[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623075568088.jpg (16.1 KB, 500x357, 500:357, german-vintage-porn-hot-te….jpg) ImgOps Google

9e636 No.129459

Ülkede her sikimin değeri 3 5kat artıyor, sikimsonik 30 yaşında 4 tekerlek teneke parçası olsun, elektronik, yiyecek içecek hepsi ulaşılmaz.. kitapların fiyatı ise düşüyor, siktiğimin bokistanında kimse kitap filan okumadığı için bundan 10 sene önceki fiyatlardan bile düşük, dün internetten roman sipariş verdim, %50 70 80 indirim basmış adamlar 100puta 8 9 tane kalın kalın roman aldım hem de kargo bedava.

Bacısını sikeyim böyle cahil orta doğu toplumunun, yazıklar olsun

47920 No.129463

millet kitap okumuyorsa sen bunu avantaja çevir, toplumdan ayrış?

157d4 No.129464

yem mi bilmiyorum ama roman okuyunca bilgili ve özel olmuyorsun.
o hakaret ettiğin insanlardan farklı değilsin. onlar da zihninde roman okumayı bilgi katan bir olgu olarak görüyor sende. aranızda fark yok aynı taraftasın.

a7a3c No.129466

>2021
>kitaba para vermek

lül telefonuma indirip okuduğum kitapların haddi hesabı yok. derhal ekşine geri dönüyorsun kitap kokusu fetişisti seni

c7a7f No.129467

roman okumayın, film izleyin. onun dışında bilgi verici makaleleri ve felsefi kitapları pdf olarak indirebilirsiniz.

7cffd No.129492

bende e-kitap okuyucu var bir sürü kitap indirdim oku oku bitmez 2000 kitap var.

e8642 No.129751

File: 1623265173564.png (229.24 KB, 1366x1770, 683:885, offfff offffffff.png) ImgOps Google

En fazla ederinden fazla emek harcanması gereken şey cinsellik.
Birilerine kızlar tapıyorken, büyük kitleler kendini parçalasa da ulaşamıyor buna.(KURALLAR.HTML)

6a5df No.129788

>>129751
bi sorunlu hanon bile tavlayamıyorsun ya, sana verilen emeklere yazıklar olsun…[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]