[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1605995344946.jpeg (116.18 KB, 750x739, 750:739, Emy_TvrW4AIci4-.jpeg) ImgOps Google

da803 No.105457

https://youtu.be/E3E0WLGRFog

>2:02


bu adamın yerinde ne hissederdiniz? ünide ucundan dahil olduğum bir arkadaş grubu vardı. o grupta da beni istemeyen bir kız vardı. kız birgün durduk yere "bekir(ismi uydurdum) ne kadar kısa ya öyle erkek mi olur yazık hahaha" deyip gülmüştü. bekirle aynı boydaydık.

1a4f6 No.105458

+ ne yemek istersin
- sen karar verebilirsin
+ ne istersin
- fark etmez

adam tam loser beta. yazık yazık.

da803 No.105459

>>105458
adamın chinlet olduğunu anında fark etmiştim ama ona dikkat etmemiştim vay amk(KURALLAR.HTML)

e7430 No.105480

File: 1606040775815.jpg (261.48 KB, 1200x1200, 1:1, e8c600db78df18e6f90d02d5b1….jpg) ImgOps Google

20'li yaşlardayken içten içe sarsılırdım, siklemiyormuş gibi kendimle taşak geçer ya da bu videodaki denyo gibi konunun üzerine giderdim. şimdi gerçekten tanıdığım ufak bir grup hariç kimsenin hakkımda ne düşündüğü beni siklemiyor.

özellikle k*dınların düşündükleri. bu tarz şeyler söyleyecek k*dınlar aslında çok kırılgan egolara sahip. kendimi önemsememe aşamasından sonra onları ve çoğu kişiyi önemsememeye vardım ben de. çünkü bir kadın hakkında bir çıkarın yokmuş gibi (özellikle ortalama üstü güzel olanların) kendilerinde muhtemelen buldukları ufak kusurlardan bahsedersen egoları çok daha fazla sarsılıyor. birden kendini sana onaylatmak için tuhaf hareketlere ve sözlere başlıyorlar. eğlenceli bazen izlemesi.

2b3e3 No.105499

File: 1606071716265.jpg (105.36 KB, 1080x2160, 1:2, Screenshot_2020-11-22-22-0….jpg) ImgOps Google

>>105459
2nay altı üstü bir vay amk dedim kaldım şunu

2b3e3 No.105500

>>105499
kaldır*

25028 No.105501

>>105499
toonay ermeniye vuran mübariz ibrahimov gibi vuri valla banı

76d43 No.105502


25028 No.105505

>>105457

senin his bu kızın hissine daha uygun

https://youtu.be/yAfklRbAyyM?t=384

344b6 No.105506

File: 1606073373413.png (208.34 KB, 493x283, 493:283, kok.png) ImgOps Google

>>105505
Şu tiplere, ortama bak yareppi, bi de parayla ajanstan, şurdan burdan (hatta belki kerhaneden) bi tane karı tutmuşlar "şaga fidyosu hacummm xdd" başlığı altında sözde spontane prank yapıyolar. Kamera kaç kere kesilmiş, editlenmiş, o kesilen yerlerde kıza "daha inandırıcı oyna yav :D" falan diyolardır kim bilir. Suç bunlarda değil, allax bu soytarılara 100 bin izlenme, 50 bin abone kazandıran zoomerları helak etsin.

a94cc No.105509

File: 1606075020773.png (20.78 KB, 700x700, 1:1, DpQ9YJl.png) ImgOps Google

>>105502
dediğim anlaşılıyor boş yapma[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]