[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623651684113.jpg (256.19 KB, 2560x1440, 16:9, GettyImages-609503468-scal….jpg) ImgOps Google

58648 No.130206

büyük görüşme bugün müydü

f7c29 No.130209

Biden 182iyse Uzun adam 184-85 arasıdır.Demekki 30 sene önce 185 olmak yetiyormuş uzun olmak için.Şimdi uzun olmak için gereken boy 195

6d607 No.130210

benim aklımda 15 diye kalmış. dolar düşüyor. dolar düştükçe muhalif gardaşlarımın morali de düşüyor. sedat peker'in hala hayatta olması idare ediyor şimdilik

58648 No.130223

>>130210
umarım doların düşüş sebebinin ülkede her şeyin yoluna gitmesi olduğunu zannetmiyorsundur. şu an bence iki ucu boklu değnekle karşı karşıyayız, ne yaparsak yapalım o iki uçtan biri götümüze girecek. biden ile görüşme olumlu geçerse ruslarla aramızda ciddi bir s-400 ve turizm krizi olacak, olumsuz geçerse all*x korusun doların 9-10 betonu görme ihtimali bile var. ayrıca çin ile yapılan swap anlaşmalarından exlakım elvermediğinden hiç bahsetmeyeceğim bile.

6d607 No.130234

>>130223
düşüş sebebini abd ile olan ilişkilere bağladığım için bu topiğe yazdım. arka planda iyi bir anlaşma da olsa, kötü bir anlaşma da olsa sonuçta dolar gevşedi. gergin belirsizlik, kötü bir anlaşmadan daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. "beklenti bitti" muhabbeti gibi gergin bekleyiş bitiyor sanırım

6d607 No.130243

>>130241
fırlamayacağını iddia etmedim

0659b No.130300

File: 1623732509384.jpg (98.65 KB, 1024x683, 1024:683, Erdoğan-Biden-1024x683.jpg) ImgOps Google


bf392 No.130301

>>130300
Şu karedeki insanların hayatları, sosyal yaşamları, maaşları ne kadar acaba? Arkadaki insanlar mesela, ne okudular, nasıl iş buldular, kiminle görüşmek zorunda kaldılar veya birileriyle görüşmek zorunda kaldılar mı burada olmak için? Yoksa sadece belli bir kesim mi bunları düşünmek zorunda? Dezavantajlı doğmuş olmak benim hatam değildi ama doğumda yaşanan o farkı azaltmak için çok çalışıyorum, kendi kendini yetiştirmenin önemini iyi biliyorum ama gerçekten bu karedeki insanlar da böyle aşamalardan geçerek mi bu noktaya geliyorlar? Ben bunu merak ediyorum sadece. Gerçekten acı çekiyorlar mı mesela? Yaşamdan çok korkuyorum, hiç bu korkuyu yaşadılar mı veya hissettiler mi? Gerçekten hayatlarını merak ediyorum bu insanların. Konuyla ilgisi yok sanırım ama bunları yazmak istedim.

0659b No.130303

>>130301
>Şu karedeki insanların hayatları, sosyal yaşamları, maaşları ne kadar acaba?

diğerlerini bilemem ama reis hazretlerininkini tahmin edebiliyorum; sanılanın aksine yalnızca üç beş danışman ve yalakadan oluşan son derece kısıtlı bir sosyal çevre, yemeği bile zehirlenirim korkusuyla çeşnicilere tattırma, günde 2-3 saat uyku, her an ketlenme korkusu, offshore hesaplarda trilyonlarca para…

>Arkadaki insanlar mesela, ne okudular, nasıl iş buldular, kiminle görüşmek zorunda kaldılar veya birileriyle görüşmek zorunda kaldılar mı burada olmak için?


>google: nepotizm


ayrıca günümüzde liyakat veya genetikten ziyade şans faktörü ön plana çıkıyor, yani dezavantajlı olmak bizim suçumuz değil. artık çalışıp hak ederek bir yerlere gelebilme olayı sona erdi, daha önce çalışıp bir yerlere gelmiş adamları tanımak veya onlara türlü yalakalıklar yapmak yeterli oluyor.

febd2 No.130318

File: 1623761259951.jpg (136.33 KB, 1575x876, 525:292, 1623507227067.jpg) ImgOps Google

>>130300
Şu düşkün reis…[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]