[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1605949057283.jpg (29.01 KB, 420x392, 15:14, Freud-sigara.jpg) ImgOps Google

51bae No.105398

https://youtu.be/tUUaJuQKd20

>6:45


Milfi tavladı adam. Ax be şöyle tipim olsaydı…

aeaa3 No.105400

File: 1605950988560-0.jpg (673.67 KB, 1080x1351, 1080:1351, 1603738200066-0.jpg) ImgOps Google

File: 1605950988560-1.jpg (713.08 KB, 1078x1208, 539:604, 1603821942096.jpg) ImgOps Google

File: 1605950988560-2.jpg (141.43 KB, 432x472, 54:59, 1603826698475.jpg) ImgOps Google

File: 1605950988560-3.jpg (71.61 KB, 354x329, 354:329, 1605279884344.jpg) ImgOps Google

File: 1605950988560-4.jpg (149.9 KB, 500x562, 250:281, 1605277738801.jpg) ImgOps Google

Karadeniz kümesmüteahhiti Zekeriya Efronoğlu çakması,Fatih Yağcının abisi olan bu adama gerçektende yakışıklı mı diyorsun?
Birde ona özenmek istiyorsun. Adamin tipi plastik cerrahi gibi. Tücvivora katildi diye unlu olan foidin teki. Boyle tiplere özenme. >>105398

51bae No.105401

File: 1605952442592.jpeg (19.43 KB, 739x415, 739:415, images (5).jpeg) ImgOps Google

>>105400
adam gayet yakışıklı

aeaa3 No.105402

File: 1605953046198.jpeg (26.85 KB, 677x453, 677:453, images (3).jpeg) ImgOps Google

>>105401
Değil. Sadece forslanan influecer foidin biri. Bak bu adama yakisikli degil dedim diye kendimin yakisikli oldugunu iddia etmiyorum. Ben incel tipli biriyim bu adamdan dahada cirkinim. Adamin gorunusu o kadar ibnemsiki hiç yakisikli gelmiyor bana. Yakisikli dedigin adam Robert Redford gibi olur. Hacca gidecek yasta,ama hala yakisikli. Brad pitte oglu gibi cikmis.

aeaa3 No.105403

File: 1605953776842.jpeg (27.9 KB, 536x536, 1:1, images (4).jpeg) ImgOps Google

>>105401
Aslinda yakisikliymis. Bu fotoda iyi cikmis. Ama bos bir adam.

51bae No.105404

>>105402
>>105403
adam ayı gibi yakışıklı. onunla anlaş. :D

aeaa3 No.105405

File: 1605954548162.jpeg (29.52 KB, 462x664, 231:332, images (5).jpeg) ImgOps Google

>>105404
Tamam adam yakisikli ama bottom. Bear gibi yakisikli olan resim ilintilideki.

51bae No.105406

>>105405
ibne olmadığım için senin kadar anlamıyorum o işlerden anon

aeaa3 No.105407

File: 1605955123060.jpeg (6.02 KB, 245x245, 1:1, images (6).jpeg) ImgOps Google

>>105406
Yok ibne değilim ama balıklardan hoslaniyorum. Kişi kendinden bilir işi.
Ne bu butthurt platoniğine mi laf ettim?

51bae No.105408

>>105407
>X kadar yakışıklı olup milf sikmek isterdimi erkekçilik olarak anlamak

vay beyincik piçi vay

aeaa3 No.105409

File: 1605956023630.jpeg (11.75 KB, 324x324, 1:1, images (7).jpeg) ImgOps Google

>>105408
Biseküler olabilirsin.
Olumlu.

>bir erkegi yakisikli diye olumune savunuyorum

>hayir erkekci degilim

Olumsuz.

51bae No.105410

>>105409
>bir erkeğe yakışıklı demek ibneliktir hajum
>dur bi de ebin reaksiyon memi atayım

*cringes*

aeaa3 No.105411

>>105410
Hahaahahahahahah

51bae No.105412

File: 1605957728925.jpeg (21.99 KB, 535x573, 535:573, images (6).jpeg) ImgOps Google


aeaa3 No.105413

File: 1605958177851.jpeg (73.37 KB, 640x480, 4:3, images (8).jpeg) ImgOps Google

>>105410
Bir erkeğe yakisikli demek ibnelik degildir. OLUMLU

Karsisindaki kişi "Yakisikli degil" dedi diye anasina sovmussun gibi "adam ayu gibi yahusuklu hajumm" "sen ibnesin bu terimleri bildigine göre" diye savunup replylamak mecaz olmayan anlamda ibneliktir. Gotunu dovdurmuyor olabilirsin. Ama erkeklerede ilgi duyan bir ılıksın.

6eac9 No.105414

>işbutiradda: türko çan aleminin ibnelik kriterlerini bilmeyenler

15 posta tartışılacak ne var yahu?

içine boşaltan: ibne
içine boşaltmayan: değil

zamanınıza, gençliğinize yazık. çıkın d*şarı korona filan kapıp bulaştırın birilerine de bir işe yarayın.

aeaa3 No.105415

>>105412
Aslinda lafi uzatmisim.

>gizli ibne tirad


YETERLİ

51bae No.105416

>>105413
>1 paragraflık yazıya tek cümle cevap veriyorsan ibnesin

çok sert deniyorsun anon :D

aeaa3 No.105417


51bae No.105418

itt: ebin reaksiyonu argüman olarak kullanan beyincik enikler

aeaa3 No.105419

>>105416

Dostum ozur dilerim. Bugun tartisacak yer aradim can sikintisindan. Hic bilmedigin bir insanin cinsel yonelimini belirlemek haddime degil. Kendine iyi bak. Bu tartisma hicbir mantikli argumana dayanmayan bir sidik yaristirmadir. Goren anonlar ciddiye almamalidir.

aeaa3 No.105420

File: 1605958894556.jpeg (12.78 KB, 306x423, 34:47, images (9).jpeg) ImgOps Google

>>105418

Gorusuruz anon.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]