[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1626875346006.mp4 (924.38 KB, 1280x720, 16:9, yhtlnn.mp4) ImgOps Google

b7c4a No.132967

r*is ket?

b7c4a No.132968

son 1 saniyesi olmasa gözlerini açar açmaz video bitse epik olurdu

f38a7 No.132969

abovvvv gitti geldi adam gözü toprağa bakıyor

6b134 No.132973

ecevit ile taşak geçerken iyiydi değil mi? karma gerçekten de orospuymuş değil mi?

f79ed No.133007

>>132973
>Ecevit

Yallah ekşine geri dön iflah olmaz gavat.

6b134 No.133010

File: 1626949738695.jpg (9.79 KB, 240x240, 1:1, 503002.jpg) ImgOps Google

>>133007
burası anonlara meydan okunacak yer değildir. lütfen bu kansere haddini bildiriniz.

ce1e1 No.133024

File: 1626973770353.jpeg (20.96 KB, 628x488, 157:122, images.jpeg) ImgOps Google

2-3 yıl önce mitingden mitinge koşan adam şuan yürümeyi beceremiyor. ya katlanarak yaşlanıyor ya da ciddi bir rahatsızlığı var.

88882 No.133039

File: 1626985721383.jpeg (34.91 KB, 480x640, 3:4, images - 2021-07-22T23285….jpeg) ImgOps Google

Tipitip tarafından yönetiliyor şuan, Aşırı değerli bir kukla olarak. Bahçeli daha iyi durumda bundan.

493a9 No.133044

bin yaşında gösteriyor. melih gökçek başkan adayı olsa daha çok oy alır adam yaşlı ama genç duruyor.

145b8 No.133102

Sözde dünyadaki, abdnin en ucra kosesinde olan olaylari duz dunyayi korona scamini sunu bunu bilen her turlu gizli olaylari aciga kavusturan dunyayi çözmüş anonlar su en yakinimizdaki en onemli adamin hastaligini bile bilmiyor ul*n komplocu insanlarin hayatini skeyim
Herkes neden bu kadar npc

d67fe No.133110

>>133102
>t. aşı olmuş npc(KURALLAR.HTML)

d0bac No.133241

File: 1627217026070.webm (3.07 MB, 1280x720, 16:9, k.webm) ImgOps Google


145b8 No.133242

>>133110
>>133110
Aşı sıram gelmedi henüz(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]