[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623244742314.jpg (75.91 KB, 640x778, 320:389, mj1g26tpw2kz.jpg) ImgOps Google

4741f No.129718

https://youtu.be/Gnu94B6Edrs
5:52

bu tekmeyi bir gorile atsa zarar verir mi?

fe982 No.129733

Goriller çok ağır ve vücutları zırh gibi anon

22771 No.129734

File: 1623253006672.jpg (214.5 KB, 620x843, 620:843, NINTCHDBPICT000005208398.jpg) ImgOps Google

moralini bozar anca. şempanze bile o kilosuyla çatır çutur insan kemiği kırabiliyorken o işler zor.

422a3 No.129737

bana sokakta bir köpek saldırsın ağzının ortasına bir tekme atayım istiyorum

9e92a No.129750

>>129718
Canını acitir ama zarar verecegini sanmıyorum.
Bu arada bir goril saldırısında yapabileceğiniz en mantıklı şey kendinizi küçültebildiginiz kadar küçültüp alfaligini kabul edercesine aşağı bakmak olur. Eğer sizi beta kilsiz bir goril olarak görürse saliverir. Kaçmaya çalışmayın ve kaçma zamanı geldiğinde koşmayın. Sakın saldirmayin, aninda olursunuz.

ae49d No.129753

>>129737
Bunu ben de istiyorum

9cd07 No.129778

bahsettiğimiz goril, sıska ve daldan dala atlayan maymun değil. goril koydu mu öldürür.

90a61 No.129790

>>129750
ya dişi gorillere şov yapmak için dövmeye kalkışırsa?

ben olsam gorilin karşısında tüm heybetimle dimdik durup ellerimi böğrüme vurarak onu kaçırtırdım.

10b30 No.129794

File: 1623314071451.gif (171.65 KB, 122x90, 61:45, tenor.gif) ImgOps Google


d76a1 No.129808

>>129790
anon ağlak bi beta gibi olduğunda bırakıyorlar. defalarca kanıtlandı. zaten en sakin big ape türü.

https://www.youtube.com/watch?v=MH3o_909hUE

bak mesela bu ins*n çocuğun başında duran alfa erkek.

ayrıca yeminler olsun ki harambe'nin katillerinin kanlarıyla duş alacağız

06a23 No.133945

anon alır.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]