[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1627896668003.png (442.25 KB, 680x561, 40:33, 125.png) ImgOps Google

427c3 No.134150

Ağır nesneler kalsırmak konusunda keşke zamanında bilseydim dediğiniz şeyler neler?

Benim için: Volume önemli, novice gainler aksini işaret etse de.

f0f90 No.134153

volume çok önemli. undertraining, overtraining'den çok daha sık rastlanan bir problem.
powerlifting crossfit'ten bile kötü bir mene, brainletleri tücmek için kullanılıyor.
egzersizlerin çoğu zaman/enerji kaybı, sakatlığa davetiye çıkarıyor, doğru egzersizleri seçmek için temel fizik ve anatomi bilgisini kullanmak lazım.
fitness koçlarının çoğu bi sikim bilmiyor.

4aa51 No.134155

>>134153
Peki sen ne oneriyorsun powerlifting yerine?

cffa1 No.134158

File: 1627900089289.jpg (43.85 KB, 695x390, 139:78, _103585432_8876f6d1-2758-4….jpg) ImgOps Google

>>134155
OP'yim, Bench yapmıyorum ama diğer iki ana compound hareket de programımda var. Decline ve normal pushuplar, chinuplar ve burpeeler semi regular oluyor bir haftamda. Kalanı Olimpik liftlerden Power Clean, Clean and Press gibi patlayıcı egzersizler; Farmers Walks, Muscle Ups, Reverse Curls gibi unpopular ve grip de çalıştıran şeyler oluşturuyor. Geveleri de koşuyorum, bisiklet edinmeyi düşünüyorum ama bunun için.
Inb4 crossfit memleri.

>>134153
Overtraining kısmı çok doğru, ağrı geçene kadar çalışmıyorum diyen tanıdıklarım var.

f82de No.134162

File: 1627901054097.jpg (1.24 MB, 1878x1676, 939:838, 1604864198589.jpg) ImgOps Google

ohp, dips ve chin up programlamada öncelik olmalı. Fazla kalori almaktan korkmamalı, en iyi gainsleri ayı gibi yerken yaptım, biraz yağlansam da eritmesi uzun sürmedi. Ayrıca kolunuz zayıf noktaysa bfr deneyin.

9d430 No.134166

File: 1627901492349.png (1.49 MB, 1136x640, 71:40, 876BD9AC-95B5-4894-9876-DA….png) ImgOps Google

savaş cebeci'ye sormak lazım. adam anatomi uzmanı.

a199a No.134320

omuz çalışmasında external rotate hususuna dikkat etmek,

barbell bench press yapmamak, yapılacaksa da tutuşu 75 derece gibi bir açıyla yapmak, aşırı wide tutmamak,

gay gelebilir ama itişleri resistance band kullanarak yapmak,

tehlike arz edebilecek hareketleri yapıp yapmama konusunda sadece maskülenliği nazara almamak, bir sakatlığın beni belki 1 yıl geriye götürebileceğini bilmek.

örneğin deadlift, snatch, c&j gibi hareketlerin bana getirisi ne olur, götürüsü ne olur? bunlar yerine başka hareketleri yaparak istediğimi elde edebilir miyim? (hareketlere karşı değilim, sadece estetik ve sağlıklı yaşam gayesiyle gym’e giden insanlar için götürüsünün getirisinden daha fazla olabileceği kanaatindeyim)

intensity yerine volume’u tercih etmek,

full rom’un gereksiz olduğunu, sadece antrenmanları uzattığını bilmek.

4c0aa No.135452

>>134320
Volume neden daha iyi anon bide full rom avantajlı değil mi sonuçta[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]