[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623531506154.jpg (95.59 KB, 921x553, 921:553, bokphone.jpg) ImgOps Google

4370d No.130076

n11deki birçok üründen fazla yorum var, bi sürü insan almış yani. Bu sıçmık ülkede insanlar aylık 50k alıyor da benim mi haberim yok? Kim alıyor bunları? Ya ben zenginim imajı yaratmak için yediğinden içtiğinden kısıp 4 yıl taksitle alıyor bunlar ya da herkes zengin. Anlamadım bu işi. Amerikada 10 15bin dolara iphone satmaya çalışsalar o şirket çoktan batardı şimdiye bizdeyse rekor kırıyor 5 asgari ücrete satılan sıçmık bi telefon.

705df No.130078

borç çekip alıyorlar. ileride torunlarına 500k betonluk 1+1 kümesin ipoteğiyle beraber bırakacaklar miras diye. sonra da "et yiyemiyok" diye ağlaşırlar. alkole gelen zamı protesto etmek yerine evde rakı damıtıp metanolden zehirlenen, borcun arcın içindeyken amı kurtlu kezbana milyonlar harcayıp düğün yapan bir toplum bu. mantık araman abes.

55871 No.130080

File: 1623532346889.jpg (91.63 KB, 325x452, 325:452, 3.jpg) ImgOps Google

>85 milyonluk ülkede 50 bin kişi iphone macbook almış
>millette para var yeğenim yauwww

df5b1 No.130096

>>130076
çoğu asgari ücretli, "nasıl olsa çalışıyorum, yavaş yavaş öderim." mantığıyla borca girip alıyor anon. iyi mi kötü mü orasına karışmam, götüne güvenen çıksın yola.
>>130078
tüm aşağılık kompleksini kusmuşsun. eleştirdiklerin kadar taşak sahibi bile değilsin.

23cb3 No.130097

File: 1623539658379.png (156.59 KB, 1352x602, 676:301, ClipboardImage.png) ImgOps Google

ben de aynı soruyu araba için sormak istiyorum. trafikte nefes alınmıyor, gittiğin hiçbir yerde park edecek yer bulamıyorsun her yer araba. ötv, mtv diye ağlıyorlar yer gök yeni model araba, hala satış rekorları kırılıyor.

df5b1 No.130101

>>130097
yastıkaltı döviz ve altını çok çabuk unutuyorsunuz. üstüne bankalar kredi vermek için hala can atıyorlar. arsa, tarla satışlarını da unutmamak lazım.
bu m(i)llet mağduru oynamasına oynar, fakat kıyıda köşede muhakkak bir şeyleri vardır. bilhassa "köylü" addettiğimiz geniş ailelere bakmak lazım. bulguru, makarnayı kaşıklar ama bir taraftan da sürekli tasarrufunu yapar. her ay çeyreğini alır bir kenara atar. hele bir de macırlara bakmak lazım, pintilikle nam salmışlardır. üstüne başına almaz, boğazından kısar bir şeyler biriktirir. boşuna dememişler, parayla imanın kimde olduğu bilinmez anon.

94e2f No.130103

hayatınızda hiç istinye park, cevahir avm, emaar'a falan gittiniz mi diye soracaktım ama kime soruyorum ki. kocası holding sahibi kadın gelip 10 dakikada asgari ücretin 20 katını harcayıp gidiyor. bu ülkede spiralin yukarısında olursan çok zengin, aşağısında olursan da çok fakir olursun ortası yok.

2501c No.130104

>>130103
kocasının holding sahibi olduğunu nerden biliyosun?

c6c70 No.130113

>>130097
Avrupa'da kişi başına en az arabanın düştüğü ülke TC. (100 kişiye 14) Büyükşehirde yaşadığınız için herkesin arabası var zannediyorsunuz.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]