[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623354987046.png (1021.93 KB, 609x725, 21:25, 56341.png) ImgOps Google

50120 No.129831

https://www.youtube.com/watch?v=YAl8MsGbvgA

Sınırdan kaçak geçip yürüye yürüye İstanbul'a gelmiş Pakistanlı bile turistlere sarkıntılık yapıp düşürmeye çalışıyor. Sizin bahaneniz ne?

e0b3f No.129832

görünüşüm kötü olmamasına rağmen büyürken hiç kızlarla konuşmamam yüzünden onlara karşı bir aşağılık kompleksi geliştirdim. bu yüzden de özgüvenim çok düşük onlara karşı.

e8629 No.129835

>>129832
kasiyer kızla alıştırma yapabilirsin. benim ayakta sikmediğim kaldı.

e0b3f No.129837

>>129835
kasiyerlerle konuşmak sıkıntı değil ya, sonuçta benden düşük ve bana hizmet etmek zorundalar. asıl sıkıntı şu ki arkadaşlarımla otistik tartışmalar yaparken bir anda kız çağırıyorlar ben bilerek kendimi arkaya atıyorum, sanki insan değillermiş gibi, ayrıca kurs gibi yerlerde bile zorunda kalmadıkça/onlar benimle konuşmaya çalışmadıkça kendimi geri çekiyorum. bana zarar verdiğini bilerek yapıyorum bunu sanki beynim şartlanmış da başka şansım yokmuş gibi.

051c8 No.129841

boyum kısa ve çirkinim

280ca No.129844

etrafımda karşı cins olduğunda kendimi fazla kasıyorum. aç bitir salam aldıktan sonra yanlışlıkla kasiyerin eline dokunduğum anım aklıma geldikçe kendimden utanıyorum.

ebddb No.129845

bu hintliler ve pakiler kadar cringe millet yok.

af059 No.129846

>>129845
karını kızını sikiyorlar ama iki üç nesil sonra senin sıçmık genlerin değil alfa pakiler surilerin genlerinden oluşacak bu vatan 😂😂😂

e0b3f No.129848

>>129846
>alfanın anlamını bilmeyip mağara adamlarını övmek

cope

00254 No.129850

Just be ethnic ;)
Arapların okuduğu üniversitede okuyorum %99u beta olmasına rağmen türk kızlarıyla öyle yada böyle iletişimleri var.Kızlara köpek gibi ilgi gösteriyorlar ve bazen geri dönüşte alabiliyorlar ama hiç arap erkek türk kızı çifti görmedim tam tersini de görmüyorum ilginç bir şekilde fakat şurası kesinki aynı dili konuştuğum kıza benden daha yakınlar

30bab No.129851

>yüzük takmadığın sürece deport tehdidiyle yaşa
>götünü kurtarmak için önüne gelene yaz
>turistler taşak geçsin siktir etsin
>türk kızı teşekkür etsin siktir etsin berke vermeye gitsin
>alfa hacum

kekso. daygame'i icat eden ortadoğulular etnikler falan değil ingilizlerdir. bunların yaptığı da daygame değil götü kurtarma çabasıdır.

50bed No.129856

>>129835
>Kasiyer kızı bi sikmediğim kaldı.

in reality:
>Kasiyer para üstümü verirken elime dokundu ve ayakta boşaldım.

fd212 No.129884

bunu biri yakalayip agzini burnunu kirsa keske

fd212 No.129885

>>129845
kardesim amerika da beyazlar bunlari gorunce yolunu degistiriyor malesef paki hintli dedin mi kizlar direkt kacip gidiyor muhatap olmuyorlar TR dekiler iyimis 1-2 dk olsa bile zaman ayiriyor bu mallara[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]