[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623870175606.jpg (29.96 KB, 900x506, 450:253, v3yvy5ol4cy61.jpg) ImgOps Google

21bd6 No.130453

bol su içiyorum ve spor yapıyorum ama hâlâ 3 günde bir sıçıyorum o da ıkına ıkına. sindirimimi nasıl hızlandırabilirim?

44193 No.130485

nonironik olarak masturbasyon
ben gunde 3 kere faplasam 3 kere siciyorum

21bd6 No.130487

>>130485
bende çalışmıyor anon. mastürbasyon yapınca sıçsam kabız olmazdım.

1c949 No.130490

dediklerini ne kadar süredir yapıyorsun? eğer yakın zamanda başladıysan hemen olacak iş değil. bir de metabolizmaya şok etkisi yapması için 3-4 hafta da bir carbo yüklemesi yap. yine diyetine zeytinyağı, kuru kayısı… benzeri yiyecekler ekle.

1c949 No.130491

>>130490
ek olarak kefir, metabolizma ve bağırsaklar için çok çok sağlıklı bir içecek. kimi bünyelerde ishal yapabiliyor.

21bd6 No.130497

>>130490
>dediklerini ne kadar süredir yapıyorsun?

10 gün olmuştur

1c949 No.130499

>>130497
10 günde pek bir şey bekleme anon. zaten bu yaptıkların artık senin bir parçan olmalı. sporuna devam et, mümkün mertebe sağlıklı beslenmeye dikkat et -her ne kadar tr'de zor olsa da-. vazgeçme, daha yol uzun.

21bd6 No.130500

>>130499
sağol anon. o kadar sikko bir genetiğim var ki bir şeyden taviz verince zararını direkt hissediyorum o yüzden sağlıklı yaşamaktan başka bir seçeneğim yok.

1c949 No.130501

>>130500
>o yüzden sağlıklı yaşamaktan başka bir seçeneğim yok.
inan hiçbirimizin yok. güç seninle olsun anoncuğum

aa6c6 No.130517

türkoların dünyaya üzengi ve ordu sisteminden sonra en büyük katkısı olan yoğurdu denesene op.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]