[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623548443976.jpeg (47.46 KB, 478x322, 239:161, internetkafe.jpeg) ImgOps Google

c0d1a No.130105

Yıl 2008

Tüccartübcüler yok
Tiktokçular yok
Boktagram yok
Snapchat yok
Suriler yok
Afganlar yok
Zenciler yok
Savaş yok
Kaygı yok
Msn var
Knight var
Metin 2 var
Silkroad var
Gta Vice City var
Samsung E250
Sabahtan akşama kadar dışarıda oyun oynuyorsun
Her gün sürdüğün bisiklet var
CNBC-E var
Halk birbirine düşman değil
Dolar 1.10 civarı Euro maksimum 1.50
İçi dolup taşan internet kafeler var
Arkadaşlık var
Dostluk var
Hayat var…

VAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

69b3f No.130106

File: 1623557101470.png (119.81 KB, 680x549, 680:549, 1622735019063.png) ImgOps Google

>Sabahtan akşama kadar dışarıda oyun oynuyorsun

o zaman da sıçan olduğum için yaz tatillerinde full ps2 oynardım tek başıma.

a416a No.130110


254b1 No.130117


35ca3 No.130123

>>130105
WoW oynardım o tarihte axxx

1923f No.130124

>>130106
ben de sıçandım ama fakirdim. zengin sıçanlara özeniyorum. şurda sıçan gardaşım diye sevdiğim adamın hayat kalitesi benimkinin 2 katı vax be. paravericim keşke zamanında okusaymış.

cd64a No.130128

File: 1623573919094.webm (734.65 KB, 1280x720, 16:9, 6d333440d6dd38e3db8a42b53….webm) ImgOps Google

>>130124
Sıçanlık zaten zengin işiydi. 10 sene önce burda takılan, anadili gibi ingilizce bilip yoncalıda bokpostlayan adamlar zengin üst kesimin asosyal çocuklarıydı. 2013de civarı tereçan çevirmen doluydu parası olmayan bile bir şekilde kazanıyordu. 2016 sonrasında türedi zaten bu domalanhaber kaçkınları. Yok bubam zorla namaz kıldırıyo, yok paravericinin yüzüne kıyma attım, şaban mercimek, bili bili yumurta muhabbetleri. Bu adamların parası olmayınca ne edecek muhabbeti oluyor ne rafine zevki. Sabah akşam interneti ağlama duvarına çevirip bok kokularını yayıyolar.

1923f No.130129

>>130128
2012 sıçanıyım şaban mercimek menesi benim eserim.

50f66 No.130133

2008'de sokakta son sürat bisiklet sürerken halı yıkayan teyzelerin sokağı komple kaplayan sabunlu suyuna bir şey olmaz diye girmiştim. yan düşüp bisikletle beraber metrelerce sürüklenip kolum ve bacağımı komple soymuştum. bi de sabunlu suya bulaştığım için acıyı düşünün.

2774e No.130134

>>130128
Bu ul*n bu all*h k*ran çarpsın ki bu.
Burada 2014’te yazın işe girdim diye tirad açınca 1 hafta giremememe sebep olacak kadar ağır bullylenmiştim şu an ise işkur yedek sitesine dönmüş tahta.

0628f No.130135

>>130134
sesli harfleri sansürlemek de yeni neslin işi.

69b3f No.130138

>>130124
anon, ps2 orjinal değildi. korsan oyun alıyordum 5 liraya. onlar da habire bozulurdu. zaten pc ile tanışınca konsolu oyunu vs bıraktım. msn ile sıçanlamaya başladım.

1923f No.130149

>>130138
benim de atariye benzeyen çakma bir aletim vardı ama yemekyapıcım çöpe atmıştı. id'm ebsoymuş.

a6230 No.130192

>>130135
Newfag olduğunu bu kadar belli etmeseydin belki sikiş verirdim. Daha fazla lürkle altyaş.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]