[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623297150925.jpg (22.19 KB, 400x400, 1:1, VV6urvea_400x400.jpg) ImgOps Google

a76f4 No.129780

Bu adam (cevheri guven) hakkinda ne dusunuyorsunuz?

4ee11 No.129781

seni

23efc No.129782

üç.

96204 No.129784

bokistanda kaşif kozinoğluna ve hanefi avcıya düşmanlık edebilecek tek kesim fetoculardır. tipinden zaten maklube akıyor.

b08ca No.129796

don koklayıcısı

9472d No.129798

ayak yalayıcısı.

4dbce No.129805

>>129784
aslında ne çevirdiğini asla bilemeyeceğiniz karanlık adamların nesini seviyorsunuz

a76f4 No.129816

Demek ki kimse bu adami dogru durust bilmiyormus. On bahcede bile sukela moduna alinca "fetocu fetocu fetocu hadi fetocu bunu da aciklasana fetocu ayni bokun laciverdi fetocu" sicmiklarindan oteye gitmiyor entryler.

Neyse kanimca bu herif fetoyu aklamak icin cok sinsi bir yol izliyor; 99 dogrunun arasina fetoyu aklayacak 1 supheli bilgi sikistiriyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]