[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623512674926.gif (8.46 MB, 418x498, 209:249, tenor.gif) ImgOps Google

c0476 No.130012

kuzenimle sanal cima eyleyecekken nasıl batırdığımı anlatayım mı?

15fe1 No.130013

Dinliyoruz anon.

c0476 No.130014

>>130013
bi dünya yazdıktan sonra banlanmak istemiyorum. biraz bekleyeyim banlamazsa anlatırım.

c380d No.130015

>>130014
ya tunay banlamak istedikten sonra bu postuna istinaden bekler öyle de banlar. yaz işte. taksit taksit yazma

15fe1 No.130022

>>130014
Kızı da böyle bir saat beklettiysen batırdığına şaşmamalı anon.

Ban meselesine gelince. Ben Tunay'ın banlarından şikayetçi değilim. Kaç yıldır tahtaların ne hallerini gördüm, biliyorum ki bu muamele olmasa ortalığı bok götürürdü. Ayrıca adamın sitesindeyiz sonuçta, beğenmeyen varsa kapı açık.

Tek diyebileceğim şu ki, keşke banlarken sebebini de belirtse. "Sebepler önceden belli olsa" bile demiyorum, sadece banlarken sebebini (yani banladığı şeyi neden kanser kabul ettiğini) yazsa yeterli. En azından biliriz de ona göre davranırız. Daha iyi olur yani Tahta için.

f29c4 No.130053

File: 1623524825232.gif (8.73 MB, 480x270, 16:9, kurallar.html.gif) ImgOps Google

Anon tiradi aciyor bir de kendini sikayet ediyor. Siz ne yasiyorsunuz kafanizda su tahtaya girince?

Masallah hepinizin karsi cinsten kuzeni ve hepsi ile olmak uzere olan ama olamamis bir eylem var.

Su kanserligi birakmadiginiz surece banlanirsiniz da silinirsiniz de.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]