[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623568585185.png (542.81 KB, 650x433, 650:433, ClipboardImage.png) ImgOps Google

dcfa4 No.130118

Anonlar sperm bankasıyla ilgili tiradı okuyunca aklıma çok tuhaf bir ahlaki problem geldi.

Şimdi şöyle düşünün, size aşırı benzeyen ve sizle aşırı uyumlu birini buldunuz. O da sizi çok sevdi ve evlendiniz, ardından çocuk yapmak istediniz. Doktor size gameti boşver ana sperm hücreniz bile oluşmamış, taşaklarınız resmen dekor olarak duruyor ve böyle bir durumda çocuk yapmanız imkansız diyor ve gittiğiniz binlerce doktor aynı şeyi tekrarlıyor. Karınız halen bir çocuk sahibi olmak istiyor ve iki seçeneğiniz var.

Ya sperm bankasına gidip yaşadığınız çevre içerisinde rastgele bir sperm bularak (gerçek babası ile hiçbir şekilde iletişime girmeyecek) çocuk sahibi olmak.
Ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinden seçilmiş rastgele bir evlat edinmek.

KARARINIZI VERİN SONRA AŞAĞIYI OKUMAYA BAŞLAYIN.Ben dahil etrafımdaki herkes ikinci, yani evlat edinmeyi seçeceklerini söyledi ama evrimsel olarak en avantajlısı sperm bankası seçeneği.
Çünkü sperm bankasından seçilecek çocuk karınızın genini taşıyacak, size benzer olduğu için benzer gen taşıma olasılığı yüksek. Ayrıca yaşadığınız çevreden olduğu için ortak gene sahip olma olasılığı aşırı yüksek. Karınız sağlıklı olduğu için problemli çocuk olma ihtimali az. Eşiniz onu daha çok sahiplenecek. Eşiniz onu kendi sütüyle beslenecek, dolayısıyla anne sütü almış olacak. Yani kısacası evrimsel olarak her türlü daha avantajlı.

Ama ikinci seçenek olan evlat edinmek riskli çünkü çocuğun evebeynlerinin özelliklerini bilmiyorsunuz. Çocuğunu bırakıp gittiğine göre pek verimli bir döl olduğunu var sayamazsınız. Ayrıca türkiyenin rastgele bir yerinden olduğu için sizinle ortak gene sahip olma ihtimali çok çok düşük.

Sizce bunun nedeni nedir? Neden inatla evrimsel olarak avantajsız olanı seçiyoruz?

9ce75 No.130119

böyle şeyleri dert edecek kadar ne yaşadınız?

77eb9 No.130121

ben olsam bi kız çocuğu evlat edinirdim çünkü o çocuk o anda var ve kimsesi yok. yardıma ihtiyacı olan birisi. sperm seçeneği ise çocuk ortada yok yani problem yok. hem çevre baskısına mobbing'e maruz kalınır, milletin çenesi insanı hayattan bezdirir.

a4b54 No.130122

>>130121
Ortada doyulurması gereken bir ağız yokken o ağzı yaratıp doyurmaya çalışmaktan daha mantıklı. Insanlar kendi kanını fazla önemsiyor anon.

af21e No.130141

File: 1623583209823.jpg (36.61 KB, 841x454, 841:454, 1618299020974.jpg) ImgOps Google

kız çocuk sahibi olmak gavatlık mıdır? başkası siksin diye 18 yıl yedir içir. sonunda ortalıkta götüne kadar şortla karnı açık şekilde ortamlarda fink atsın.(KURALLAR.HTML)

a4b54 No.130142

>>130141
Nasıl eğiteceğine bağlı, devletin okullarında beyninin yıkanmasına izin verirsen kaçınılmaz zaten. Ama erdemli kadın olamaz diye bir şey yok(KURALLAR.HTML)

b8257 No.130728

genel olarak böyle problemlerin aklınıza hep çükünüzle ilgili konulardan geliyor olması üzerine en ufak bir şüpheniz yok değil mi?

16d99 No.130736

ikisini de yapmam. karımı yiğit bir kürde siktiririm.

d01e1 No.130738

belden alinan kök hücreyi spermin olusum sartlarinda muamele ederek sperm hucresine farklılaştırma teknolojisi var
gavat olmak zorunda değilsiniz

3532b No.130740

File: 1624126099742.jpeg (28.25 KB, 479x640, 479:640, images-13.jpeg) ImgOps Google

Hepinizin kafasını sikeyim soru ve post üzerine doğru dürüst yorum yapan yok. Turkolardan kafa çalıştırmasını bekleyen bende kabahat

35c9d No.130766

yağız geniş omuzlu inşaatçı bir kürt yok mu ne sperm bankası falan bozar bizi bir de ekstra para mı vercem başkasının dölü için.
>>130738
normal yollardan üreyemeyen inbred genetik bir çöplüksen gerek yok bence kendi çocuklarına da aynı zulmü etme.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]