[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1606078794375.jpg (76.68 KB, 1032x702, 172:117, New-mutants-smiley-men-vil….jpg) ImgOps Google

59f36 No.105513

şu gördüğüm en tüyler ürpertici canavarlardan biri.

https://youtu.be/avyrYZPQA30

05160 No.105529

filmi izleyip bu adam yaratıkların fırsat varken neden çocukları öldürmediklerini anladınız mı?

2145d No.105555

bundan korkan büyük ihtimalle max 10 yaşındadır.

abffe No.105557

>>105555
bu şeyi gerçekte görsen altına sıçarsın, paçalarından bok akarken anne anne diye kaçarsın.

b872e No.105558

File: 1606152621285.jpg (207.78 KB, 2256x1600, 141:100, enhp.jpg) ImgOps Google

>>105555
dörtlülerini çek eyledim.

29777 No.105560

tüylerim diken diken oldu lütfen gerçek olmasın

66db5 No.105571

>>105557

maske gibi duruyor ve dişleri ısırmaya uygun değil. Manletin teki değilsen o uzun boynunu kolunla kavradıktan sonra zarar da görsen boğarak öldürebilirsin. Bir yaban domuzu veya ayı beni daha çok korkutur

https://youtu.be/bKhpiGSHkPg

https://youtu.be/bKhpiGSHkPg

abffe No.105582

>>105571
anon zaten bu şeylerin amacı adam öldürmek değil başka. bunlar maske takmış normal adamlardı. o sarışın kız küçükken bu maskeli adamlar bu kıza tecavüz etmiş. bu adamlar küçük kızın aklında bu şekilde kalmış. bu filmde de aklındaki şey gerçek oluyor. o yüzden çocukları gördükleri yerde öldürmüyorlar. yatağa götürüp sikecekler. canavarların ağızlarının bu şekilde olmasını anlıyorum. adamlar sürekli gülüyorlardı, kız da bu şekilde uydurdu onları da gözleri neden yok onu anlamadım. bunun açıklamasını yapacak biri varsa buyursun.

f5f39 No.105584

File: 1606181006782.gif (9.39 MB, 480x270, 16:9, yüzde beş.gif) ImgOps Google

>>105571
>Manletin teki değilsen o uzun boynunu kolunla kavradıktan sonra zarar da görsen boğarak öldürebilirsin.
sert anon konuştu.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]