[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1621791538627.jpg (132.01 KB, 770x578, 385:289, deniz salyası.jpg) ImgOps Google

c7a7d No.127724

Sıçmıkistan harbiden ket, bunları gören var deniz salyasıymış adları

16df4 No.127725

var mı yazacaktım eksik kalmış.

94efc No.127729

>>127725
Denizden yara yara geçtik açıkçası Çanakkale boğazının ege tarafında da vardı ama ege de yok

t.kapitan

392dc No.127730

deniz sümüğü.

d14bd No.127743

>>127724
10 senedir dönem dönem çıkıyor bu marmara'da. boktanbul dışında gözükünce siklemiyor medya.

misina'yı çekerken 3 metre döl gibi sarktığı oluyordu 7-8 yıl önce.

0f84e No.127789

>>127729
Anon duim mezunu musun lütfen cevap ver kaptan olmayı düşünüyorum. Liseli anona tavsiye ver lütfen çok ciddi anlamda hedefime koydum ders çalışıyorum.

a073c No.127791

>>127724
deniz hıyarı denen su canlısının avcılığının artması yüzünden bu hale gelmiş sanırım deniz. O canlı temizliyormuş bunları normalde , bokistanlılar doğanın dengesini bozduğu için cezalandırılıyor tekrardan.

0168a No.127860

Deniz uzmanlarına göre K*n*l Istanbul yapılırsa deniz salyaları kalıcı olacak.

Temel neden İstanbul'un- bölgedeki diğer şehirlerin bokunun denize gitmesi.

161be No.127870

File: 1621898657585.jpg (1.35 MB, 4032x3024, 4:3, IMG_20210522_210351.jpg) ImgOps Google

>>127789
Evet. Tavsiye etmem. İşimi kurup uzak durmayı düşünüyorum.
>Yaw neyi kötü sormak istiyom
Gurbeti. gençken cahilken belki katlanılabilir lakin ne parası ne statüsü hiçbiri özgürlüğünüzden kıymetli değil zaten bu paraları da mahkumiyetinize ödüyorlar
>O ki sebmiyon niye yapıyon yeme bizi
İşin aslı şu ki; iş kısmını seviyorum mesleki tatmin hususu güzel insan yönetiyorsunuz mülki amir konumundasınız, içinde bu kumaşı olanlar için tatmin edici bir iş ve adaletli bir amir olursanız keyifle yapacağınız bir iş. Yeri geliyor gönül alıyorsunuz yeri geliyor geminin selameti için kelle alıyorsunuz. Becerikli ve bilgili olmanızı daima dinamik ve değişen çevre ve koşullara adapte olmanızı iki adım ileriyi planlamanızı gerektiren ve bu hususuyla da size müthiş tecrübeler katan bir iş.

>>127791
Her şey bir denge içerisinde çegirgeler yiyecek ekin bulamadığında ya da kuş ve fareler galip geldiğinde yok olacaklar.

648d3 No.127972

>>127958
>tükürme olduğunu ildiri
>kadıköy'deki bomontili sosyal mesafesiz toplu orcilerden olmadığını imbili

gözünüzü açın artık

5e82e No.128426

>>127730
deniz atmığı

6f3d0 No.128442

>>128426
deniz ishalli boku.

fc14d No.128444

düşünsenize denize giriyorsunuz birden bu şey sizi çevreliyor. ağzınızdan giriyor yapış yapış her yerinizi kaplıyor. boğazınızdan iniyor mideniz kalkıyor kusuyorsunuz. kusmuğunuzda yüzerken iğrençlikten bi daha kusuyorsunuz. kusmuk ve bu şey karışık yine ağzınızdan giriyor.

ed3d7 No.128450

>>128444
Hentai izlemeyi acilen bırakman gerekiyor

44a19 No.128796

Geçen yıl sonundan bu yana deniz salyası (müsilaj) sorunu ile boğuşan ve son günlerde etkisinde artış gözlemlenen Marmara Denizi’ndeki ekolojik olay TBMM gündemine de girdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Marmara Denizi'nde yaşanan ekolojik felaket müsilaj sorununun araştırılması için önerge verdi. Bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla araştırma önergesi reddedildi.

aec80 No.129994

File: 1623503576124.jpg (201.33 KB, 1208x620, 302:155, ttllwhu.jpg) ImgOps Google

Şunun gerçeği oldu :D

a8d3b No.130047
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]