[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1617893498268.jpg (66.74 KB, 640x480, 4:3, sddefault.jpg) ImgOps Google

9176a No.121529

bugün colins mağazasına baktım güzel şeyler var ama ceket falan 350 lira. gücüme gitti. çıktım hemen. biz güzel şeyler giyemeyecek miyiz.

6c790 No.121530

nike koşu ayakkabım eskimeye başladı, yenilerin fiyatları bin liranın üzerinde. lanetullahi aleyhim.

a9b4a No.121532

>>121530
uydurma lan nikeın yeni çıkan modelleri hariç air maxlar max 500 600 tezekistan sıçmığı

6c790 No.121533

>>121532
>yenilerin fiyatları bin liranın üzerinde
>yeni çıkan modelleri hariç
iq89

c27c8 No.121537

zamanında aldığında fiyatı asgariyle kıyasladığında neydi, şimdi ney?

9176a No.121539

File: 1617896771457.jpg (47.21 KB, 544x270, 272:135, memur-maasi-son-10-yilda-3….jpg) ImgOps Google

>>121537
>herkes asgari ücret alıyor/alsın
keek

e68df No.121559

şöyle sikko bi ayakkabı buldum ama 6000 küsür kişi yorum yapmış tadım kaçtı.

https://www.trendyol.com/tonny-black/fume-unisex-sneaker-tb107-0-p-6044873

f5d68 No.121621

File: 1617936760206.jpeg (27.6 KB, 640x480, 4:3, images.jpeg) ImgOps Google

>>121529
Geçen gün ben de Loft'a girdim hem erkek için yapılmış pantolonları çoktan dar tayt gibi hem de 350tl
Bir de kocaman yerli üretim yazmışlar, ulan yerli üretimse neden 350tl, Levi's la yarışıyorlar.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]