[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1618969827779.jpg (4.49 MB, 6700x4650, 134:93, bokistan3.jpg) ImgOps Google

3f30d No.123534[View All]

Tek tiradda toplayalım dağılmasın.
134 posts and 62 image replies omitted. Click reply to view.

83e8a No.128469

File: 1622311222228-0.jpg (24.17 KB, 390x216, 65:36, 20210529_204130.jpg) ImgOps Google

File: 1622311222228-1.jpg (24.49 KB, 750x422, 375:211, 20210529_204132.jpg) ImgOps Google

File: 1622311222228-2.jpeg (35.12 KB, 400x300, 4:3, images - 2021-05-29T20484….jpeg) ImgOps Google

File: 1622311222228-3.jpeg (25.97 KB, 377x416, 29:32, images - 2021-05-29T20462….jpeg) ImgOps Google

t virusunun nihai hedefi yaradanin dunya uzerine verdigi tum guzellikleri tarumar etmek, tum dunyayi osmanli corabi kokusuna ve pislige bogmaktir.

79523 No.128478

https://youtu.be/gmMdV8DSqhk?t=6986

>toplumları bir şekilde organize edecek, kendine göre yönetecek akıl toplumların içini boşaltacak.

>içini boşalttıktan sonra biraz önce söylediğim gibi içine ne koyarsa onu alacak.
>ama bundan önce yaptığı bir şey var şüphe ettirmek ve kendinden nefret ettirmek.

63e53 No.128519

>>128478
>torununun bile odemeye devam edecegi eksi 60 milyar dolar net rezerv

Nefret et ya da etme, TC'ye giren her turlu girmis zaten. :D

a4376 No.128651

File: 1622469241317.gif (2.36 MB, 320x310, 32:31, 654.gif) ImgOps Google

>>128469
>t virüsü

61d24 No.128654

>>128651
>kesinlikle aynıibne değil

3ba66 No.128675

bir ülkenin suç kültürü bile bok mu kokar arkadaş
amerikada tehlikeli mahallelerde haftada en az birkaç kere ölümlü drive by shooting, silahlı cinayet, polis baskını, soygun falan oluyor. chicago, st louis, atlanta, new orleans, memphis, oakland gibi şehirlerde hoodlar tam savaş alanı. polis paranoyak sürekli tetikte. en ufak yanlışında üzerine şarjör boşaltıyor. ora alfaların memleketi burdaki gibi çakma fake ass kekoların yeri değil. burda millet eline bıçak-kurusıkı falan çıksın bağırsın çağırsın ya da birbirine sen kimsin lan diye boş boş diklensin. göbekli kara kuru anadolu çomarı polisler de karakolda kara bok çayını içtikten sonra tembel tembel gelip anam babam usülü müdahale etsin anca. orda biri cinnet geçirsin polisi çağırıp ar 15 ile ateş açsın sonra swat gelsin adamı delik deşik etsin aradaki farka bak. adamların suçlusu da polisi de gerçek ve cesur.

burdaki medya da beyni kızarmış bağımlı sabıkalı bir zenci, uyuşturucu satıcısı hispanik yada methead white trash komutlara uymayıp vurulunca boy boy amerikada polis şiddeti diye haber yapıyor. ekşide mal tipler de amerika hakkında filmler dışında bir boktan haberi olmadığı için amerikan polisine "ırkçı" ve "şiddet yanlısı" etiketini yapıştırıyor hemen. alışmışlar tabii burdaki gibi rezilliğe disiplinsizliğe kanunsuzluğa her yerin kendilerine benzemesini istiyorlar.
https://www.youtube.com/watch?v=91ZuIDAy1IY
https://www.youtube.com/watch?v=aCbOiiNT-LI

9fef9 No.128676

>>128675
tahta bile bok kokuyor söylediğin şeye bak. önce kendinizi sonra ülkeyi değiştirin.

a9629 No.129033

ananı avradını sikim bokistan dolar 8.72

ad422 No.129043

saatlerdir https://twitter.com/raporturkiye/status/1400361421356032004 şu videonun tiradını açacaksınız diye bekliyorum. bugün bir gariplik var sizde

d8b9f No.129310

File: 1622973778994.png (186.69 KB, 502x318, 251:159, yamtar bok fırtınası.png) ImgOps Google

bir ülke ve millet düşünün ki sevilecek hiçbir yanını bulamayasın. kültürü iğrenç ve fakir, tarhana halay ve zurna sazdan öteye gitmiyor hiçbir şey, adetlerinin göreneklerinin hepsi bok kokuyor ve boğucu, okulunda anlatılan tarihi "sultanalpaslan geldi gittieağ teşkilat kurdu savaşyapdı sonra ulu önder geldi kurtardıağ" kisvesinde beyin amcıklatan ucuz propagandayla karışık safi çorap kokusu, Türko tarihçiden okusan yine aynı durum, koca tarihi ve dili iki tane sikindirik devlet dairesine vermişler, kendi anadilinin kurallarını tdk denilen vakti zamanında dilin zaten anasını sikmiş olan yarardan çok zarar eden bir memur dairesinin gülsuyu kokan iğrenç websitesinden öğrenmeni isteyen bir toplum ve devlet bilinci var ortada. Dayatmacı, ezberci, paranoyak, tekdüze, kalite ve akıldan mahrum, yalan dolu bir eğitim müfredatının ilkokul sıralarından beri dayatıldığı zihnin hapsolduğu T.C denilen cehennemin dışındaki dünyayla tanışması ile beraber geçirdiği travma, aslında hiçbir şeyin sana dayattıkları gibi işlemediğini ve bir o kadar "bir türk dünyaya bedeldir" yamtarlığından sonra dünyanın bizi pek de siklemediği hatta tiksindiği gerçeği suratına vurunca geçirilen akıl tutulması ve mensup olduğun toplumun bulunduğu her yerde ecnebilerden tiksinti ve nefret ile karşılaştığı gerçeği, Aşağılık kompleksi, paranoya, "zamanında iyi koyduk hocum" hasar kontrolü, "you don't look turkish" ibaresini duyunca omurgasızlık nişanı olan istemsizce gelen sevinç ile *kşide başlık açmak, götüboklu arapların hatta farsların bile her yerde türkoların yüzüne tükürdüğü gerçeği, avrupalıların götünü yalama, arapların götünü yalama, orta asyalıların götünü yalama, yalama da yalama. bu millet anca başkalarının götünü yalar, kendisini kabul ettirmeye çalışır, doğu ve batının arasında sıkışıp kalmış ne idüğü belli olmayan dünyanın en sikten milleti.

bb6f1 No.129320

herhangi bir göt deliği > bu ülke

d8b9f No.129330

>>129329
r/bokistan subunun özeti: kedi kedi kedi kamal kamal kamal atam atam atam anzak anzak anzak irtica irtica irtica imamoğlu imamoğlu imamoğlu kedi kedi kedi atam.

başka bir sikim postladıkları yok.

d5275 No.129333

>hiçbir yeteneğin, hiçbir özelliğin, hiçbir hobin, hiçbir işin olmasın
>tüm gün ülkeye ve insanına hakaret et
>suçlusu onlar

2654d No.129358

>abdülhamit meclisi açılır açılmaz gibi kapatsın, 30 seneye anca bin türlü komployla indirilsin
>ittihat ve terakki üç günde mutlak gücü ele geçirsin, bir kişi bu adamlar ülkeyi ateşe atacak demesin
>kamal başa geçsin, herkes pozitivist kesilsin ülkenin dört bir yanında kuranlar yakılsın camiler ahır yapılsın
>demokrat parti dönemi gelsin cehape döneminden intikam alınsın
>60 darbesi 20 sene bayram diye kutlansın
>80 anayasası yüzde 90la kabul edilsin
>28 şubatta ülkenin büyük bölümü başörtü düsmanı laik kesilsin, islamcılara anca radikal solcular destek olsun
>akp iktidarı sonrası ülkenin yarısı soft islamcı osmanlıcı olsun diğer yarısının da büyük bölümü mavi vatan iha gazına gelsin, milyonlarca mülteci kamuoyunun umrunda olmasın
>daha ufak ölçekte kılışdar başa gelir gelmez partiyi kafasına göre yontsun, adamı indirme konusunda kimsenin en ufak bir şansı olmasın inceyle sarıgül kendilerini komik duruma düşürsünler
Başa kim geçmişse elindeki bütün araçlarla elinin ayarını bilmeden hükmetmiş, anca azınlık darbeleriyle indirilmişler sonra aynısını onlar yapmış. Komünist olsak Pol Pot'u kıskandırırdık, başa liberal biri gelse tüm ülke Las Vegas'a dönerdi. Türk insanı tarihin gördüğü en biatçı, en gücetapan topluluk mudur?

23f48 No.129364

>>129358
blue homeland kırmızı haptur

9fbc4 No.129366

>>129364
ironik olmayan biçimde r*dditte takılıp götü ona buna yanan spamcıya cevap veriyorsun, adam kanser hücresi gibi gittiği her yere NPC sıçmıklarını yazıyor.

2654d No.129368

>>129366
Haplarını al şizo

9fbc4 No.129378

File: 1623012553066.png (564.67 KB, 604x453, 4:3, you.jpg.jpeg.png) ImgOps Google

>>129368
sızlanmayı bırak, gerçekler acıdır.

1c7d6 No.129450

File: 1623070220919.jpg (61.4 KB, 1600x734, 800:367, Turk-bayrakli-turkiye-hari….jpg) ImgOps Google

>>129333
>bok kokuyorum
>suçlusu batı

85c85 No.129451


3023f No.129530

File: 1623103091813.jpg (34.66 KB, 700x450, 14:9, b954a700c4b1dfe73824ace2a1….jpg) ImgOps Google

.

ec0c9 No.129532

>>129530
>raegan hacum
>thotcher hacum
>özal hacum
vaxxxx

3023f No.129535

>>129532
çin-rusya-iran ve bilumum türkiye gibi corrupted 3. dünya ülkesi öven, üniter-milliyetçi-seküler, devlet fetişisti, soykırımcı diktatörlerin geri dönmesini uman, postal yalayıcı, mazoşist böcek adam mentaliteli, türk tarih kurumu ne derse papağan gibi tekrarlayan delüzyon içinde yaşayan bir ulusalcı olmaktan iyidir. devletin-liderlerin tarafından ne kadar sikilirsen o kadar zevk alıyorsun değil mi? sonuçta adam ayıya biniyo ağbii.

d8b9f No.129536

>>129535
ama biz gerçekleri böyle teker teker…(KURALLAR.HTML)

b6f2e No.129569

>>129536
Bildiğin r*dditçi shillisin d*scord k*nkilerinle siteye çökmeye utanmıyor musun?

7561e No.129571

Akdağmadeni Rum halayı: https://youtu.be/PpFQedQ37YI
Akdağmadeni b*zkır kertenkelesi çiftleşme dansı: https://youtu.be/xauzLoooXEE

d90fd No.129573

>>129535
Hiç olmazsa çin amerikkkaya kıyasla fonksiyonel bir ülke.

5ddbe No.129622

götüsikliyarrakistanamgülü

90cfb No.129623

File: 1623183673780.jpg (127.19 KB, 1080x876, 90:73, E3Wub7rXEAAYvOF.jpg) ImgOps Google

before/after

amerikan rüyası out
sulusıçkistan rüyası in

3023f No.129628

>>129573
ne açıdan?

3e95e No.129849

https://www.twitter.com/solcugazete/status/1392398705073008643

gece gece kanım çekildi lan. umarım solcu gavat dezenformasyonudur ya da annenin iftirasıdır

142b0 No.129869


714b2 No.129876

>>129869

her gördüğü twite atlayan aklı kıt solcular yıldırıyor insanları

91cb7 No.129933

File: 1623448388710.jpg (45.38 KB, 273x291, 91:97, teoman2.jpg) ImgOps Google

"Türkiye'den İstanbul'dan, Topkapı Garı'ndan, Türk Sanat Müziği'nden, türkülerden, tıklım tıklım otobüslere binerken başkalarının önüne geçmek için çabalamaktan, folklordan, futboldan, kuyruğa girmeyi bilmeyen insanlardan, çamurdan, mahallelerinden geçtiğimde sataşan çocuklardan, ter kokusundan, din ve turizm dersinden, sokak kapıları önündeki ayakkabılardan, maşrapadan, köylülerden, minibüs muavinlerinden, tığ işlerinden, gül suyu kokusundan, başörtüsünden, alaturka tuvaletten, seccadeden, elektrik ve su kesintilerinden, bağlama ve zurna sesinden, yemek yemekten, blok flütten, halay çekenlerden, göbek atanlardan, yemek kokan apartmanlardan, kalabalıktan, babasızlıktan, fakirlikten, sıskalığımdan, sevgilim olmamasından, utangaçlığımdan ve Türk olmaktan nefret ediyorum. Midemi bulandırıyor."

bc3de No.129934

File: 1623449708216.png (100.63 KB, 263x192, 263:192, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>1000 liraya 1+1 dökük ev kiralamak iste
>emlakçı 1000 lira komisyon istesin
>ev sahibine 1000 lira kira ve 1000 lira depozito
>200 lira aidat

638ef No.129935

>>129933
her gün bir tiradın altına pastalıyorsun şunu. bıktırdın artık bu kanserden.

91cb7 No.129942

File: 1623453541521-0.png (30.3 KB, 669x282, 223:94, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1623453541521-1.png (7.28 KB, 656x80, 41:5, ClipboardImage.png) ImgOps Google

türklerin lisanla imtihanı.

570ec No.130205

Bağımsız (veya en azından özerk) Trakya Cumhuriyeti'ni destekliyorum ve bu konuda son derece ciddiyim, kesinlikle yemlemiyorum. Mevcut dövlet tarafından bilerek ve isteyerek aşırı vergi alınan, bu vergileri Anadolu sığırlarına veya k*rdolara akıtan, havası ve suyu açılan fabrikalarla bilerek pisletilen ve yine her köşeye fabrika/tekstil atölyesi vs. dikip yukarıda bahsettiğim subhumanların göç etmesi sağlanan, bu göç politikası yüzünden ülkede en fazla Covid vakalarının görüldüğü bölgelerden biri olmasına yol açan, sahil beldeleri hardcore şeriatçı/kafa kesen cihatçılar tarafından gizli gizli kiralanıp hücre evlerine dönüştürülen bir bölge haline geldi ve bu durum beni rahatsız ediyor (ya da buranın jargonuyla "götümü yakıyor"). Gavat Cehape ise bu konular hakkında HİÇBİR şey yapmıyor, tamamen "Eheh burada osbir çekip attırdığımız peçeteyi aday yapsak seçiliriz" kafasındalar ki bir nebze haklılar çünkü gerçekten seçiliyorlar fakat yavaş yavaş Akape bu bölgelere sızmaya ve belediyeleri ele geçirmeye başladı. Tek sağlam sayılabilecek kale olarak Edirne kaldı, oranın da başkanı (Recep Gürkan) tamamen Gavaddaroğlu ile olan kankalığı yüzünden başkanlığını sürdürebilen bir tip. Hatta belediye binasında Çakıcı'yı ağırlamıştı bu herif, ulan hatırladıkça göt yangını seviyem Vezüv yanardağı seviyesine çıkıyor amına koyayım! Ve Gavaddaroğlu Cehape'si elbette yine bunu aday gösterecek ve bir ilki gerçekleştirip Edirne'yi Akp'ye kaptıracak, kaçınılmaz son.

6a79f No.130245

File: 1623675788364.jpg (143.96 KB, 920x1024, 115:128, aa.jpg) ImgOps Google

https://twitter.com/ikoncuk/status/1403827229658955779

umarım doğru bilgilerdir. son yıllarda anti-akpliler(adamı tanımıyorum) de salaklaştı. güvenemiyorum

11750 No.130269

File: 1623690284982.jpg (92.34 KB, 720x960, 3:4, hmxt8ac4.jpg) ImgOps Google

sinan şamil sam heykeli

ee487 No.130270

>>130269
japon turist: biz ne alaka mqqqqq(KURALLAR.HTML)

6830e No.130284

File: 1623699156967.png (399.65 KB, 1259x466, 1259:466, üyk12.png) ImgOps Google

Sağcısı ayrı, solcusu ayrı, feministi ayrı, kemalisti ayrı, dincisi ayrı, her biri ayrı geri zekalı, borumbok bi toplum. Okumaz, merak etmez, gezmez, hasbel kader okuduğu üç beş sayfalık bilgilerle entelektüellik taslar. -De -da bağlaçlarını doğru yazan insan bu sikik topraklarda "entelektüel" sayılır. Şu amında beybileyt çevirdiğimin sitesinde bile bağlaçları doğru yazamayan insanlar gelip elitislik taslıyor. Ul*n maymuna eğitim veriyolar 2 senede işaret dilini öğreniyor, bunlar 7 yaşından beri şu boktan barbar lisanını öğrenemediler. Bu nasıl bir toplum bu nasıl bir millet? Tamam kardeşim her milletin aptalı saptalı çoğunluktur, Avrupa'da, Amerika'da vs. birbirinden geri zekalı bir ton insan var, var ama bi ülkenin %99.9'u embesil orospu çocuğu olur mu? İyi kötü bi entelijansiyası olmaz mı bi milletin yahu?

Sıçıp sıçıp kağıda çalan Cemal Süreya büyük şairdir, batıda kimsenin tanımadığı, siklemediği Celal Şengör, İlber Ortaylı gibi "bon pour l'orient" vasatlar büyük bilim insanıdır, bin şarkısından 995'inin tınısı ve melodisi birbirinin aynısı olan Zeki Müren gibiler büyük sanatçıdır. Yemin ederim şu tahtaya sırf bu tiratta içimi dökmek için giriyorum artık. Geçen başka bi tiratta daha yazmıştım yine yazıyorum, sorun AKP falan değil, bütün mesele 1071 Malazgirt savaşıyla başladı, kadim Helen kültürünün ve Roma medeniyetinin binbir emek ve fedakarlıkla inşa ettiği medeniyete bir avuç orta asya barbarı ve yanında orta doğu yamyamları geldiler çöktüler, sonuç ortada.

Bu bin yıllık ezikliğin yanında aşağılık kompleksi de cabası, deve sidiği içen Arap bile kandurasıyla, takunyasıyla gezmekten hicap duymaz, bizim eşek türkolar batıda "hiç t*rklere benzemiyosun" denince gururu okşanır. Geçen Fransız karının biri çıkıp: "t*rkler çok gösteriş meraklısı" dedi herkes el pençe "abi kadın haklı" moduna girdi. Kimse de demiyor ki ulan kahpe sen dünyada gösterişin, lüksün, burjuva modasının başkenti Fransa'dan geliyorsun sen kimsin diye. Sırf "batılı" ya ne dese doğrudur amına koyim. Bu ne tarifsiz bir ezikliktir ya rasul*llax? Bunda tabi Kamal'ın da payı var ama tek suç onun değil, bu bin yıllık faciaya tek adamı, tek partiyi, tek olayı fail göstermek saçmalık, dünden bugüne gelen bir tezek çığı bu ve gittikçe de artıyor. Benim derdim bu ülkede AKP, ekonomi, dolar şu kadar olmuş, asgari ücret bu kadarmış falan değil, benim tek derdim bu insanlığın bin sene gerisinde kalmış kokuşmuş toplum. Ne dostluğu dostluktur ne sevgililiği sevgililiktir, sevmeyi de öfkelenmeyi de insan gibi beceremez. Arabeskle, demagojiyle, popülizmle beslenen, 80 milyonluk yamyam sürüsü. Ta ellax'ın siktir ettiği mahalle nüfuslu İzlanda'dan bile ne sanatçılar ne akademisyenler çıkıyor ki tüm dünya tanıyor. Gel gelelim 80 milyonluk ülkede İlber Ortaylı'lar "entelektüel adam".

Ekim'de green card başvurumu yapıyorum ve bi daha ne t*rkçeyle ne de t*rkiyeyle ilgili tek bir şey, bırak konuşmayı, düşünmek bile istemiyorum artık. Orda soran olursa da İtalyanım ya da Yunanım derim bu kadar basit.

76dbf No.130290

>>130284
Tam vuruş

a8edc No.130291

>>130284
Sen olmuşsun anon. Aynı şeyi düşünüyorum ve kelimelere dökmüşsün. Göçebelikten gelen ve yerleşik yaşama uyum sağlayamamanın verdiği bir otizm var. Kilim desenli apartman sayısından bile bunu anlarız. Kıl çadırda sikişen barbarlar nereden bilsin medeniyeti? He sırf Türklere sallıyorum sanmayın Anadolu'daki her etnik gruptan ve kültürden nefret ediyorum. Keşke Kanadalı ya da ABD'li olsaydım.

7f924 No.130293

>>130284
şu siteye girip bütün dünya'ya sallıyorsunuz ya komiksiniz. önce kendinizi düzeltin kendinizi.

d85c7 No.130297

File: 1623712199435.jpg (112.36 KB, 900x900, 1:1, unnamed.jpg) ImgOps Google

>>130293
tamam erdem.(KURALLAR.HTML)

df438 No.130298

File: 1623715325996.gif (4.35 MB, 300x450, 2:3, tosun.gif) ImgOps Google

>>130293
Erdem YKS'ye 10 gün kaldı tahtalarda gezeceğine ders çalış.(KURALLAR.HTML)

43ff0 No.130299

File: 1623718851165.png (4.51 MB, 2056x1200, 257:150, 1613124332042.png) ImgOps Google

>>130298
üstardın çalışmasına gerek yok anonum zaten 100 puan cepte(KURALLAR.HTML)

13080 No.130305

adam askerini dikmiş sike sike kazdırıyor, hem de belediye başkanlığını kaybettiği şehirde. en önemli şehrini sikip atacak bu proje devam ederken pısırık t*rkler ne yapıyor peki bu sırada?

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/kanal-istanbul-santiyesini-ibb-muhurledi-jandarma-yeniden-kurdu-457538h.htm

c5ef1 No.130307

>>130305
iç karışıklık çıksa da birkaç silah da ben sıksam keşke ama işte bu pısırık milletten bir halt olmaz[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]