[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1536855952915.jpg (18.65 KB, 606x340, 303:170, 1902319_0_1536682849CTyod.jpg) ImgOps Google

f4f38 No.12279

iki gündür kanal d haber izliyorum, nihat doğan'dan bahsedip duruyorlar. bu herif ciddi ciddi iki jelibonu hüpletti mi şimdi?

0df8f No.12288

Bunu yapmışsa bile bunu yapan tek o mu zannediyorsun? Üst seviyelerde ne sikişler dönüyor ne jelibonlar yeniyor herkes biliyor. Birini kızdırdığı için indiriliyordur.

621c1 No.12310

>>12288
biraz daha konuyu açar mısın anon, üst seviyeler kim oluyor?

3fe6a No.12311

>>12310
alişan

0df8f No.12328

File: 1536869169478.png (880.95 KB, 1200x627, 400:209, childtrafficking.png) ImgOps Google

>>12310
multi milyonerler, mafyacılar, kutsalodundakiler, hükümettekiler, katolik kilisesi(her din/kültte üsttekiler geneliyle), vb..

"dokunulmaz" seviyedeki insanlar istedikleri kadar jelibon poğaça ne varsa yiyebilir.

0df8f No.12331

>>12328
hatta buna ekleme yapayım bu tek kişi olmuyor, jelibonu odana alıyorsun istediğini yapıp çıkıyorsun falan değil. bildiğin partileri var bunun, gidenler diyor reşit olmadığı belli çocuklar var kucaktan kucağa geziyorlar. nedense bunu yapan kişilerin adını kimse söylemek istemiyor korkudan mıdır nedir bilemem.

e2437 No.12334

>>12331
Gidenler nasıl gidiyor öyle ortamlara alkol uyuşturucu servisi yapmak için mi, kim bu gidenler dediklerin?

f5a78 No.12338

File: 1536872242125.png (575.97 KB, 1200x630, 40:21, 2017/06/29/35/2089a89dad43….png) ImgOps Google

>>12331
sen isim ver bakalım korkuyor musun yoksa hı?

0df8f No.12339

>>12334
dedim ya. geçen yahudi milyarderin biri özel adasında poğaçalı parti düzenlediği için tutuklanmıştı.

nerden bileyim nasıl buluyorlar anon bilseydim ben de yerdim tövbe tövbe.

f5a78 No.12341

File: 1536872668794.jpg (733.1 KB, 5616x3744, 3:2, ps_officer-on-radio_istock….jpg) ImgOps Google

>>12339
bilmiyorum diyor inanalım mı?

621c1 No.12342

>>12328
bu fotoğraflar büyük ihtimal savaşta hastalanan çocuklar yoksa multi milyarder kişilerin siparişleri bu şekilde yollanmaz ve party düzenleme gibi şeyler büyük ihtimal yalandır bu çocuklar sonuçta ağaçta yetişmiyor

e209a No.12343

>>12342
multi milyarderlerden bahsediyoruz anon ayrıca insan hayatının ne kadar değersiz olabileceğini tartışmayalım istersen

0df8f No.12344

File: 1536873970820.webm (1.95 MB, 640x480, 4:3, dragsuperstar.webm) ImgOps Google

>>12342
tabiki. milyarderler bu boktenleri ne yapsınlar zaten onların malı başka. partileri daha çok batılılar yapıyor. kutsalodundakilerin alanı.

sadece kızlar değil oğlancılık da yaygın. eskortluğa yönelen sürülerce altyaş var. çoğu uyuşturucudan başlıyor mesleğe. çok eskiden gençliğinde eskortluk yapmış adamı izlemiştim, gece twünkler arabada bekleyen adamların arabasına girip direk işe başlıyorlarmış sonra para alıp çıkıyorlarmış. bazen evine gidip daha fazla para aldıkları da oluyormuş.

kısacası bu çok yaygın bir şey. millet neden inanamıyor anlamıyorum.

aef59 No.12345

File: 1536874095766.png (599.42 KB, 780x439, 780:439, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>12344
drag superstar mi, drag queendir yahu o

1d604 No.12374

>>12328
Bunlar organ kaçakçısı haberlerindeki resimler

3dbc4 No.12394

>>12341
>bilmiyorum diyor inanalım mı?
Gidenler diyor şeklinde kucaktan kucağa muhabbetini anlatmış. Şimdi de bilmiyorum diyor. Gidenler dediklerin sana bunu rüyana girip mi söyledi, kim bu gidenler?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]