[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1606070952215.jpg (78.07 KB, 500x500, 1:1, scramp.jpg) ImgOps Google

45659 No.105498

Şöyle dar ve comfy yatak odalarının, çalışma ortamlarının olduğu görseller postlasanıza. Ayrıca bu tarz fotoları internette nerede bulabilirim?

121dd No.105510

>>105498
tumblr
pinterest

959b7 No.105511

File: 1606077779622.jpg (125.11 KB, 1200x627, 400:209, paul-teutul-sr--e157420515….jpg) ImgOps Google

gay göt tirad
>kahve
>yağmurlu hava
>battaniye
>çikolata
>kitap
>hüzünlü müzik
erkek olun biraz erkek arkadaşı terk etmiş adetli karı gibi bu ne? bu edebiyatı yapan "adamların" kafasına sıkılsın hiçbir bok kaybetmeyiz insanlık olarak. eminim 10 tane şınav bile çekemeyecek bir tipsindir. manita gibisiniz. gerçi dedeleriniz köyünde götü başı ayrı oynayan köçek oynatan kulampara tipler sizden aksi birşey beklenemez. keşke tutucu güneyli bir eyalette yaşasam da sizin gibi tiplerle aynı ülkede bulunmasaydım.

afdd1 No.105514

cam kenarında yer yatağı nesi komfi. odaya bi adam girse sen ayağa kalkana kadar adam seni kıyma yapar.

04a39 No.105515

File: 1606080810150.jpeg (71.51 KB, 1024x723, 1024:723, external-content.duckduck….jpeg) ImgOps Google

>>105511
istemiyorum eRRRRkek olmak kitap okuyacağım, çikolata yerken kahve içeceğim yağmuru seyredeceğim, yorganı çekip kulaklığı takacağım dünya umrumda olmayacak, sen de postalarımı okuyacaksın bununla anlaşsan iyi edersin.

45659 No.105516

>>105511
Anon sende fena halde bastırılmış bir gizli ipnelik var, olur olmadık her konuyu erkekliğe getiriyosun. Soyboy meneleri spamlayan da sensin büyük ihtimalle. Ayrıca 175'den kısa olduğuna dair 100 bastard'ına bahse girerim. Manlet'lik, napolyon kompleksi ve gizli ibnelik birleşince ortaya böyle korkunç sonuçlar çıkıyor malesef. En azından ibneliğini kabul etmekle başla tedavine.

>güneyli bir eyalette yaşasam hacum

>redneck-land'de yaşamaya özenecek kadar vizyonsuz olmak
vax vax toru ölmüş gömeni yok.

959b7 No.105517

>>105515
peki
>>105516
hayır. psikolog değilsin kendince çok iyi tespit yapıyorum zekiyim havalarına girmişin sanırım.

45659 No.105518

>>105517
>google'dan rastgele bulunmuş boktan bi foto üzerinden erkeklik, köydeki dedeler ve şınav çekme üzerinden "tesbit" sıç

>zeki havalarına girip tespit yapıyorsunuz hacum


Yep, napolyon kompleksi. Büyük ihtimalle gerçek hayatta başın belime gelecek şekilde o 170'lik sıskalığınla "eykeklik eykelik hacum" diye karşıma çıksan şamarı yiyip siktir olur giderdin :D

8ff6f No.105519

keşke minyon tatlış bir kız olsaydık

ec9d4 No.105520

File: 1606081694486.jpg (59.12 KB, 622x521, 622:521, 1592508732056.jpg) ImgOps Google

>>105519

Bu tiradda o yatakta vakit geçirecek tatlı kızlar mıvar yoksa

0541b No.105521

>>105515
tldr top olacağım

959b7 No.105522

File: 1606082975221.gif (62.44 KB, 570x537, 190:179, soyjump.gif) ImgOps Google

>>105518
>Yep
>:D

04a39 No.105524

File: 1606083328085.jpg (213.93 KB, 1200x1200, 1:1, CyJK02MVEAAuenP.jpg) ImgOps Google

>>105521
hayır, heteroseksüel kalacağım.

45659 No.105525

File: 1606084173785.jpg (73.42 KB, 894x894, 1:1, manlet.jpg) ImgOps Google

>>105522
>soyboy menesi

vaxxxx, bu kadar erken haklı çıkmak beni üzdü

959b7 No.105526

>>105525
şu postları atan 2005li atsızcı enik sensin yazım tarzından anlaşılıyor daha fazla rezil olma disbokuna dön
>>104654
>>104700

17e01 No.105527

File: 1606084730119.jpg (7.22 KB, 223x226, 223:226, images.jpg) ImgOps Google

>>105526
Malesef değilim manlet anon. O postları bakir'in attığını düşünüyorum. Bu arada o dalga geçtiğin bakir'in boyu 182 (babasayfa yıllarından biliyorum) muhtemelen onun da beline falan geleceksin :D

5232e No.105546

>>105511
şınav çekme menesini anlamıyorum. ben bile estrojen pro erişte kollarımla 40 tane rahat çekebiliyorum zor bir şey değil.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]