[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623752935430.gif (1.76 MB, 400x392, 50:49, tenor.gif) ImgOps Google

ec8a9 No.130308

benden başka yüzme bilen var mı? hiçbir şey kullanmadan yüzebiliyorum, açılabiliyorum ama nefesim olmadığı için çabuk tükeniyorum ve hemen ayağımı yere basmam gerekiyor. su altından 10 metre küsür geri geri çok hızlı gidebiliyorum. su altından ileriye doğru hızlı gidemiyorum. açılıp uzun süre takılacaksam kolluk takıyorum ki dinlenip nefes toplayabileyim. derine dalmayı hiç denemedim. suyun altına girip kol çırpmadan öylece batmayı denedim ama olmuyor. hiç kıpırdamasam yavaş yavaş yüzeye çıkıyorum. skill seviyem böyle.

524e0 No.130312

24 senedir tokat'ta yaşıyom hiç tatile gitmedim 1 kere otobüsle deniz gördüm hayatımda suya girmedim.

53979 No.130319

Yüzme bilmiyorsun

d7a5c No.130320

denizli şehirde yaşamama rağmen hayatımda hiç yüzmedim

f21b6 No.130321

>benden başka yüzme bilen var mı?

anon daha salakça bir soru sorabilir misin? filler bile yüzebiliyor, hepimiz memeliyiz ve çoğu memeli yüzebilir. insanlar olarak bizim ellerimiz ayaklarımız, denge merkezimiz çoğu memeliden daha yatkın iyi bir yüzücü olmaya. eğer bir akıntı yoksa-hele ki tuzlu- suda sadece nefes alarak yüzeyde kalabilirsin, bırak batmayı.

ba15e No.130323

>benden başka yüzme bilen var mı?
Yok dünyada bi tek sen yüzebiliyorsun siktiğimin salağı. Çocuk bahçesine döndü tahta amına koyim.

6b8bb No.130326

>>130321
Zenciler yüzemiyor

430c5 No.130327


53979 No.130328

File: 1623765693832.gif (1.94 MB, 320x180, 16:9, tokat.gif) ImgOps Google
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]