[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623352759541.jpg (4.34 MB, 4000x3000, 4:3, IMG_20210610_221120.jpg) ImgOps Google

6b6a4 No.129826

güneşte durmaktan rengi değişmiş 2 beden büyük emmi tişörtü giymek harbiden gücüme gidiyor

6b6a4 No.129829

File: 1623353196638.jpg (91.05 KB, 1284x1711, 1284:1711, My Post - 2021-06-04T11434….jpg) ImgOps Google


24e56 No.129872

>>129826
hiçbir şey giymeden çık dışarı. birileri yazmadan yazıyım, bazlı.

9f8b1 No.129875

>>129826
maddi gücün varsa al bir şeyler, yoksa da çalışacaksın anon.
>>129829
>yakasız herhangi bir şeyi giymek
biraz kendine saygın olsun.

4119d No.129877

File: 1623421802563.jpg (58.11 KB, 306x475, 306:475, article-2418277-1BC49BF100….jpg) ImgOps Google

>>129875
waikiki'den 29.99'a tişört kovalamaktan bıktım sonra gittim şunu >>129829 beğendim 100 lira ama kolu uzun bunun da. crew modeli diyorlar. kısa kol zaten sevmem de bu sıcakta rahatsız edecek kadar uzun geldi.

4119d No.129889

>>129877
ulan keeek waikiki'ye gittim düz tişört aldım kasaya gittim bana 36 lira dedi. dedim etikette 29 yazıyor. yöneticiyi çağırdı. indirim düştü. şimdi internete baktım gerçekten de 36 lira olmuş. yarın gidip bir tane daha alayım bari.

https://www.lcwaikiki.com/tr-TR/TR/urun/LC-WAIKIKI/erkek/Tisort/4590507/1043330

3493c No.129905

File: 1623438613708.png (1.27 MB, 1920x1080, 16:9, dfg.png) ImgOps Google

>>129826
Anon maddi durumun yoksa boyası akacak şeyleri alıp paranı hiç etme.
Bir de her günü bir üst al en azından yedi adet üst olsun, rengi solmayacak ürün alırsan uzun ömürlü olacağı için kârlı olacaksın.
Son olarak makinede kısa programda soğuk suyla en fazla 400devir varsa hassas programda yıka.
Örnek bir kaç ürün linki bıraktım.
https://www.lcwaikiki.com/tr-TR/TR/urun/LC-WAIKIKI/erkek/Tisort/4939775/1425518
https://www.lcwaikiki.com/tr-TR/TR/urun/LC-WAIKIKI/erkek/Tisort/4939775/1671218
https://www.lcwaikiki.com/tr-TR/TR/urun/LC-WAIKIKI/erkek/Gomlek/5134778/1480863
https://www.lcwaikiki.com/tr-TR/TR/urun/LC-WAIKIKI/erkek/Gomlek/4635496/1477963
https://www.lcwaikiki.com/tr-TR/TR/urun/LC-WAIKIKI/erkek/Tisort/4590507/1034346[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]