[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1626181481995.jpg (34.53 KB, 832x468, 16:9, taliban(1).jpg) ImgOps Google

40ea7 No.132441

tsk taliban'ı bitirebilir mi? dağlık karabağ'da iş yapan sihalar afganistan'da işe yarar mı? tsk'nın afganistanda kalıcı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? asya'da etkinliğimizi artırıp prestij mi farmlıyoruz abd'nin uşaklığını mı yapıyoruz

dac18 No.132444

resmi amacımız ne ki kağıt üzerinde? talibanı yok etme gibi bir görevimiz yoktur diye sanıyorum. bizimkilerin içinde talibana sempati besleyenler ne kadardır acaba

615e6 No.132474

taliban de facto devlettir öyle pkk veya el kaide kafasında bir örgüt değildir bitirmek için adam gibi zırhlıyla topçuyla mekanize piyadeyle girip konvansiyonel savaş yapmak gerekir sna falan yemez türkiyenin o coğrafyada pek bir şey yapabilme imkanı yok uzlaşılacaktır

1b626 No.132481

File: 1626232838315.jpg (41.29 KB, 663x373, 663:373, soros.jpg) ImgOps Google

>>132441
>tsk taliban'ı bitirebilir mi?
Taliban kırk elli yıldır o topraklarda savaşıyor, hem de durmaksızın. Sovyetler'in ve Amerika'nın bitiremediği Taliban'ı purge üstüne purge yiyip beli kırılmış, tekkelerin arpalığı olmuş, jetlerini sivil pilotları tehdit edip uçurabilen TSK nasıl ve neyle bitirsin?

>dağlık karabağ'da iş yapan sihalar afganistan'da işe yarar mı?

Karabağ'ın dişsiz dedeler ve göbekli emmilerden oluşan milislerini ve Afgan dağlarında yarım asır gezmiş Taliban'ı kıyaslamak çok abes ve adaletsiz olur. Bunun yanında Afganistan'da Sovyetlerin termobarik roketleri ve Spetsnaz'ları, Amerikalıların MQ-1 Predator'ları ve Bunker Buster bombaları işe yaramadıysa bizim pilli uçaklar hiç işe yaramaz. Polakları dolandırıp yirmi tane sattık diye atom bombası zannetmeye başladınız bu sihaları.

>tsk'nın afganistanda kalıcı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İktidarın ömrünü uzatmak için elinde başka ülkelere taviz olarak verebilecek bir halkının canı kaldı, onu veriyor işte.

40ea7 No.132482

>>132481
>İktidarın ömrünü uzatmak için elinde başka ülkelere taviz olarak verebilecek bir halkının canı kaldı, onu veriyor işte.

abd'nin nato'nun batı'nın çıkarı var mı burada? tsk afganistan'da kalsa TAM olarak ne kazanmış oluyorlar? adamlar taliban'la anlaştılar, anlaşmayı takmayıp baltayan türkiye. bu iyi bir şey mi batı için? tayyar'ın siyasi ömrünü uzattılar diyelim karşılığında ne alıyorlar

624a3 No.132491

>tsk taliban'ı bitirebilir mi?
dünyanın en güçlü ordusu bitiremedi kek

>sihalar afganistan'da işe yarar mı?

sana o sihaların parçalarını al montajlayıp kullan da halkının gözünü boya diye yollayan adamlar bitiremedi keeek

>tsk'nın afganistanda kalıcı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

sadece yeni kobra ket videolarını bekliyorum.

94a4a No.132492

File: 1626254810191.png (112.06 KB, 188x268, 47:67, ClipboardImage.png) ImgOps Google


f80ad No.132493

File: 1626254952483.jpg (314.5 KB, 1812x2003, 1812:2003, 1625610271435.jpg) ImgOps Google

>>132491
>t. t.

40ea7 No.132948

reis tek kurşun atmadan koca ülkedeki en önemli havalimanına çökecek keeek.

yine vicdanlı adammış reis. istese bu gavat talibanlıların karılarını kızlarını ellerinden alır cariye yapar yine ses çıkarmazlar.

20bda No.132952

>>132948
afganistan çıkartmasını desteklemiyorum ama tayyar talibanı literal orospusu yapsa sağlam gülerim

0fef5 No.132953

Meğer kanka olacakmışız[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]