8cd No.134498

File: 1628196655969.jpeg (16.5 KB, 278x181, 278:181, download (14).jpeg) ImgOps Google

>>134495
>O devir geçti koçum. İnsanların kendini dizginlemesi için artık uluslararası hukuk kuralları var.
Hahahahahaha. Mahallenden çık da dünyada neler olduğuna bak anon. Afrikada çocuk işçiler, asyadaki sweatshoplar, latin amerikayı anlatmıyorum bile, insan kaçakçılığı, kölelik, fuhuş, çocuk pornoları, Epstein'ın adası ve bizim gibilerinin asla bilemeyeceği sayısız cehennemler var bu yeşil cehennemde. Sizin tüccar devletleriniz bir şeyi yasaklıyor diye doğanın yasaları, çarkları durmuyor maalesef. Darwinist kuralları aşabilecek, ölümü yenebilecek tek aktör doğaüstü bir aktör; sizin burjuvaya domalan devletleriniz değil. Uluslararası hukukmuş kek.
>Çok rasyonelim, spookbuster'ım hocam
>Ama frenkler dediği için insan hakları %100 gerçek hajum, herkes inanmalı buna.
>>134497
>yarın bir gün birilerinin siklerinin keyiflerine göre değiştirebilecekleri hapis cezalı sikik kurallar vs yaratıcının kelamı kimsenin bin sene geçse bile dokunamayacağı uygulamazsan cehenneme gideceğin kurallar. birini seç hangisi sikip atıyor.
Based and breadpilled.

da872 No.134499

File: 1628196849142.png (1.19 MB, 660x960, 11:16, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>134488
Alıntıladığın kişi değilim ama alıntıya yönelik yazdığın yazı buram buram otizm kokuyor.
Bir düşünce sisteminin toplum için yararlı olması onu doğru kılmaz. Alıntıladığın kişi dinlerin yararı veya zararına dair bir şey söylememiş, her ne kadar katılmasam da peygamberlerin psikolojisine dair bir söylemde bulunmuş.

7f8cd No.134502

>>134499
>Bir düşünce sisteminin toplum için yararlı olması onu doğru kılmaz.
Bir şeyin yanlış olması da yok edilmesi gerektiği anlamına gelmez. İnsan hakları, mülkiyet gibi kavramlar da toplumun yararına uydurulmuş mefhumlar; buna göre onları da kaldırmamız gerek.
>Alıntıladığın kişi dinlerin yararı veya zararına dair bir şey söylememiş, her ne kadar katılmasam da peygamberlerin psikolojisine dair bir söylemde bulunmuş.
Söyledi demedim.

60dd9 No.134506

File: 1628198622487.jpg (150.07 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

>>134498
Aynen devam

7f8cd No.134507

>>134506
Dilate

da872 No.134508

>>134502
>Bir şeyin yanlış olması da yok edilmesi gerektiği anlamına gelmez
Yine aynı şeyi yaptın, ben de dinlerin kalkmasını vurgulamadım, o da vurgulamadı. İkimizin vurguladığı tek şey dinlerin yalan olduğu.

>Söyledi demedim.

Yazdığını bir daha oku, adama saldırmışsın. Demek ki dediğine karşısın ama tüm argümanların dinin gerekliliği üzerine.
>Aydınlanma'nın bizi nereye getirdiğini gördük, sonra burada kpopçu ve rapçiler iğrenç hocam, billie eilish götünü sallıyor milyonlar izliyor hocam diye zırlarsınız. Din, -zapffenin deyimiyle- insanın fazla büyümüş boynuzunun ilacıdır. Dinsiz bir dünya, kendini kopyalabilmek için birbirini yiyen, sindiren, tecavüz eden, bencil genin köpeği organizmaların gladyatör arenasından fazlası olamaz. Tldr; tanrı yoksa bile onu yaratmak ger

60dd9 No.134509

>>134498
Axxx ergen piçi bak bakalım o kelamı bin sene geçti diye kimsenin dokunmayacağı Kur'an denen kitap kaç kere değişmiş. Nasıl kandırmışlar sizi mahalle aralarındaki Kur'an kurslarında lel. İncil'in bile apokrif metinleri mevcut İznik Konsili zamanı cübbeli otistikler kendi kendilerine bunlar bunlar gerçek İncil, diğerleri değildir demiş.

60dd9 No.134510

>>134507
Oyun kültürün de yok demek yaşın küçük belli. Yazdıklarından anladığım kadarıyla milliyetçi muhafazakar ailenin internet görmüş liberal çocuğusun. Arap tekerlemeleriyle büyüyünce otizm kaçınılmaz oluyor. Kur'an denen kitabın insan eliyle yazıldığı için bir sürü örnek var ama tek başına Azhab Suresi 50. ayet yeterli.

7f8cd No.134513

>>134509
Dinler gerçek diye bir iddiam oldu mu hiç moron? Sadece insanın gerçeklik karşısında verdiği doğal bir tepki, sizin fedora atalarınız da muh i love science deyip bütün kültürü nikki minajın twerkine indirgedi. Daha iyi önerin yoksa elimizdeki en iyi seçenek din.
>>134510
Ulan bu tiradın başından beri hristiyanlığı savundum hala beynini yıkamışlar hajum, ilk entryi oku.
>>134508
>Yine aynı şeyi yaptın, ben de dinlerin kalkmasını vurgulamadım, o da vurgulamadı. İkimizin vurguladığı tek şey dinlerin yalan olduğu.
Ben de sizin fikirsel atalarınızın dinler yalan diye dini kaldırmaya çalıştığından dolayı medeniyetin geldiği noktayı vurguladım. Erdemli bir ateist çoğu insanın dinsiz yaşayamayacağını algılar.
>Yazdığını bir daha oku, adama saldırmışsın. Demek ki dediğine karşısın ama tüm argümanların dinin gerekliliği üzerine.
Sadece yeni ateist akımına sinirliyim. O anonun instagramda gördüklerini tekrarlamasıyla alakası yok.

da872 No.134514

>>134513
>Ben de sizin fikirsel atalarınızın dinler yalan diye dini kaldırmaya çalıştığından dolayı medeniyetin geldiği noktayı vurguladım

İlk olarak hala benim dinler kalksın dediğimi savunuyorsun. Fikirsel atalarımın dinin kalkmasını isteyen adamlar olduğuma dair hiçbir şey demedim. Dinler kalksın, yaşasın hürriyet tarzı solcu düşünceler benim en son savunacağım düşünce tarzı olur. Dinler toplumun geneli için gereklidir, belirli bir zihinsel yetiye ulaşmamış insanın dinden yoksun olması tehlike arz eder. Orada burada iki ergen ateist gördün diye hepimizi aynı kefeye koyup önyargıyla yaklaşman çok yanlış.

7f8cd No.134515

>>134514
>İlk olarak hala benim dinler kalksın dediğimi savunuyorsun.
Fikirsel ataların dinlerin saçmalık olduğunu farkedince gerçeğe fazla taptıklarından diğer yanlış hipotezler gibi dinin de çöpe atılması gerektiği sonucuna vardı. O yüzden ilk başta billie eilish ateizm yüzünden var olabildi dedim.
>Fikirsel atalarımın dinin kalkmasını isteyen adamlar olduğuma dair hiçbir şey demedim.
Demene gerek yok. İlk deist ve ateistler dinin daha iyi bir dünya için aşılması gereken bir engel olarak gördüler.
>Dinler kalksın, yaşasın hürriyet tarzı solcu düşünceler benim en son savunacağım düşünce tarzı olur. Dinler toplumun geneli için gereklidir, belirli bir zihinsel yetiye ulaşmamış insanın dinden yoksun olması tehlike arz eder.
Din, çoğunluğun metafiziğidir.
>Orada burada iki ergen ateist gördün diye hepimizi aynı kefeye koyup önyargıyla yaklaşman çok yanlış.
Türkiye'ye de saçılan yeni ateist akımı aşırı agresif din konusunda. İstisnalar kaideyi bozmaz.

679e9 No.134522

File: 1628225730627.jpeg (47.98 KB, 670x355, 134:71, Matrix.jpeg) ImgOps Google

kral solomon, büyücü abramelin, aleister crowley gibi isimler hakkında ne düşünüyorsunuz ?

1e317 No.134541

>>134522
süleyman ve davut gibi isimler islamdan sonra peygamberleşti, aslında israil krallarından ibaretler.

51a7a No.134543

>>134522
sözde high magick hoax'tır. elin ortadoğulu iblisine, tanrısına kul olduktan sonra gelecek faydayı öpeyim. daha az faydayla wiccan ol daha şerefli.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]