[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1610443779834-0.png (1.19 MB, 1316x770, 94:55, 2021-01-12_12-24.png) ImgOps Google

File: 1610443779834-1.jpg (452.88 KB, 667x1000, 667:1000, k24t5mkl45mt2.jpg) ImgOps Google

61346 No.109649

youtube anasayfasında karşıma çıktı

1872a No.109668

tamam.

f7481 No.109687

benzemiyor.

46eba No.109705

deepfake ogrenmek istiyorum ULAN!

a806d No.109749

ben de bu kızı görür görmez abella danger'a benzetmiştim. aşırı benziyor.

61efc No.109753

File: 1610494133358.jpg (40.63 KB, 573x573, 1:1, pqueen.jpg) ImgOps Google

Şu kodumun tospaa suratlısını 2 yıldır forslamaktan bıkmadınız. K*rının nasıl itici bi aurası varsa (p)Enis Kirazoğlu betası bile karıyı siklemiyor. Bi çift memesi bi de amı olan herkese simplik yapın ondan sonra: "feminaziler, sjwler hacum üüüüü" diye ağlayın. Erkek olun, seçici olun, /ka/liteli olun lan biraz.

389b2 No.109760

zumcuların ortalama altı güzellik ve zekadaki dişilere sadece ekrana baktığı ve konuştuğu için para yediriyor olması götümü harlıyor. hadi etini gösterse hak ediyor diyeceğim. o da yok.

a806d No.109795

>>109753
>Şu kodumun tospaa suratlısını 2 yıldır forslamaktan bıkmadınız.
Kim forsluyor ki? Eminim sen onu buradaki herkesten daha çok tanıyorsundur, izlemişsindir.

>>109760
Çıktık açık alınla on yılda her savaştan,
On yılda onbeş milyon zoomer yarattık her yaştan;
dile kolay…

8006b No.109800

meme açsa ilgi orospusu, güzel olsa güzel diye izleniyor diyorsunuz. kız hem çirkin hem meme açmıyor ona da çirkin yav niye izliyorlar acaba diyorsunuz. bence gerizekalı olan onlar değil sizlersiniz. siz para kazanamadığınız için para kazanan herkes götünüze batıyor.

61efc No.109801

>>109800
Yaptığı tek şey oyun oynamak olan bir insanı izleyip ünlü ve zengin etmek gerzekliğin daniskası. Kadın olsun erkek olsun fark etmez.

efd0c No.109830

ben bu kızı pek sevmiyorum eyvAllah orasını burasını açmıyor ama bana komik gelmiyor. açıp da pqueen izlemem. birkaç kere mert günhan, turgut uç, educatedear ve can sungur yayınlarında rastladım kendisine ve sevmedim. hem komik değil hem çok konuşuyor hem de çok gülüyor. educatedear'ın sevgilisi çok daha komik kız.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]