[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1617824102994.png (861.7 KB, 1366x768, 683:384, ezgi4.png) ImgOps Google

ba6bd No.121417

9c29a No.121419

hemen attım, bir daha böyle şeyler görürsen hemen at butonu göçertelim

ba6bd No.121420

>>121419
eyvallah anon kralsın

0ebb0 No.121422

kişisel ordun değilim ama gavur amına basar gibi bastım dislaykı

ba6bd No.121423

>>121422
saol anon

a7b81 No.121424

böyle arthoelardan nefret ettiğim için bastım direk bastım disslayka

1802c No.121426

>>121417
Anon ben like ladım üzgünüm.
Sokakta böyle insanları görmek istiyorum.

ba6bd No.121428

>>121426
ananı sikim(KURALLAR.HTML)

1802c No.121429


cec16 No.121430

ben de like attım. ama kız tam sizi cringe edecek türdenmiş. tüm genellemelere uyabilecek türden

ba6bd No.121431

>>121430
simp oç(KURALLAR.HTML)

bd228 No.121432

likeladım.

1802c No.121433

>>121431
Seni kızdıran ne ortamlarına mı almadılar, odtü istedin bartın üni mi çıktı?
Sorun ne?

ba6bd No.121434

>>121433
türbanlı olmaması

ee1c2 No.121438

>>121417
keeeeeek ben likeladım videoyu ama like to dislike ratio aşırı kötü olmuş (tahta power) götü ne kadar yanacak veya yanacak mı merak ettim şimdi. ayrıca noldu anon nasıl bullyledi bu seni.

cfe5a No.121439

Videoyu dislike'lamadım. Bu ülkeden silinmesi gereken asıl parazitler böyle kimsenin işine karışmayan insanlar değil, bu sitedeki gibi ben sürünüyosam herkes sürünmeli zihniyetindeki şark asalaklarıdır. Mesela şu kıza insan gibi gidip bişey sorsam gönlünden geldiğince yardım etmeye çalışır, aynı soruyu burda tirat olarak açsam: "sen ne anlarsın, enik, ezik, yanıyon, ">2021'de x'i sormak waxxxx" tarzı sıçmıklar havada uçuşur.

ba6bd No.121440

>>121439
ananı sikim(KURALLAR.HTML)

78861 No.121441

3 farklı hesaptan likeladım

simp değilim kadın düşkünü kazanovayım

ae6f4 No.121445
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]