[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1620076119589.jpg (116.43 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

728ff No.125278

https://www.youtube.com/watch?v=JaMtw8r0U_U

Nasıl olabiliyor biri açıklayabilir mi? Normal mi karşılanıyor bu durum amerikada? Bir soruşturma bir şey olması gerekmiyor mu?

Bir de ben bu durumu standart hamile bırakıp kaçan "karaboğa" vakasına benzetmiştim ama kız ikinciye de hamile. Demek ki baba hala yanında. Baba yetişkin mi yoksa o da mı çocuk?

728ff No.125280

File: 1620076350318.png (215.66 KB, 1869x539, 267:77, Screenshot_1.png) ImgOps Google

Kusura bakmayın tahta ailesi üşengeçlik yapıp araştırmamıştım. Şimdi kısa bir google sorgusuyla kırmızıyı aldım;

Bu kızcağızımız ikinci bir karaboğa mağduru olmuş anlaşılan. Yani birinci sikip kaçmış onunkini doğurmuş şimdi başkasınınkine hamile. Bakalım o da karaboğa mı? Bebek dünyaya gelin öğrenecez. Merakla bekliyorum.

https://thebarchive.com/b/thread/844908176

64c88 No.125364

yaşıtıyla ilişkiye girmek suç değil çiçekistanda.

d154a No.125387

Döl kovası rolünü çok erken üstlenmiş ancak maddi açıdan ne yapacak acaba

d3432 No.125393

>>125387
Keşke ben de doldursam o daracık amcığı. Amerikalı bunlar zengin. Baksın benimkine de.

89ee4 No.125401

>>125393
>15 yaşında iki çocuklu kadın
>zengin

sana öyle geliyor anon. biz fakiriz diye öyle geliyor hem de[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]