[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1610627630599.jpg (8.27 KB, 287x176, 287:176, images.jpg) ImgOps Google

c1c19 No.109913

c1c19 No.109917

File: 1610638195600.gif (754.37 KB, 350x262, 175:131, 22a.gif) ImgOps Google

>>109914
ham ham ham ham çok güzelmiş

60501 No.109919

Aylik 9 dönme vermek çok mu zor

1364d No.109924

File: 1610643155648.png (137.28 KB, 500x325, 20:13, 54abd2d627fc32d25ff1377cd5….png) ImgOps Google

>>109919
sana 9 tl bana 19 tl. tarayıcı eklentisi yüklemek daha kolay?????

5af6c No.109925

yeni ibnelerin böyle şeyler ile çürümelerini izlemek hoşuma gidiyor, yıkılın böcekler sizi, bir bok olmadınız bununda önüne geçemediniz

1364d No.109926

File: 1610645435499.jpg (20.04 KB, 300x250, 6:5, 383fbb6c381f8a0aece78e11b0….jpg) ImgOps Google

>>109925
sen ne diyorsun orospu çocuğu(KURALLAR.HTML)

5367b No.109930

>>109925
>bununda
sen önce iki kitap oku. yaptığın dil bilgisi hatasından belli kitap okumadığın. kitap okumadığın için beynin gelişmemiştir senin portakal kadar kalmıştır.

b3ac9 No.109931

>>109924
olay sadece reklamlar değil ki. istediğin şarkıları istedğin sırayla bile dinleyemiyorsun.

5f5fb No.109932

>>109925
bu tiradın yeniibnelikle ne alakası var kafayı yemişsiniz siz

e822b No.109936

sadece ücretli olarak kullanılabilen bir uygulama değil miydi bu ne reklamı bu, ücretsiz kullanıma da mı açtılar reklam koyup?

1cdf1 No.109942

>>109936
hangi mağarada yaşıyorsun

476f4 No.109996

>>109942
Ben başka bir anon. Ben de sadece paralı sanıyordum

5af6c No.110186

>>109930

raskolnikofun kürek cezasındaki prangaları kadar taşşaklarım var benim, kullandıklara şeylere bak, plak şirketleri götünüzü genişletmeyi tam bıraktı diyorduk bunlar türedi, aferin aferin

27bef No.112259

File: 1611752546625.jpg (245.74 KB, 897x1200, 299:400, EkPg3zhWoAAA1Ei.jpg) ImgOps Google

spotify mp3 indirebilmek için üç tane chrome eklentisi denedim. eklentinin biri sağ tıklayarak çalıştığı için spotify'da sağ tıklanamadığı için çalışmadı. diğer iki eklentinin ikisi de bazı şarkıları indiriyor, bazılarında sunucu hatası ve şarkı bulunamadı hatası veriyorlar. orada duran tıklayınca çalan bir ses dosyası nasıl indirilemiyor anlayamıyorum. bütün video sitelerinden videoları rahatça indirebiliyorum hatta google drive indirme izni olmayan sadece izlenebilen videoları indirmenin yolunu bile buldum, basit bir mp3'ü indiremedim bir türlü.

db248 No.112260

>>112259
>streaming
>mp3 dosyasi

8f6de No.112266

>>112259

>spotify'da sağ tıklanamadığı için çalışmadı


ödümü bökümü ruhumu kaybediyorum amına koyayım, yakında beler nasssıl format atılıyor yav tiradları görmeye başlayacağız, bunların hepsi 16 alt yaş, defolun lan tahtamdan

7c59e No.112269

>>112259
>indirme izni olmayan sadece izlenebilen videoları indirmenin yolunu bile buldum

nasıl anon? ben genelde video grabber ile videonun kaynağını bulup free download manager'a yapıştırıyorum ve onunla indiriyorum ama bazı siteler siksen videoyu indirmene izin vermiyor.

27bef No.112273

>>112260
sanki live stream mi yapıyorlar sonuçta ses dosyaları duruyor orada. bazı şarkılar iniyor diyorum hala konuşuyorsun.
>>112269
Firefox için Video DownloadHelper eklentisi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]