[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623618061414.jpeg (150.81 KB, 1280x960, 4:3, AB2BA5D4-55F6-4859-B5E1-8….jpeg) ImgOps Google

1f909 No.130186

>şimdi de anondan dinleyelim. evet anon anlatsana
>hadi anon anlat
>anon niye konuşmuyorsun
>anon niye hep arkaya oturuyorsun
>anon kıpkırmızı oldun

1f909 No.130188

File: 1623618161147.jpeg (28.39 KB, 613x381, 613:381, 0985901C-341C-4472-A629-1….jpeg) ImgOps Google

>ıyyy anon gelmiş
>ya bunu hanginiz çağırdı
>bunun ne işi var burda ya
>ya aman takma boşver bi köşeye çekilir o görmezden gel

62e7b No.130191

File: 1623618966836.png (123.25 KB, 1089x610, 1089:610, Otizm Testi.PNG) ImgOps Google

>>130186
Oooo naber gençler bayan mıyız falan der hepsini güldürürüm. Sonra hepsine hal hatır sorarım. Buradaki amcık sıçanlar kadınları insan olarak görmediği için arkadaşça ilişki de kuramazlar. Beğendiğiniz bir kadınla normal iletişim halinde kalırsanız ve yakınlaşırsanız şansınız daha çok artar. Tipsiz amcığın biriyseniz fakat 10 15 kişi erkek abaza grupla gezmek yerine sevişme derdinizin olmadığı kızlarla zaman geçirirseniz mutlaka size ilgi duyabilecek bir kızla tanışma şansınız da artar. Erkeklerle gereğinden fazla arkadaş olmayın. Haydi eyv.

954e3 No.130194

>>130191
kendini kanıtlama ihtiyacın var, başından kaybediyorsun. espirilerini geliştir, girişte acayip çuvalladın. next!

6d9ca No.130195

File: 1623624571227.mp4 (1.39 MB, 576x1024, 9:16, ssstiktok_1623624049.mp4) ImgOps Google

>eehhmm *şlurp* evet okullav açılmış herkes beni mevak etmiş *ehh* bana bakıyomuş sınıfa givmişim Stone Cold'un sahneye çıkışı gibi sikiş vevmeden en arka köşeye otuvmuşum sonra MORİ sınıfa givmiş beni gövünce aaa onursuz nevelevdeydin seni çok mevak ettik demiş tüm sınıf ağzımın içine bakıyomuş *şlurp* eehhhmm

94cd7 No.130208

>>130191
>alfayım ama burda takılıyorum[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]