[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1612137401334.mp4 (899.12 KB, 284x360, 71:90, MUNDAR_AMCIK.mp4) ImgOps Google

ea249 No.112855

yazık…

ea249 No.112856

File: 1612137579079.mp4 (1.36 MB, 640x360, 16:9, SikBumbum.mp4) ImgOps Google

wagner edition sünnet

ea249 No.112857

File: 1612138079929-0.jpg (42.25 KB, 495x619, 495:619, Bianca1.jpg) ImgOps Google

File: 1612138079929-1.jpg (75.16 KB, 510x680, 3:4, Bianca0.jpg) ImgOps Google

File: 1612138079929-2.jpg (106.27 KB, 675x1200, 9:16, Bianca3.jpg) ImgOps Google

File: 1612138079929-3.jpg (117.76 KB, 675x1200, 9:16, Bianca2.jpg) ImgOps Google

File: 1612138079929-4.jpg (60.93 KB, 675x1200, 9:16, Bianca4.jpg) ImgOps Google

rip bianca

ea249 No.112858

File: 1612138462330.mp4 (713.49 KB, 352x640, 11:20, FPS.mp4) ImgOps Google

Call of dutynin grafikleri çok gelişmiş

ea249 No.112859

File: 1612138684507.mp4 (2.43 MB, 352x640, 11:20, MundarAmcik2.mp4) ImgOps Google


ea249 No.112860

File: 1612139082744.mp4 (6.45 MB, 360x360, 1:1, Sadanimemoment.mp4) ImgOps Google

üzgün zenci saatleri

ee052 No.112862

köşelerini sikeyim orospu çocuğu

7fc6e No.112864

File: 1612143006095.mp4 (4.73 MB, 220x400, 11:20, 9918061350.mp4) ImgOps Google

yyy

bc5d6 No.112865


42299 No.112866

File: 1612145611596.mp4 (8.43 MB, 198x360, 11:20, BARBEKUPARTISI.mp4) ImgOps Google

Tunay bu tirad gore general olsun

42299 No.112867

File: 1612145789533.mp4 (9.78 MB, 480x360, 4:3, KartelParmakKesme.mp4) ImgOps Google


42299 No.112868

File: 1612146398330.mp4 (2.82 MB, 142x256, 71:128, KAFATOPU.mp4) ImgOps Google


42299 No.112869

File: 1612146585408.mp4 (2.52 MB, 362x360, 181:180, TabancaYakinMesafe.mp4) ImgOps Google

Bunları izlemeye başladıktan sonra dizi film izleyemez oldum anonlar. Çatışma sahnelerinde mutlaka cringe oluyorum

9d6ed No.112904

>>112869
Bende zamanında işidin videolarını indirmiştim. O vakitten beri aksiyon film vs izleyemiyorum komik geliyor. Eskiler hatırlar takvahaber vs türkçe dublajlıyordu işid videolarını.

2dc61 No.112906

latin amerika goreundan sıkıldım artık hep aynı şey.
>>112855
kekso bu yeni mi?
>>112856
bu esad ordusundan kaçandı sanırım. ruslara diğerlerini caydırmak için işkence yapın çekip videosunu koyun diye talimat gelmiş.

82a71 No.112916


b9e79 No.112945

File: 1612208128224.jpeg (57.72 KB, 567x457, 567:457, EtBJDz7WMAQg3Ku.jpeg) ImgOps Google

Bu pislik için gercenkten de yaslanmısim adamım pyiuff bestgore da kapandigina gore benim için gidişler

f1c8a No.115782

File: 1614031053157.mp4 (3.71 MB, 198x360, 11:20, NIGHTMARE_FUEL.mp4) ImgOps Google

saygılarımızı sunuyoruz efendim.

9f08f No.115800

>>115782
bu adam kurtuldu diyelim. bundan sonra nasıl yaşayacak?

9fbc4 No.115839

File: 1614085075193.png (166.58 KB, 260x360, 13:18, K21_charSelect_portrait.png) ImgOps Google


aa025 No.115842

>>115782
En azından arabası varmış

8293d No.115843

>>115842
Tam ben yazacaktım anon. Ben evden dışarı çıkmıyorum, neye benzediğimi kendim bile unutuyorum bazen. Arabam da yok. Yüzümde tüp patlasa, devletten bir şekilde özürlü maaşı alırım yatarım aşağı. Videodaki gibi de bir de arabam olsa, çok da umurumda değil neye benzediğim.

d84f8 No.115844

>>115782
adam olayın farkında değil ki, ağzı olsa da öldürün beni diyemez. yüzü ikiye yarılan ve izlediğimde beni az daha bayıltan çocuğu hatırladım.

d57c9 No.115846

>>115844
nasıl değil çığlık atmaya çalışıyor işte

d84f8 No.115888

>>115846
adam refleks olarak canı yandığı için ses çıkarmaya çalışıyor. yüzünün koptuğunun bilincinde olsa eliyle tabanca işareti yapar vurun beni derdi diye düşünüyorum. kimse böyle yaşamak istemez. gerçi yaşamış mı bilmiyoruz.

2b580 No.115897

File: 1614106733449.mp4 (926.58 KB, 288x360, 4:5, NEW_FACE.mp4) ImgOps Google

>>115888
yaşıyor

b0ad7 No.115908

>>115782
Bir insan niye yuzunun ortasindan kendini vurur ki? Madem intihar edeceksin cene altindan omurilik soganini hedefle degil mi?

1fc37 No.115920

>>115782
Bir insanın başına hayatta gelebilecek en kötü durum budur. Ve bunun gibileri. Hayatta en korktuğum şey de budur ve bundan daha kötü bir şey yaşanabileceğini iddia edemezsiniz. Düşünsenize şöyle bir durumdasınız ve ölmek istiyorsunuz ancak derdinizi kimseye anlatamıyorsunuz ve en az 5 sene acı içinde literally bitki gibi yaşıyorsunuz. Kızımın tecavüz edilip öldürülmesi vesaire vesaire hiçbirine tercih etmem şu durumu, veya doğarken down sendromlu, kör vesaire vesaire doğmaya her şeye tercih ederim. felç kalıp ölmek istemek ancak bir türlü ölememekten de çok korkuyorum. Eğer bir cehennem varsa ve en büyük korkularımızı yaşayacaksak ben bu durumu yaşayacağım. Ölmek gerçekten de bir lütuf.

1fc37 No.115921

>>115920
>her şeye tercih ederim
Hiçbir şeye tercih etmem olacaktı. Yaşadığımı düşünmem bile beni o kadar kötü ve korkmuş hissettirdi ki beynim yandı anasını satayım yazmayı unuttum

552d2 No.115939

Anonlar ben son 1-2 yıldır sürekli kendi gözümü parmağımla deştiğimi hayal ediyorum istem dışı. Engel olmaya düşünmemeye çalışsam da bunu yapıyorum. Kızla sevişeceğimi düşünürken falan bazen seviştiğim kızın gözüne parmaklarımı sokup gözlerini deştiğimi düşünüyorum falan. Hep istemeden oluyor. Bilinçaltımı nasıl temizlerim?

İlk defa internetten biri deep web'ten indirdim diye bir videolar atmıştı bir tanesinde adamın teki kendi gözünü kesiyordu jiletle. Onu görünce fena olmuştum. 5-6 yıl geçmiştir rahat ara ara aklıma gelir kötü hissederdim. Son 1-2 yıldır da böyle işte.

b1d08 No.116080

>>112869
>Bunları
Neleri? Eli bağlı iki adamı öldürmüşler işte. Doğru düzgün çatışma videosu varsa atarsan güzel olabilir.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]